Prihlásenie

Odborná konferencia ŠKOLA 2010/2011

21.10.2010 - 10:53
09.11.2010 - 12:00

Nakladateľstvo RAABE Slovensko organizuje už tretí ročník odborných konferencií z oblasti školstva. Konferencia ŠKOLA 2010/2011 sa bude konať 10. novembra 2010 v Hoteli Družba v Bratislave. Jej hlavným zámerom je objasniť a zároveň zodpovedať otázky vedúcim pracovníkom materských, základných a stredných škôl týkajúce sa personálneho riadenia, platnej legislatívy a pedagogickej dokumentácie škôl. Podujatie sa uskutoční pod odbornou záštitou Ing. Jarmily Belešovej, riaditeľky personálneho odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá tiež ozrejmí uplatňovanie zákona č. 317/2009 Z. z. Konferencia neobíde ani často diskutovanú tému aktuálnej legislatívy zo sféry školskej personalistiky, ale ani zaraďovanie a odmeňovanie pedagogických či odborných zamestnancov, a to pod vedením vedúcich osobného úradu Krajských školských úradov, Ing. Márie Pavlíkovej (Trenčín) a Ing. Marty Mladej (Nitra). Najčastejšie chyby v pedagogickej dokumentácii, závery kontrol a najhlavnejšie nedostatky v ročnom pláne kontrolnej činnosti odprezentuje Ing. Jarmila Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie. Na podujatí nebude chýbať ani blok Mgr. Ivety Mikšíkovej zo Základnej školy Pri kríži v Bratislave, ktorý poukáže na problém financovania školy a jeho možné riešenia pomocou projektov štrukturálnych fondov EÚ. Viac informácií na: www.skolskyportal.sk

Nehlasované