Prihlásenie

Korunovačné slávnosti 2008

06.09.2008 - 00:28

Bratislava si pripomenie korunováciu Ferdinanda II.:

Občianske združenie Korunovačná Bratislava a BRATISLAVA TOURIST SERVICE spolu s partnermi (hlavným mestom SR Bratislavou a ďalšími) pripravili 6. ročník kultúrneho podujatia pod názvom: Korunovačné slávnosti 2008, ktoré sa uskutočnia v sobotu 6. septembra 2008 so začiatkom o 14:00 h.

Tradičné podujatie - Korunovačné slávnosti - ako vždy, budú veľkolepé, s autentickým obradom korunovácie, s kráľovskou vážnosťou i výbornou atmosférou v meste. V tomto roku si Bratislava pripomenie v poradí už šiestu bratislavskú korunováciu, ktorou bola korunovácia Ferdinanda II. 1. júla 1618. Keďže Ferdinad II. bol jedným z hlavných aktérov tridsaťročnej vojny, korunovácie  priblížia toto obdobie v predstavení „Bubny a poľnice“ a „Staromestská poprava“.

Predstavenie „Bubny a poľnice“ priblíži všetky základné druhy vojenstva tridsaťročnej vojny: cvičenia jednotlivých vojenských zložiek (pechoty, jazdy); funkcia markytánok a ich veliteľa - ženštinára, súboj dôstojníkov a poprava zbeha. Hlavnými bodmi programu budú však dve bitky: boj jazdy s pechotou a boj dvoch peších oddielov (švédov a cisárskych) v podaní na Slovensku najznámejšej skupiny historického šermu - TOSTABUR.

Staromestská poprava na Hviezdoslavovom námestí zasa  priblíži ukončenie českého stavovského povstania popravou 27 českých pánov na Staromestskom námestí v Prahe.

Ak chceme byť akceptovaní, musíme vedieť prijať vlastnú minulosť.
Ak chceme byť slávni, nesmieme sa báť prijímať výzvy. Nekonečnosť začína tam, kde objavujeme človeka a nesmrteľnosť, keď konáme pre človeka.
Ak chceme lepšiu budúcnosť, musíme sa učiť z histórie, lebo rozvoj je tam, kde sa ľudia inšpirujú v minulosti, hľadia do budúcnosti a konajú v prítomnosti.

Aj toto sú pre Bratislavu Korunovačné slávnosti.

 

Celý program je voľne prístupný, bez akýchkoľvek poplatkov.
Miroslav Vetrík: Organizátor Korunovačných slávností

Kontakt: PhDr. Eva Chudinová

Nehlasované