Prihlásenie

Máte ťažké heslo a vždy ho hľadáte pre návštevu? Pomôže vám QR kód!

17.01.2018 - 16:00

QR kód už hádam pozná každý a väčšine z nás uľahčuje mnoho práce, či už cez služby ako Pay by square, INVOICE by square alebo zisťovanie informácií bez vyťukávania webovej adresy. No sú tu dve staronové novinky, o ktorých viacerí z nás netušili.

Fakt, že iOS 11 dokáže dešifrovať QR kód už len cez fotoaparát bez pomoci tretej strany a ušetrí vám miesto v telefóne bez QR aplikácie je výhodné a jednoduché.

Ale poďme k situácii, keď sa u vás objaví návšteva, ktorá v modernej dobe bez pripojenia na internet ťažko zvládne. Ale vy ste dostali od telekomunikácií router s tým dlhánskym heslom, alebo je nebodaj len v zmluve. A kde je tá zmluva vlastne?

Už stačí, aby ste si iba na stránke, ktorá generuje QR kódy, vygenerovali vlastný, kde potrebujete poznať SSID, heslo a šifrovanie vašej siete. Stlačíte generovať, stiahnete QRT kód, vytlačíte a zjednodušenie tejto celej ošemetnej situácie je na svete. 

 

Nehlasované