Prihlásenie

Správy a vyhlásenia z oblasti priemyslu, výroby a poľnohospodárstva

Súťaž EkoFondu pre základné školy na tému „Energia v doprave“

 

Bratislava, 18. novembra 2009 – Žiaci II. stupňa základných škôl spolu so svojimi učiteľmi sa môžu opäť prihlásiť do súťaže o najkreatívnejší vzdelávací projekt, tentokrát na tému Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti. Druhý ročník tejto zaujímavej súťaže vyhlásil EkoFond neinvestičný fond, ktorý založil Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP).

V Šuranoch spustia linku výroby nasávanej kartonáže

KURUC - COMPANY je lídrom spracovania VKM

Pred uvedením do prevádzky je nová technológia u firmy KURUC - COMPANY spol. s r. o., v Šuranoch, ktorá umožní recyklovať ťažko spracovateľný zberový papier a odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM). Projekt „Recyklácia VKM – papierenským spôsobom“, nadväzuje na doterajšiu zberovú a výrobnú činnosť firmy a Recyklačný fond ho podporil sumou 2 323 574 EUR (70 mil. Sk). KURUC - COMPANY spol. s r. o., už v roku 2003 dostala z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 385 049 EUR (11,6 mil. Sk) na zhodnotenie odpadov z VKM, z ktorých vyrába  kompozitné dosky a výrobky pre stavebníctvo. Informoval o tom František Kurucz, riaditeľ KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Nitriansky kraj na základe viac ako 900 žiadostí dostal 12,3 mil. EUR

Recyklačný fond doteraz vyhovel viac ako 9 500 žiadostiam o financie

Neštátny Recyklačný fond v rámci celého Slovenska doteraz za takmer 8 rokov činnosti schválil projekty za 138,37 mil. EUR (4,17 mld. Sk), keď vyhovel 9 617 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho viac ako 220 projektov v hodnote vyššej ako 32,03 mil. EUR (964,8 mil. Sk) bolo zameraných na zavedenie alebo zintenzívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu. Ďalších 10,12 mil. EUR (cca 304,87 mil. Sk) bolo poskytnutých mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad na základe 7 698 vyhovených žiadostí a 9,62 mil. EUR  (cca 289,89 mil. Sk) bolo poskytnutých spracovateľom starých vozidiel na základe ich 1 357 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

Slovensko materiálovo zhodnocuje takmer 20 % VKM

Kým do roku 2002 sa komodita viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na Slovensku nesledovala a v podstate ani nezbierala, v roku 2008 sa už vyzbieralo približne 19 % odpadov z VKM z celkového množstva týchto obalov uvedených na  trh, odhadovaných na cca 8 000 ton ročne. Záujem o zber tejto komodity prejavili obce najmä prostredníctvom zberu na školách. Za zavedením separovaného zberu odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, jeho rozšírením a vybudovaním kapacít na zhodnotenie VKM, stoja predovšetkým aktivity Recyklačného fondu. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

Registrácie do mýtneho systému: slovenskí dopravcovia sa vzdelávali na odborných seminároch

S cieľom oboznámiť slovenských dopravcov so zavádzaním mýta na Slovensku a so spôsobmi registrácie usporiadala spoločnosť W.A.G. minerální paliva, a.s. v dňoch od 12. do 13. novembra v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach sériu odborných seminárov. Niekoľko desiatok dopravcov sa prakticky zoznámilo so spôsobom registrácie do slovenského mýtneho systému a možnostiach výhodnejšieho tankovania v celej Európe.

Regionálny prehľad

Recesia v USA oficiálne skončila – zotavenie však prináša veľa otáznikov

Rizikové majetkové aktíva na začiatku októbra ďalej posilňovali. Ku koncu mesiaca vyvolala prekvapivo negatívna spotrebiteľská dôvera v USA krátkodobú rozsiahlejšiu korekciu. Mesiac však skončil pozitívnou náladou na kapitálových trhoch, keď HDP v USA za 3. štvrťrok 2009 rastom oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 3,5 % oficiálne ohlásil ukončenie recesie. Podnikové dlhopisy a akcie dokázali v priebehu mesiaca celkovo mierne posilniť napriek výkyvom; štátne dlhopisy v USA a v eurozóne naproti tomu vykázali postranný trend.

STEIGER sa čapuje už aj v domovskej krajine Guinessa - v Írsku

Husársky kúsok sa podaril pivovaru STEIGER, a.s., Vyhne, keď so svojou produkciou prenikol do tradičnej pivárskej krajiny - Írska. Íri sú hrdí na svoj svetoznámy tmavý, zvrchu kvasený Guiness, ale STEIGER obohatil ich trh o spodne kvasený, 12° svetlý ležiak plzenského typu. Prvý kamión naložený vyhnianskym pivom odišiel v septembri a keďže Írom zachutilo, v týchto dňoch sa pripravuje expedícia ďalšieho kamióna. Informuje o tom vedúci marketingu pivovaru STEIGER Emil Mihálik.

Globálny prieskum medzi malými a strednými podnikmi signalizuje mierny optimizmus. Očakávajú však podporu vlád.

Vlády všade na svete by sa pod vplyvom súčasnej ekonomickej situácie mali zamerať aj na malé a stredné podniky. Inak riskujú stabilné ekonomické zotavenie vo svojich krajinách. Uviedli to tri popredné asociácie združujúce profesných účtovníkov na základe spoločného globálneho prieskumu.

Jedným z kľúčových zistení asociácií je, že množstvo malých a stredných podnikov odkladá investície len z dôvodu nedostupnosti financií, a nie kvôli poklesu dopytu. Až 38% firiem uvádza, že sa dostupnosť financií zhoršila bez toho, aby pre nich tiež poklesli investičné príležitosti.

Mondi SCP podporilo záchranu historickej pamiatky a chráneného druhu netopiera

 

V Hrboltovej pri Ružomberku podporila papierenská spoločnosť Mondi SCP opravu kostola, ktorého podkrovie poškodil chránený druh netopiera.

Ružomberok, 9.11.2009:

STEIGER podporuje zrovnoprávnenie spotrebných daní piva a vína

Aj netradičná forma premenovania piva na ,,sladové víno“ môže zaujať

Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne podporuje kroky českých pivárov na zrovnoprávnenie daní z piva a vína. Seriózne argumenty však nezaberajú a tak by mala verejnosť prejaviť porozumenie aj pre netradičnú humornú nadsádzku - švejkovinu.

Českí pivári sa uchýlili k  zveličeniu, keď v snahe upozorniť na zvýšenie spotrebnej dane v ČR  na pivo o tretinu, začali kampaň ,,Dosť bolo piva!“ a žiadajú patentové inštitúcie, aby sa pivu začalo hovoriť sladové víno. Víno totiž na rozdiel od piva má nulovú daň a tak aj ,,sladové  víno“ by nebolo zaťažené žiadnou spotrebnou daňou, čo by znížilo jeho cenu o 2,50 -3,0 Kč na polliter. Návrh je podľa autora Jiřího Fuseka, šéfa Zväzu malých nezávislých pivovarov, ,,švejkovinou“, ktorá ma upozorniť na to, že si vláda robí z ľudí ,,srandu“. Informoval o tom vedúci marketingu pivovaru STEIGER Emil Mihálik.