Prihlásenie

Pozvánka na tlačovú besedu so zástupcami Štatistického úradu Slovenskej republiky a INFOSTAT-u - Výskumného demografického centra

11.12.2008 - 10:00

 

P o z v á n k a

Dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú besedu so zástupcami Štatistického úradu Slovenskej republiky a  INFOSTAT-u - Výskumného demografického centra, ktorá sa bude konať

11. decembra 2008 (štvrtok) o 10.00 h

v Bratislave na Štatistickom úrade SR, Miletičova 3,

8. poschodie (zasadačka)

 

P r o g r a m:

 1. Prezentácia činnosti VDC v roku 2008;
 2. Prezentácia nových publikácií VDC:
  • Reprodukčné správanie mestského a  vidieckeho obyvateľstva v Slovenskej republike po roku 1989;
  • Pracovná migrácia v Slovenskej republike;
  • Plodnosť žien na Slovensku v období 1950 – 2007 v generačnom pohľade;
  • Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2025;
  • Atlas úmrtnosti Slovenska 1993 – 2007.

 

Poznámka: prítomní novinári budú mať uvedené publikácie Výskumného demografického centra k dispozícii

Priemerné hodnotenie: 5 (2 votes)