Prihlásenie

Citrix Education zavádí první nástavbové certifikáty v oboru virtualizace

Citrix Education zavádí první nástavbové certifikáty v oboru virtualizace

Praha, Česká republika, 29. července 2010 Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXS), oznámil možnost získání vyšších stupňů certifikací pro inženýry a systémové architekty, kteří se specializují na end-to-end virtualizační řešení Citrixu. Tyto certifikáty jsou označovány jako „Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE) for Virtualization“ a „Citrix Certified Integration Architect™ (CCIA) for Virtualization“. Citrix těmito vzdělávacími programy pomáhá IT profesionálům při získávání a ověřování praktických dovedností, potřebných pro zavádění end-to-end virtuálních výpočetních řešení na všech úrovních – od datových center až po desktopy.


O kvalifikaci v oboru virtualizace je mezi IT pracovníky velký zájem, protože firmy dnes vynakládají své IT rozpočty na rozsáhlé nasazení virtuálních serverů a virtuálních desktopů. Nedávné studie zjistily, že IT odborníci, kteří mají zkušenosti s podporou a rozvojem virtualizace, patří mezi nejvyhledávanější pracovníky v oboru. Průzkum platových podmínek, který provedl Certification Magazine koncem roku 2009, předpověděl zvýšení obtížnosti při získávání zaměstnání v oboru IT „bez specializovaných znalostí a školení“. V probíhajících průzkumech, které provádí Foote Partners, se virtualizace neustále drží na vrcholu seznamu nejpožadovanějších dovedností.


 


Klíčová fakta a podmínky • Certifikace „CCEE for Virtualization“ má potvrdit širokou škálu znalostí o end-to-end virtualizačních řešeních Citrixu se zaměřením na schopnost spojit dovednosti provozního plánování s odbornými znalostmi taktiky projektování a integračním know-how. Uchazeči začínají pracovat na získání CCEE tak, že nejprve projdou několika zkouškami zaměřenými na specifické produkty – Citrix XenDesktop®, XenApp™ a XenServer®. Závěrečnou část zkoušky CCEE – A15 Engineering a Citrix Virtualization Solution – tvoří komplexní simulace, které umožňují studentům prokázat jejich rozsáhlé znalosti při provozování systému.

 • Certifikace „CCIA for Virtualization“ představuje nejvyšší stupeň certifikace Citrixu a zaměřuje se na nejvhodnější postupy při analýze a projektování virtualizačních řešení. CCIA ověřuje dovednosti potřebné pro úspěšné nasazení řešení, které pomáhají organizacím zlepšit jejich implementace díky nižším nákladům, vyššímu výkonu
  a zkrácení potřebného času. Pro dosažení úrovně CCIA musí kandidáti získat certifikát CCEE a složit ještě jednu závěrečnou zkoušku – A16 Architecting a Citrix Virtualization Solution.

 • Odborníci s certifikací Citrix Certified Enterprise Administrator™ (CCEA) a CCIA si mohou zvýšit svoji kvalifikaci složením nových zkoušek. Pro postup na úroveň CCEE postačí dosavadním držitelům CCEA jen splnění zkoušky A15. Dosavadní držitelé CCIA musí projít zkouškami A15 i A16.

 • Pro přípravu na zkoušky se velmi doporučuje absolvovat školení. Školicí kurzy, určené pro CCEE a CCIA, jsou zaměřené na praktickou výuku a je možné je absolvovat pod vedením instruktora ve třídě nebo jako on-line samostudium.

 • Všechny zkoušky, potřebné pro CCEE/CCIA for Virtualization, je možné absolvovat
  na celém světě prostřednictvím testovacích center Pearson VUE. Specifické požadavky
  a doporučená školení pro CCEE/CCIA for Virtualization najdete
  na www.citrixeducation.com.

 


Související odkazy a oznámení: 


Setkejte se s námi on-line: 


 


O Citrix Education


Citrix Education™ poskytuje zákazníkům a partnerům Citrixu oficiální školení a certifikační programy se zaměřením na produkty, technologii a osvědčené postupy Citrixu. Jeho rozsáhlá vzdělávací soustava zahrnuje kurzy vedené přímým nebo virtuálním instruktorem, on-line kurzy pro samostudium vlastním tempem a také virtuální tréninkové laboratoře. V oboru uznávané certifikáty Citrixu umožňují IT odborníkům na všech stupních prokázat požadované dovednosti, potřebné pro budování, údržbu a maximální využívání prostředí, založených na řešeních Citrixu. Více informací najdete na http://www.citrixeducation.com..


 


 


O společnosti Citrix Systems, Inc.


Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) je předním dodavatelem virtuálních počítačových řešení, která pomáhají firmám poskytovat IT jako službu na vyžádání. Citrix, založený v roce 1989, spojuje technologie virtualizace, sítí a cloud computingu do uceleného portfolia produktů, které nabízejí uživatelům virtuální pracovní styl a IT oddělením virtuální datová centra. Přes 230.000 organizací z celého světa spoléhá na to, že jim Citrix pomůže vybudovat jednodušší a ekonomičtější IT prostředí. Citrix udržuje partnerský vztah
s více než 10.000 firmami ve více než 100 zemích. Roční příjem v roce 2009 byl 1,61 miliardy dolarů. Více informací získáte na www.citrixnews.cz nebo www.citrix.com.


 


 


 


 


 


Citrix®, Citrix Certified Enterprise Administrator™, Citrix Certified Integration Architect™, Citrix Education™, XenApp™, XenDesktop® and XenServer® are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Nehlasované