Prihlásenie

CEMEX představuje první nástroj ve svém odvětví, který měří a udává obsah uhlíku v klíčových výrobcích společnosti

Společnost CEMEX představila nový nástroj pro měření uhlíkové stopy, a to během diskuse u kulatého stolu „Key Challenges for Construction in the 21st Century“ (Hlavní výzvy pro stavebnictví ve 21. století), kterou pořádala spolu s World Green Building Council na konferenci COP16. Tento nástroj umožňuje měřit emise skleníkových plynů cementu, kameniva a výrobků z transportního betonu.


 


CANCÚN, MEXIKO. 14. prosince 2010 -  Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), oznámila, že vyvinula nástroj pro měření uhlíkové stopy – první nástroj svého druhu v průmyslu stavebních materiálů – který umožňuje společnosti měřit emise skleníkových plynů výrobků z cementu, transportního betonu a kameniva. Tento nástroj zohledňuje celý životní cyklus od nákupu surovin po výrobu produktu a zákazníkům ze sektoru stavebnictví významně pomáhá při výpočtu uhlíkové stopy jejich projektů.


Společnost CEMEX představila svůj nástroj pro měření stopy oxidu uhličitého (CO2) na konferenci COP16 během diskuse u kulatého stolu, kterou pořádala spolu s World Green Building Council pod názvem „Key Challenges for Construction in the 21st Century“ (Hlavní výzvy pro stavebnictví ve 21. století). Mluvčí ze společnosti CEMEX a pozvaní odborníci diskutovali o hlavních trendech, které mají vliv na udržitelnou výstavbu, a také o návrzích výrobních postupů, navrhování a aplikaci konkrétních výrobků, které mohou přispět k udržitelné výstavbě.


„Společnost CEMEX je hrdá, že je prvním výrobcem stavebních materiálů, který svým zákazníkům může nabídnout komplexní informace o obsahu uhlíku ve svých hlavních produktech." řekl Luis Farías, CEMEX Senior Vice-President of Energy and Sustainability (senior viceprezident pro energii a udržitelnost). „Neustále se snažíme vést náš podnik udržitelným způsobem, a to měřením a snižováním uhlíkové stopy našich produktů a provozů.“


„Měření, ověřování a výpočty provedené v souladu s normami ISO a CEN a přijaté uznávanými certifikačními protokoly jsou základem pro prosazování stavebních postupů s nízkými emisemi uhlíku.“ řekl účastník diskuse Juan Carlos López Agüí, president Evropské komise pro standardizaci (European Committee for Standardization, CEN). „Znalost dopadu na životní prostředí produktu pomáhá výrobcům, spotřebitelům a společnostem činit informovaná řešení a přijímat kroky pro dosažení udržitelného provozu. Normy CEN a ISO nabízejí pevnou a transparentní základnu pro kompletní analýzu životního cyklu a umožňují, aby certifikační protokoly pro materiály, stavební výrobky a stavby zohledňovaly ekologické, ekonomické a sociální aspekty.“


Nástroj společnosti CEMEX pro měření uhlíkové stopy byl ověřen nezávislým certifikačním orgánem DNV, jednou z předních světových organizací pro environmentální certifikaci, a to v souladu s mezinárodními certifikačními protokoly PAS2050, ISO14040 a koncepty ISO14067 a protokolem WBCSD / WRI GHG „Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard“ (Norma pro účetnictví a výkaznictví životního cyklu výrobku). Znalosti získané tímto procesem umožní společnosti CEMEX odhalit příležitosti pro další snižování stopy CO2.


Tento nástroj byl již implementován na všech cementárnách společnosti CEMEX a v tuto chvíli se implementuje v jejích betonárnách a štěrkovnách po celém světě. CEMEX začne zveřejňovat údaje o uhlíkových emisích svých produktů ve vybraných provozovnách během roku 2011, a to v rámci implementačního harmonogramu, který bude dán požadavky trhu. CEMEX zahájí vykazování ukazatelů výkonu souvisejících s postupem implementace ve své každoroční Zprávě o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report).


 


 


CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje více než 50 betonáren, 7 štěrkoven, 2 kamenolomy a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz.

Nehlasované