Prihlásenie

SES prevezme kontrolu nad O3b Networks

SES prevezme kontrolu nad O3b Networks

SES S.A. (Parížska burza NYSE Euronext a Luxemburská burza: SESG) dohodol zvýšenie svojho podielu v O3b Networks (O3b) na 50,5 %, vďaka čomu získa kontrolný podiel v spoločnosti. Transakcia podlieha schváleniu regulačnými úradmi a mala by sa uskutočniť v priebehu prvej polovice roka 2016.

 

SES za zvýšenie svojho plne zriedeného vlastníctva O3b z 49,1 % na 50,5 % zaplatí 20 miliónov USD.  Celkové investície do kapitálu O3b tak dosiahnu 323 miliónov USD (257 miliónov eur). Po dokončení bude SES konsolidovať čistý dlh O3b, ktorý v súčasnosti dosahuje 1,2 miliardy USD. Transakcia by mala generovať výnosy presahujúce požadované výnosy z investícií SES do infraštruktúry.

 

Poslinenie diferencovanej globálnej siete a schopností SES

 

  • Rozšírenie globálneho dosahu SES a satelitných riešení doplnením GEO siete SES unikátnym a prevratným globálnym riešením O3b, ktoré je v prevádzke od septembra 2014
  • Rozširovanie diferencovanej schopnosti SES v sektoroch Enterprise, Mobility a Government pridaním dynamickej sady produktov a zákazníkov O3b
  • Poslinenie základov SES pre udržateľný rast s výrazným rastovým výhľadom O3b, podloženým jeho jedinečnou ponukou služieb

 

Karim Michel Sabbagh, prezident a CEO, uviedol: „Prevzatie kontroly nad O3b je prevratnou akvizíciou a významným krokom v realizácii diferencovanej stratégie SES a vhodne dopĺňa stratégiu rastu SES.O3b poskytuje jedinečné možnosti a riešenia pre klientov v sektoroch Enterprise, Mobility a Government, ktoré sú už v prevádzke, najmä pre využitie v oblastiach, v ktorých je stále žiadanejším parametrom nízka latencia. Kombinovaná GEO/MEO satelitná sieť a schopnosti dávajú SES skutočne presvedčivú a diferencovanú ponuku služieb v rámci odvetvia a ešte viac posilňujú jedinečnú pozíciu SES na trhoch, orientovaných na dáta.


Konsolidácia O3b, najrýchlejšie rastúcej satelitnej siete, výrazne zvyšuje dlhodobý rastový profil SES. Očakáva sa, že sústava satelitov bude generovať ročné tržby v rozmedzí 32 až 36 miliónov USD na satelit v ustálenom stave. V budúcnosti budú SES a O3b ťažiť zo silných synergických efektov a strategických výhod pre oba podniky.“

 

O3b Networks – unikátne a prevratné globálne riešenia

O3b Networks prevádzkuje sústavu 12 satelitov s vysokou priepustnosťou (HTS) na strednej obežnej dráhe Zeme (MEO) asi 8 000 kilometrov od Zeme. Spoločnosť ponúka zákazníkom riešenia „optiky z oblohy“, pretože každý zo zväzkov zostavy je schopný dodávať až 1,6 gigabitov za sekundu (Gb/s) priepustnosti pri nízkej latencii menej ako 150 milisekúnd, čo je významné zlepšenie oproti geostacionárnej konektivite.

 

Od spustenia obchodnej činnosti v septembri 2014 sa O3b stala najrýchlejšie rastúcou satelitnou sieťou v histórii v zmysle dohodnutej kapacity. Spoločnosť dnes obsluhuje viac ako 40 klientov zo sektorov Enterprise, Mobility a Government v 31 krajinách. K dnešnému dňu už svoje pôvodné objednávky služieb navýšilo viac než 50 % zákazníkov, čo demonštruje príťažlivosť jedinečného a prevratného riešenia O3b. V dôsledku toho má O3b plne chránené zmluvy vo výške 350 miliónov USD. Globálna zákaznícka základňa O3b zahŕňa Digicel Pacific, Royal Caribbean Cruise Lines, American Samoa Telecom, Speedcast, Rignet, Bharti International (Airtel), Timor Telecom, CNT Ecuador, Entel Chile a (prostredníctvom SES Government Solutions) americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA).

 

O3b si objednal ďalších osem satelitov, aby vyhovel rýchlo rastúcemu dopytu, pričom štyri satelity by mali byť vypustené v priebehu 1. polroka 2018 a zostávajúce štyri by mali byť vypustené v 2. polroku roka 2019. Tieto objednávky zvýšia veľkosť súčasnej letky z 12 na 20 satelitov (vrátane troch satelitov, ktoré v súčasnosti lietajú na obežnej dráhe ako záloha). V „ustálenom stave“ využitia, ktorý má byť dosiahnutý do konca tretieho roka komerčnej prevádzky satelitu, bude zostava, schopná plnej prevádzky,  generovať ročné výnosy v rozmedzí 32 až 36 miliónov USD na satelit.

 

O3b v roku 2016 očakáva príjmy vo výške viac než 100 miliónov USD, čím takmer zdvojnásobí tržby, zaznamenané v roku 2015. Prevádzkové a finančné trendy hospodárenia spoločnosti sú v súčasnosti v súlade s kritériami, ktorých splnenie SES vyžaduje pred prevzatím kontroly, vrátane výrazného zlepšenia EBITDA. Očakáva sa, že táto akvizícia zaistí voľný cash flow SES (pred financovaním činnosti) do roku 2018 a stane sa zdrojom čistého zisku v období 2018/2019.

 

Ako súčasť ošetrenia účtovníctva nákupu podľa IFRS táto transakcia povedie k zaúčtovaniu zisku vo výške približne 500 miliónov USD, týkajúceho sa precenenia reálnej hodnoty aktuálneho nekontrolného podielu v O3b. Konečná čiastka bude závisieť od dátumu uzatvorenia transakcie.

 

Investičný stupeň ratingového hodnotenia SES BBB/Baa2 bude opäť potvrdený Standard & Poor’s a Moody's. S odsúhlasením získania kontrolného podielu v O3b a s následnou konsolidáciou dlhu spoločnosti SES v nadchádzajúcich mesiacoch posúdi optimalizáciu financovania takto rozšírenej štruktúry skupiny. SES je odhodlaná udržať svoju progresívnu dividendovú politiku.

 

Kúpna zmluva

Predstavenstvo O3b Networks súhlasilo so zvážením procesu počiatočnej verejnej ponuky (IPO) na zostávajúcich 49,5 % akcií O3b po obdržaní potrebných schválení regulačných orgánov a následným dokončením nárastu podielu SES na 50,5 %.

 

Od 29. apríla 2016, s podmienkou, že O3b nezaháji IPO, má SES opciu na kúpu všetkých zostávajúcich 49,5 % akcií spoločnosti O3b za základnú čiastku vo výške 710 miliónov USD, očistenú o úrokový poplatok, vypočítanú na základe trhových cien tak, aby odrážali načasovanie možného uplatnenia opcie. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré SES môže prijať pre uplatnenie opcie, bude podliehať uspokojeniu minimálnych požadovaných investičných výnosov. Pokiaľ k opcii dôjde a v závislosti od načasovania, potenciálnych zdrojov financovania, vrátane kapitálových trhov, bude vyhodnotený a určený najvhodnejší variant financovania v súlade so záväzkom spoločnosti SES udržať investičný stupeň ratingového hodnotenia (BBB/Baa2).

 

Predajná opcia s účinnosťou od 1. októbra 2017, za podmienky, že O3b nezaháji IPO, je držaná ostatnými akcionármi O3b, na základe ktorej by SES malo povinnosť získať všetky zostávajúce podiely v O3b za základnú sumu 710 miliónov USD, očistenú o úrokový poplatok, vypočítanú z trhovej ceny tak, aby odrážali načasovanie možného uplatnenia opcie.

 

Ďalšie informácie o spoločnosti SES nájdete na www.ses.com.

Nehlasované