Prihlásenie

CEMEX ZLEPŠUJE SVOU POZICI V EVROPĚ

  • CEMEX převezme aktivity skupiny Holcim v České republice.
  • CEMEX prodá skupině Holcim svá aktiva v západní části Německa.
  • CEMEX a Holcim sloučí své aktivity ve Španělsku.
  • Holcim zaplatí CEMEXu 70 milionů EUR v hotovosti.
  • CEMEX od transakce očekává synergický efekt, který bude mít za následek zlepšení finančního ukazatele EBITDA, a to v rozpětí mezi 20 až 30 miliony USD ročně.

 

MONTERREY, MEXICO / Praha, 28. srpna 2013 -  CEMEX, S.A.B de C.V. ("CEMEX") (NYSE:CX) dnes oznámil, že se dohodl se skupinou Holcim na sérií transakcí, které posílí strategickou pozici CEMEXu v Evropě.

CEMEX převezme od skupiny Holcim veškerá aktiva v České republice, která zahrnují 1 cementárnu (s kapacitou 1,1 milionu tun cementu, 0,9 milionu tun slínku), 4 provozovny na výrobu kameniva (štěrkovny a lomy) a 17 betonáren. Česká republika představuje trh se silnou ekonomikou a s dobrým výhledem. Očekává se, že převzetí těchto aktiv povede ke zlepšení pozice CEMEXu v České republice a regionu střední Evropy.

CEMEX prodá Holcimu svá aktiva v západní části Německa, která zahrnují 1 cementárnu,
2 cementové mlýnice (celková kapacita činí 2,5 milionu cementu a 0,9 milionu tun slínku), 1 granulátor strusky, 22 provozoven na výrobu kameniva a 79 betonáren. Německý trh je atraktivní a CEMEX bude i nadále významně přítomný ve východní, severní a jižní části Německa.

Ve Španělsku CEMEX a Holcim sloučí veškeré své aktivity v oblasti cementu, betonu a kameniva. V nově vzniklém podniku se společnými aktivy bude mít CEMEX 75procentní podíl. Tato transakce umožní CEMEXu lépe reagovat na tržní změny, což zlepší výsledky a zvýší hodnotu aktiv na španělském trhu.

Jako součást série uvedených transakcí Holcim uhradí CEMEXu 70 mil. EUR v hotovosti. CEMEX od transakce, která započne v roce 2014, očekává synergický efekt, který bude mít za následek zlepšení finančního ukazatele EBITDA, a to v rozpětí mezi 20 až 30 miliony USD ročně.

Jedná se o důležitou strategickou transakci, která umožní CEMEXu posílit pozici v Evropě
a konsolidovat zde své aktivity,
” uvedl Lorenzo H. Zambrano, předseda představenstva a generální ředitel CEMEXu.

Tato série transakcí vyžaduje ještě splnění několika podmínek, především dokončení hloubkové kontroly (due diligence), schválení regulatorními orgány a mimo jiné i dosažení souhlasu financujících stran v rámci CEMEX´s Facilities Agreement. V současné době očekáváme dokončení transakcí během posledního čtvrtletí 2013.

Pro tuto transakci využívá CEMEX společnosti BBVA, Citibank a Santander jako finanční poradce.

 

Dnes, ve středu 28. srpna 2013 v 16:00 CET bude k této události CEMEX pořádat konferenční hovor a internetovou prezentaci (webcast), která bude dostupná na adrese www.cemex.com.  Pro zájemce bude možno zúčastnit se konferenčního hovoru na telefonním čísle 1-847-585-4405 po zadání vstupního kódu 35578971.

 

 

 

Kontakt pro média:

Karel Köszegi, Strategic Planning Manager – CEMEX Czech Republic

Tel.: 775 870 561, email: karel.koszegi@cemex.com

 

Kontakt pro interview:

Peter Dajko, Country Director – CEMEX Czech Republic

Tel.: 257 257 412, email: petr.dajko@cemex.com

 

Více o CEMEXu

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje.

Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.com

Více informací o Holcimu lze nalézt na internetové adrese: www.holcim.com

 

Nehlasované