Prihlásenie

Konferencia: Krízová komunikácia: kríza „praje“ nepripraveným

29.10.2008 - 08:00
29.10.2008 - 16:45
Miesto konania: hotel Bonbón, Bratislava

Odborná konferencia

„KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA“

je štvrtou zo série realizovaných 1st CLASS CONFERENCES, špeciálne zameraných na oblasť PR a komunikácie.

Kríza len málokedy príde nečakane a bez ohlásenia. Väčšinou ju

pred vypuknutím

sprevádzajú rôzne signály, ktoré ju avizujú

. Preto prekvapí najmä nepripravených.

Predchádzanie krízovým situáciám a elimináciu

už existujúcej krízy rieši

krízový manažment

, ktorého súčasťou je krízová komunikácia. Identifikácia krízových momentov, možných zdrojov krízy, krízový manuál a vhodné komunikačné nástroje sú len niektorými z krokov, ktoré je potrebné prijať.

Každá kríza je špecifická

, má rôzny vývoj, trvanie, zasahuje rôzne cieľové skupiny a na jej elimináciu je potrebné

zvoliť na telo ušité procesy a komunikačné nástroje.

Cieľom konferencie

je otvoriť tému krízovej komunikácie a priniesť viacero pohľadov ako k nej pristupovať.

Prostredníctvom domácich a zahraničných profesionálnych a skúsených spíkrov

, vytvorí konferencia priestor pre vzájomnú výmenu názorov, prezentáciu postojov a skúseností

 

odborníkov v oblasti krízovej komunikácie.

Konferencia otvorí otázky

využívania rôznych komunikačných nástrojov a manažérskych prístupov v jednotlivých fázach krízy a zameria sa nielen na

komunikáciu smerom k médiám a externej verejnosti, ale aj smerom dovnútra firmy – voči zamestnancom

.

 

Počas štyroch blokov vytvorí konferencia

priestor na diskusiu

zástupcov médií, firiem a PR agentúr a zároveň na

prezentáciu konkrétnych prípadových štúdií a príkladov riešenia rôznych krízových situácií

firiem z rôznych oblastí podnikania.

Konferencia vytvorí priestor a odpovie na témy a otázky:

1.

Kríza? Čo to je?

/Príčiny vzniku krízy, vyhodnotenie aktuálnej situácie – ide o krízu alebo nie?; zadefinovanie problému/

 

2.

A čo teraz?

/Ako sa správať v čase krízy? Aké sú priority a aké kroky prijať ako prvé?/

 

3.

Nám sa to predsa nemôže stať, my sme pripravení na všetko...

/Je možné pripraviť sa na krízu? Existujú všeobecne platné pravidlá správania sa v kríze?/

 

4.

Len žiadnu paniku...máme manuál krízovej komunikácie!

/Krízový manuál – liek alebo nezmysel?/

 

5.

Dobrá rada býva drahá!

/Ako zostaviť krízový tím? Pomôže nezávislý externý odborník?Osloviť PR agentúru alebo PR poradcu?/

 

6.

Ísť s bubnom na zajace?

/Na koho v kríze komunikovať? Ako správne určiť cieľové skupiny? Ako a aké komunikačné posolstvá nastaviť?/

 

7.

Kto pôjde s kožou na trh

(a nie len mediálny)? /Kto bude vystupovať za spoločnosť? Akú úlohu zohráva v kríze manažment, PR oddelenie a externý poradca?/

 

8.

Novinári – už len tí tu chýbali!

/Médiá v čase krízy – úhlavní nepriatelia alebo partneri pri riešení problému? Ako sa k nim správať?/

 

9.

A čo povieme doma?

/Aký prístup zvoliť k zamestnancom, k rodine? Môžu pomôcť v čase krízy?/

 

10.

Je v čase krízy mlčanie zlatom?

/Aké sú základné pravidlá komunikácie v kríze? Ktoré komunikačné nástroje sú najefektívnejšie v kríze?/

 

11.

Konečne je po tom!

/Ako sa z krízy poučiť? Je možné krízam predchádzať?/

Predbežný program konferencie:

08.00 – 08.40 registrácia / ranná káva

 

08.40 – 08.45 otvorenie konferencie a úvod

 

08.45 – 10.10 I. blok – diskusný panel

 

10.10 – 10.25 coffee break

 

10.25 – 11.55 II. blok – case stadies

 

11.55 – 13.15 obed

 

13.15 – 14.45 III. – case studies

 

14.45 – 15.00 coffee break

 

15.00 – 16.30 IV. blok – case studies

 

16.30 – 16.45 záver

 

Presný program konferencie a workshopu, ako aj mená spíkrov s témami prezentácií budú spresnené a komunikované v ďalšej vlne komunikácie koncom septembra 2008.

 

Pre limitovaný počet záujemcov je pripravený nasledujúci deň odborný workshop na tému:

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA: ako jej predchádzať, ako sa na ňu pripraviť a ako ju zvládnuť.

Termín konania:

29. október 2008

Miesto konania:

hotel Bonbón, Bratislava

Výška účastníckeho poplatku:

- konferencia:

 

1 osoba 7 999 Sk + DPH = 9 519 Sk (315,97 EUR)

 

2 a viac osôb 7 499 Sk + DPH = 8 924 Sk (296,22 EUR)

 

- workshop:

 

1 osoba 10 999 Sk + DPH = 13 089 Sk (434,48 EUR)

 

2 a viac osôb 9 999 Sk + DPH = 11 899 Sk (394,97 EUR)

 

- konferencia a workshop:

 

1 osoba 18 499 Sk + DPH = 22 014 Sk (730,73 EUR)

 

2 a viac osôb 17 499 Sk + DPH = 20 824 Sk (691,23 EUR)

 

ONLINE ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU A WORKSHOP nájdete na:

http://www.1stclass.sk/?IDe=14238

Záväznú prihlášku prosíme vyplniť on-line najneskôr do

17. októbra 2008

alebo zaslať na e-mailovú adresu:

konferencia@1stclass.sk

alebo poštou na: 1stCLASS AGENCY, s.r.o., Blagoevova 8, 851 04, Bratislava.

 

Po prijatí Záväznej prihlášky Vám bude zaslané na Vami udanú mailovú adresu potvrdenie o registrácia a následne Vám bude zaslaná na adresu vašej spoločnosti faktúra.

 

Účastnícky poplatok prosím uhradiť v dátume splatnosti faktúry.

Členovia APRSR majú 10% zľavu

z účastníckeho poplatku konferencie.

Členovia Asociácie hovorcov Slovenska majú 10% zľavu

z účastníckeho poplatku konferencie.

 

Vyžrebovaný účastník konferencie získa štýlový automobil MINI s plnou nádržou na víkend.

Storno poplatky:

50% účastníckeho poplatku – písomným potvrdením o stornovaní poplatku 8 dní pred konaním konferencie a workshopu.

 

100 % účastníckeho poplatku – písomným potvrdením o stornovaní poplatku 3 dni pred konaním konferencie a workshopu.

Nehlasované