Prihlásenie

Správy a vyhlásenia z oblasti priemyslu, výroby a poľnohospodárstva

Od 1.1.2010 platíme mýto!

Už ste sa zaregistrovali?

Aby vaše autá mohli od 1.januára 2010 jazdiť po spoplatnených komunikáciách, musíte sa zaregistrovať už teraz, aby ste ešte pred Vianocami mohli dostať palubné jednotky.

Ako ste sa registrovali?

Registrácia do mýtneho systému prebieha od 25.11.2009. Ak ste sa registrovali prostredníctvom formulára ČESMAD-u, Vaša registrácia ešte nie je ukončená. Ukončite Vašu registráciu tým, že si zvolíte spôsob platby a zaplatíte Váš depozit za palubnú jednotku.

Slnečné kolektory z THERMO|SOLARU ohrievajú vodu vo Vojvodine

Prezidentská návšteva môže podporiť záujem o slovenské slnečné kolektory

Zvýšenie odbytu slnečných kolektorov, na perspektívnom srbskom trhu, je cieľom účasti riaditeľa THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milana Nováka, v podnikateľskom sprievode prezidenta SR Ivana Gašparoviča, počas návštevy Srbska v dňoch 2. až 4.decembra 2009. Zhodou okolností pred mesiacom 29. októbra 2009 slávnostne odovzdali v mesta Zreňanin v srbskej Vojvodine, kde žije početná slovenská menšina, do prevádzky veľký projekt za viac ako 281 000 €, ktorý rieši ohrev pitnej  vody (OPV) pre Všeobecnú nemocnicu a Stredoškolský internát, pomocou 272 slnečných kolektorov.

ECOFIL patrí k úspešným firmám na trhu recyklácie opotrebovaných olejov

,, ECOFIL, spol. s r.o. vykonáva na území SR regeneráciu a filtráciu všetkých druhov olejov filtračnými a regeneračnými zariadeniami vlastnej výroby a konštrukcie, prevažne u zákazníkov. Firma poskytuje aj komplexnú fyzikálnu a chemickú analýzu olejov a olejových náplní pomocou prenosných a stabilných analyzačných a testovacích zariadení. Olej a olejové náplne, ktoré po vykonaní testov a analýz už nevyhovujú technickým a prevádzkovým normám a olej definitívne vyradený z prevádzky, spolu s použitými filtračnými vložkami, ECOFIL, spol. s r. o. odovzdáva na energetické zhodnotenie spoločnosti FECUPRAL, spol. s r. o. Prešov. Dôslednou analýzou a následnou regeneráciou olejov sa firma snaží eliminovať vznik odpadových olejov. Významne sa podieľa aj na propagácii zodpovedajúcich prístupov k procesom nakladania s olejmi pri ich používaní a odpadovými olejmi a ich zhodnotením pri ukončení ich životného cyklu“, konštatoval A. Zatvarnický.   

TaZS Michalovce úspešne separujú odpad

TaZS Michalovce úspešne separujú odpad

Recyklačný fond podporil rozšírenie a intenzifikáciu separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Michalovce a v 9 okolitých obciach, ktoré sa k realizácii projektu prihlásili, doteraz spolu sumou 280 134 EUR (8 439 344 Sk). Projekt realizovali v roku 2004 Technické a záhradnícke služby (TaZS) ako príspevková organizácia mesta Michalovce. Množstvo vyseparovaných odpadov sa  zvýšilo zo 107 ton v roku 2003 na 680  ton v roku 2008. Informoval o tom Miroslav Prada, poverený riaditeľ TaZS Michalovce

Vďaka Recyklačnému fondu sa výrazne zvýšil zber odpadových olejov

Nakladanie s odpadovými olejmi v SR je na úrovni vyspelých krajín EÚ

Súčasná úroveň zberu a zhodnocovania odpadových olejov je, vďaka aktivitám neštátneho Recyklačného fondu, porovnateľná s úrovňou dosahovanou vo vyspelých krajinách EÚ. Fond za sedem rokov svojej existencie podporil systém nakladania s odpadovými olejmi, predovšetkým ich zber a materiálové, alebo energetické zhodnocovanie, finančnými  prostriedkami v objeme 7 661 062  EUR  (230,79 mil. Sk). Jednokomoditné projekty - spolu 63, podporil čiastkou 7,1 mil. EUR (210,9 mil. Sk) a na podporu 83 viackomoditných projektov, realizovaných predovšetkým v mestách a obciach Slovenska, poskytol 0,793 mil. EUR (23,9 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška. 

Turbulencie v stredoeurópskom stavebníctve

Bratislava, 26. november 2009 - Stavebníctvo v krajinách Višegrádskej štvorky prechádza turbulentným obdobím. Dopady súčasnej ekonomickej krízy sú viditeľné vo všetkých štyroch štátoch, avšak ich rozsah sa líši v závislosti od charakteristík týchto odvetví v jednotlivých krajinách. Aj napriek niektorým odchýlkam sa predstavitelia stavebných spoločností v celom regióne zhodujú, že jedným z najchúlostivejších problémov obmedzujúcich rast ich spoločností je nedostatočný dopyt, čo je faktor, ktorý zaznamenal dramatický nárast oproti predchádzajúcim rokom.

Registrácie do mýtneho systému sa začali

Od stredy 25.11.2009 sa začína registrácia do mýtneho systému v Slovenskej republike. Spoločnosť W.A.G. minerální paliva, vydavateľ flotilovej karty EUROWAG víta tento krok. Držitelia EUROWAG karty majú možnosť on-line registrácie do mýtneho systému, čo značne skracuje čas potrebný na registráciu.

Spoločnosť W.A.G. minerální paliva je popredným vydavateľom flotilovej karty EUROWAG. Flotilové karty ponúka už niekoľko rokov svojim klientom v Českej republike.

Vysávač s pozoruhodným dizajnom

Vylepšené Ergorapido 2v1 v príťažlivých farbách

Nový Electrolux Ergorapido 2v1 je bezkáblový dobíjateľný tyčový vysávač s príručnou jednotkou a praktickým príslušenstvom na čistenie podlahy. Je navrhnutý tak, aby dobre vyzeral a bol vždy poruke.

Ambasádorky podnikateliek Slovenska budú motivovať ženy k podnikaniu

24. novembra 2009; v utorok 24. novembra 2009 predstavila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), v spolupráci s RPIC Prešov a asociovanými partnermi, na úvodnej konferencii v hoteli Medium v Bratislave nový projekt Podpora podnikania žien na Slovensku. Jeho cieľom je propagovať podnikanie žien a motivovať nezamestnané i zamestnané ženy, matky na materskej dovolenke a študentky, aby sa nebáli sebarealizácie a založili si svoju vlastnú spoločnosť.  

 

Výroba papiera za 3.štvrťrok 2009 v tonách klesla iba o 0,7%

Grafické papiere v kríze rástli, hygienické a obalové klesli

Výroba papiera na Slovensku za 3.štvrťroky 2009 v tonách klesla iba o 0,7 percenta, čo je vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku krízu veľmi slušný výsledok. Spolu tak vyrobilo v treťom štvrťroku 2009, 11 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR,  694 428 ton papiera a lepenky, oproti 699 080 ton za rovnaké obdobie pred rokom. V sortimente grafických papierov dokonca výroba medziročne vzrástla o 2,9%, keď sa vyrobilo 402 868 ton grafických papierov.