Prihlásenie

Pozvanka na tlacovu konferenciu o zhodnocovani opotrebovanych olejov a kovovych obalov

12.10.2011 - 11:00
12.10.2011 - 12:00

POZVÁNKA

 

 PR agentúra PAPER LIFE

 

Vás týmto srdečne pozýva na TLAČOVÚ KONFERENCIU o materiálovom zhodnocovaní opotrebovaných olejov a kovových obalov, za účasti odborníkov z firiem EKOL - Recyklačné systémy, s. r. o., Prešov, TAVAL, s. r. o., Ľubotice, a Recyklačného fondu, ktorá sa uskutoční

 

 v stredu 12. októbra 2011 o 11.00 hod. v Prešove, 

 v galérii na 2. poschodí v REŠTAURÁCII hotela CARPE DIEM (Hlavná ulica 95) 

 

Pre záujemcov - novinárov usporiadame ešte pred tlačovou konferenciou exkurziu v Prevádzkovom areáli  spoločnosti EKOL - recyklačné systémy, s. r. o., Košická 36,  Prešov, s možnosťou, v určených priestoroch a pri vybraných zariadeniach, filmovať, fotografovať a robiť rozhovory s odbornými pracovníkmi firmy EKOL.

 

Zraz na exkurziu je o 8.45  v areáli spoločnosti EKOL, Na Košickej ulici 36,  po malom občerstvení začne exkurzia o 9.00 hod. 

 

Témy tlačovej konferencie:

 

1.      Materiálové zhodnocovanie nebezpečných odpadov – opotrebovaných olejov vo firme EKOL - recyklačné systémy, s. r. o., Prešov

 

2.      Materiálové zhodnocovanie kovových obalov na Slovensku, s prihliadnutím na skúsenosti z firmy TAVAL, s. r. o., Ľubotice

 

Na tlačovej besede vystúpia:

Peter Červenický, konateľ spoločnosti EKOL - Recyklačné systémy, s. r. o., Prešov

Andrej Džugan,  riaditeľ spoločnosti TAVAL
Danka Džuganová, riaditeľka výroby a správy spoločnosti TAVAL

Juraj Dlhopolček, predseda  Správnej rady Recyklačného fondu

Ján Líška, riaditeľ Recyklačného fondu

  Program tlačovej besedy :

 

1.   Predstavenie zúčastnených

                        2.   Vystúpenie konateľa firmy EKOL - Recyklačné systémy Petra Červenického k

                              spracovaniu opotrebovaných olejov

                        3.   Vystúpenie riaditeľa TAVALU Andreja Džugana o hutníckom spracovanie odpadov z

                              hliníka a jeho zliatín

                        4.   Príhovor predsedu  Správnej rady RF Ing. Juraja Dlhopolčeka

5.      Príhovor riaditeľa RF Ing. Jána Líšku o separovanom zbere a zhodnocovaní odpadov z kovových obalov na Slovensku 

6.      Oficiálny záver tlačovej besedy (o cca 11.45 hod.)

7.      Individuálne poskytovanie rozhovorov na mikrofón pre jednotlivé masmédiá

 

 

Svoju účasť na tlačovej konferencii a exkurziách nahláste na e-mail: paperlife@stonline.sk  obratom, alebo najneskôr do piatku 08. 10. 2011. Pri prezentácii dostanete písomné tlačové informácie a pokiaľ ste v našom adresári, správy Vám následne zašleme aj elektronicky. Akékoľvek ďalšie informácie Vám rád poskytne organizátor akcie Ing. Štefan Kuča, PR agentúra PAPER LIFE, na tel. 0905 555 140. Po TK Vás pozývame na spoločný obed účastníkov TK (o cca 12.00 hod.).

Nehlasované