Prihlásenie

Pozvánka na tlačovú besedu ŠÚ SR k zverejneným údajom HDP a ďalším štatistickým informáciám za 1. – 3. štvrťrok 2008

04.12.2008 - 10:00
P o z v á n k a    

Pozývame Vás na tlačovú besedu so zástupcami Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá sa bude konať

    4. decembra 2008 (štvrtok) o 10.00 h    

v Bratislave na Štatistickom úrade SR, Miletičova 3,

8. poschodie (zasadačka)     P r o g r a m:  

1.    Na vaše otázky po zverejnení informácie (prostredníctvom internetu o 9,00 h) o výsledkoch HDP, zamestnanosti a priemernej mesačnej mzdy za 1. – 3. štvrťrok 2008 budú pripravení odpovedať odborníci Štatistického úradu Slovenskej republiky;

2.    Aktualizovaná prognóza vývoja vybraných ukazovateľov na rok 2008 a prognóza na 1. štvrťrok 2009;

3.    Informácia o výsledkoch finančného hospodárenia korporácií a o tvorbe hrubého fixného kapitálu za 1. – 3. štvrťrok 2008. 

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)