Prihlásenie

Podpora podnikania žien na Slovensku - nadstavbový motivačný seminár

07.10.2010 - 09:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a asociovaní partneri pozývajú mamičky na materskej, študenty, nezamestnané a zamestné ženy, ktoré majú reálnu predstavu o svojom budúcom podnikaní, na praktický nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku.


Termín a miesto:
7. októbra 2010, Hotel Academic Zvolen


Z programu vyberáme:  • podnikateľský plán - štruktúra, typy, porovnanie právnych foriem podnikania

  • financie v podniku - riadenie financií, zakladateľský rozpočet

  • marketing a propgácia - prieskum trhu/konkurencie, cenotvorba, reklama

  • stretnutie s ambasádorkami podnikateliek pre Banskobystrický kraj - Silviou Martákovou a Andreou Kišovou

Pozvánka a program na stiahnutie (.pdf)


Podmienky účasti:  • účasť na podujatí je bezplatná

  • on-line registrácia prebieha do 5. októbra 2010 (príp. do naplnenia kapacít) na: http://tinyurl.com/seminarZV 

Viac informáciíwww.ambasadorka.sk

Kontakt:
Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania
Stanislava Drusková
Miletičova 23
821 09 Bratislava

tel.: 02/50 24 45 14
e-mail: druskova@nadsme.sk
www.nadsme.sk

Nehlasované