Prihlásenie

Novell dal súhlas k akvizícii spoločnosťou Attachmate Corporation

Bratislava, 24. november 2010 – Spoločnosť Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL), ktorá má vedúce postavenie v oblasti inteligentnej správy pracovných úloh, oznámila uzavretie definitívnej dohody o fúzii, na základe ktorej Attachmate Corporation kúpi Novell a zaplatí v hotovosti  6,10 USD za akciu. Celková hodnota transakcie je zhruba 2,2 miliardy USD. Attachmate Corporation vlastní investičná skupina vedená fondmi Francisco Partners, Golden Gate Capital a Thoma Bravo.


 


Novell tiež oznámil uzavretie definitívnej dohody na súbežný predaj časti intelektuálneho vlastníctva spoločnosti CPTN Holdings LLC (konzorcium technologických spoločností vedených spoločnosťou Microsoft Corporation) za 450 miliónov USD v hotovosti. Táto platba je zohľadnená v cene, ktorú za fúziu zaplatí Attachmate Corporation.


 


Cena 6,10 USD na akciu zahŕňa 28% emisnú prémiu k cene akcií spoločnosti Novell platnej na konci obchodovania dňa 2. marca 2010. Bol to posledný deň obchodovania pred tým, ako spoločnosť Elliott Associates, L.P., zverejnila návrh na odkúpenie všetkých voľne obchodovaných akcií spoločnosti Novell za 5,75 USD na akciu a 9% prémiu k cene týchto akcií v okamihu uzavretia kapitálových trhov 19. novembra 2010.


 


„Po dôkladnom zhodnotení celej škály možností ako zvýšiť hodnotu firmy pre akcionárov, došlo naše predstavenstvo k záveru, že najlepšou možnou alternatívou je kombinácia fúzie so spoločnosťou Attachmate Corporation a predaja časti intelektuálneho vlastníctva konzorciu,“ povedal Ron Hovsepian, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Novell. „Teší nás, že tieto transakcie významne potvrdzujú hodnotu vzťahov, technológií a riešení spoločnosti Novell a zároveň poskytujú našim akcionárom atraktívne zhodnotenie ich investícií.  Sme tiež presvedčení, že transakcia so spoločnosťou Attachmate Corporation bude znamenať výrazný prínos pre zákazníkov, partnerov i zamestnancov spoločnosti Novell, pretože ponúka  možnosti k budovaní značiek, inovácií a a tržného postavenia spoločnosti Novell.


 


„Sme z tejto transakcie nadšení, pretože skvele dopĺňa naše existujúce portfólio,“ povedal Jeff Hawn, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Attachmate Corporation. „Novell má za sebou dlhú históriu inovácií, fantastické technológie i skvelé značky. Navyše disponuje špičkovým ekosystémom partnerov a nadaných zamestnancov. Pridanie Novell k našim obchodným jednotkám Attachmate a NetIQ obohatí spektrum riešení, ktoré sme schopní ponúkať zákazníkom. Plne podporujeme záväzky, ktoré má spoločnosť Novell voči svojim zákazníkom a budeme pokračovať v investíciách, ktoré budú prínosom pre zákazníkov a partnerov spoločnosti Novell.“


 


Attachmate Corporation plánuje prevádzkovať Novell ako dve obchodné jednotky – Novell a SUSE, ktoré prepojí k svojim ďalším holdingom Attachmate a NetIQ.


 


Akvizícia spoločnosti Novell spoločnosťou Attachmate Corporation podlieha bežným podmienkam uzatvárania akvizícií, vrátane schválenia regulačnými úradmi podľa zákona Hart-Scott-Rodino Act. Je tiež podmienená zrealizovaním navrhovaného predaja určitej časti intelektuálneho vlastníctva spoločnosti CPTN Holdings LLC. Okrem toho podlieha transakcia schváleniu akcionármi spoločnosti Novell. Predaj intelektuálneho vlastníctva konzorciu podlieha obvyklým podmienkam uzavretia dohody, vrátane schválenia regulačnými úradmi podľa zákona Hart-Scott-Rodino Act. Je tiež podmienený ukončením fúzie so spoločnosťou Attachmate Corporation. Novell momentálne počíta s ukončením týchto transakcií v prvom štvrťroku 2011.


 


Finančným poradcom spoločnosti Novell je J. P. Morgan a ako právny poradca vystupuje Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Finančnými poradcami spoločnosti Attachmate Corporation sú Credit Suisse a RBC Capital Markets a ako právny poradca koná Jones Day.


 


O spoločnosti Attachmate Corporation


Spoločnosť Attachmate Corporation, ktorú vlastní investičná skupina vedená fondmi Francisco Partners, Golden Gate Capital a Thoma Bravo, umožňuje IT organizáciám rozširovať životne dôležité služby a zaručuje ich kvalitnú správu, zabezpečenie a zhodu s predpismi. Medzi jej hlavné holdingy patrí Attachmate (www.attachmate.com) a NetIQ (www.netiq.com).


 


O spoločnosti Novell


Spoločnosť Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL), líder v oblasti inteligentného riadenia pracovných úloh, pomáha organizáciám bezpečne poskytovať a spravovať počítačové služby vo fyzických, virtuálnych a cloud prostrediach. Pomáha zákazníkom znižovať náklady, zložitosť a riziká spojené s ich IT systémami prostredníctvom riešenia správy identít a zabezpečení, správy systémov, spolupráce a linuxových operačných platforiem. Novell prostredníctvom svojho infraštruktúrneho softvéru a partnerského ekosystému integruje zmiešané prostredia IT a umožňuje ľuďom a technológiám spolupracovať ako celku. Ďalšie informácie nájdete na webe: www.novell.com.


 


Ďalšie informácie získate na českých webových stránkách http://www.novell.cz. Informácie pre novinárov sú v origináli k dispozici na adrese www.novell.com/pressroom. Novell je ochranná známka spoločnosti Novell, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.


 

Nehlasované