Prihlásenie

Pozvánka na "Ekorok s Nestlé"

20.04.2012 - 10:00
20.04.2012 - 12:00

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO

Vás týmto pozývajú

na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“,

ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 20.4.2012 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

 

 Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o., sa žiaci ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidze, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už deviaty rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé. Tento ročník mal novinku výstavbu EKO MESTA z odpadových materiálov.

 

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

-         školy pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov

-         prezentovať budú diela s tematikou životného prostredia, každá aj s časťou mesta budúcnosti zhotoveného z odpadových materiálov

 

10.00  Mažoretky a zástavníci - CVČ

-         slávnostné otvorenie – príchod hostí

-          príhovor hostí

-         mažoretky  + lietadlá

10.15 – 11.00 1. programový blok

                           vyhodnotenie najlepších 3 „zberačov papiera“

11.00 – 11.30. 2. programový blok

11.30              príchod hostí – vyhlásenie výsledkov EKOROKU 2012

12.00   záver

 

V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť. Aktivity tohtoročného programu nadväzujú na minuloročný projekt s podtitulom „Eko mesto – mesto budúcnosti“. Cieľom je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť realizácie pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta. K úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“. Informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“.

 

Nehlasované