Prihlásenie

Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce podnikateľov

09.11.2010 - 10:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Theodore Puskas Foundation a ITD Hungary Zrt. si Vás dovoľujú pozvať na záverečnú medzinárodnú konferenciu projektu Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikateľov.


Termín a miesto:
9. novembra 2010, Hotel PARK, nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Vybrané témy programu:


  • možnosti získavania finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov

  • SOLVIT – cezhraničné prípady porušenia práva EÚ orgánmi štátnej správy

  • možnosti získavania finančných prostriedkov z  verejných zdrojov na Slovensku a v Maďarsku

  • prezentácia výstupov projektu

Podmienky účasti na podujatí:
- účasť na podujatí je bezplatná
- záväzná registrácia na webovej stránke: www.sme-husk.eu/registrationPiestany do 5. novembra 2010

Pozvánka na podujatie


Podujatie sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.

Kontakt
:
Národná agentúra pre rozvoj 
malého a stredného podnikania
Miletičova 23
821 09 Bratislava
www.nadsme.sk 
www.facebook.com/podnikanie 
 
Jarmila Dubrovayová
tel.: 02/ 50 24 45 25
e-mail: dubrovayova@nadsme.sk

Jakub Varga
tel.: 02/50 24 45 21
e-mail:varga@nadsme.sk

Nehlasované