Prihlásenie

Správy a vyhlásenia z oblasti priemyslu, výroby a poľnohospodárstva

Na trh prichádzajú flotilové karty, určené na platbu mýta

Na trh prichádzajú flotilové karty, určené na platbu mýta

 

Bratislava, 4.11.2009 – Spoločnosť W.A.G. minerální paliva, a.s. prináša na slovenský trh tzv. flotilové karty značky EUROWAG, určené na pohodlnú úhradu mýta za použitie diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných ciest I. triedy v Slovenskej republike po 1. januári 2010. Karta EUROWAG taktiež umožňuje výhodnejší nákup nafty vo viacerých krajinách Európy.

Váš názor nás zaujíma: európska smernica o meradlách

Vyrábate, importujete, distribuujete, inštalujete alebo používate meracie prístroje s označením CE+M? Riadite sa Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách? Neváhajte a dajte nám vedieť, či je pre Vás táto smernica užitočná.

Pivovar STEIGER zaznamenal rast exportu o 35 percent

Aj keď pre Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne je vývoz je zatiaľ iba doplnkom k domácemu predaju, vyhnianskych pivovarníkov tešia dvojciferne rastúce percentá exportu. Za 3 štvrťroky tohto roku STEIGER vyviezol 5164 hektolitrov (hl) piva, čo bolo o takmer 35 percent viac ako pred rokom. Výsledky sú o to zaujímavejšie, že ich nesprevádza žiadna aktívna propagácia značky STEIGER na zahraničných trhoch. Informoval o tom vedúci marketingu Emil Mihálik.

ASB GALA večer 2010

Bratislava 4. novembra 2009 – ASB GALA večer sa po uplynulé roky zapísal ako významný dátum v kalendári stretnutí osobností z oblasti stavebníctva a architektúry na Slovensku. Na úspech predchádzajúcich podujatí nadväzuje aj 4. ročník ASB GALA večer (21. 4. 2010), ktorý opäť pripravuje časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND. Podobne ako v minulosti, aj 4. ročník ASB GALA večer sa stane slávnostným vrcholom dvojdňovej konferencie Reality a development 2010, ktorú pripravuje týždenník TREND v partnerstve s odborným mesačníkom ASB.

V Púchove separujú s podporou od Recyklačného fondu

Mesto Púchov úspešne separuje odpad prostredníctvom Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov. Na rozšírenie a intenzifikáciu separovaného zberu a jeho propagáciu dostal Púchov z Recyklačného fondu dve dotácie v celkovej výške 117 130 EUR  (3 528 658 Sk). Okrem toho Recyklačný fond vyplatil mestu Púchov doteraz 58 350 EUR (1 757 851 Sk) na základe žiadostí o poskytnutie obligatórneho príspevku za vyseparovaný odpad. Informoval o tom Ján Krajčovič, riaditeľ Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov.

ETOP, a. s., Púchov

Spoločnosť ETOP, a.s., Púchov získala z Recyklačného fondu dotácie na dva podporené projekty spolu vo výške 808 900 EUR (24 368 921 Sk). Prvú dotáciu v roku 2003 vo výške viac ako 171 600 EUR ( 5 172 000 Sk) firma použila na investície - nákup lisov a kovových foriem, využívaných pri výrobe gumokovových obručí. Do tých je zapracovaná gumená drvina. vznikajúca pri spracovaní  opotrebovaných pneumatík a to doteraz v množstve najmenej 4 500 t. Druhá dotácia v roku 2007, vo výške viac ako 637 300 EUR (19 200 000 Sk), bola použitá na projekt týkajúci sa spracovania opotrebovaných pneumatík z osobných áut.

T-Gum dostal od Recyklačného fondu 448 tis. EUR na recyklačný projekt

V Trenčianskom kraji je jedným z významných zhodnocovateľov druhotných surovín spoločnosť T-Gum, s. r. o., Púchov. Spoločnosť získala v roku 2003 z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 448 tis. EUR (13,5 mil. Sk) na projekt na spracovanie produktov recyklácie opotrebovaných pneumatík – gumovej drviny a textilného odpadu. Dotácia tvorila povolených cca 30 % z celkovej hodnoty investície, ktorá bola viac ako 1,49 mil. EUR (45 mil. Sk). Firma T-Gum, s. r. o. na spustenie projektu použila aj vlastné prostriedky a úvery z bánk. Všetky plánované environmentálne ciele v spracovaní drviny z opotrebovaných pneumatík boli splnené. Do výrobkov sa doteraz spracovalo viac ako 4 500 t drviny z opotrebovaných pneumatík.

Trenčiansky kraj – doterajšia podpora od Recyklačného fondu

V Trenčianskom kraji neštátny Recyklačný fond, od 1. 1. 2002 do 26.10. 2009, vyhovel spolu 1 677 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom 9,56 mil. EUR    (288 mil. Sk). Z toho, na základe 1 496 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške 1,2 mil. EUR  (36,7 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 34 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 6 mil. EUR (182,5 mil. Sk) a 18 žiadostí obcí o dotácie vo výške 1,68 mil. EUR (50 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

Slovensko materiálovo zhodnocuje cca 70 % opotrebovaných pneumatík

Recyklačný fond sa finančne podieľal na vybudovaní takmer všetkých recyklačných kapacít na zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na Slovensku, s výnimkou jedinej v Beluši, ktorá vznikla ešte pred vznikom Recyklačného fondu. Za 7 rokov činnosti fond podporil rozšírenie separovaného zberu a materiálové zhodnotenie tejto komodity sumou 8 273 225 EUR (249 239 168 Sk), čím prispel k tomu, že podiel spracovaných opotrebovaných pneumatík zvýšil na šesť až sedemnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 3 100 t opotrebovaných pneumatík, v roku 2006 to bolo už 14 700 t, v roku 2007 cca 16 500 t a odhad na rok 2009 je cca 19 600 ton z celkového výskytu 28 000 ton pneumatík.

Južné mesto získalo právoplatné územné rozhodnutie na primárnu infraštruktúru a dopravné napojenie

Konzorcium spoločností CRESCO Group a Quinlan Private Golub, ktoré spoločnými silami pripravujú výstavbu novej bratislavskej časti Južné mesto, získali právoplatné územné rozhodnutie na primárnu infraštruktúru a dopravné napojenie v novovznikajúcej zóne medzi bratislavskou Petržalkou a Rusovcami.