Prihlásenie

Správy a vyhlásenia z oblasti priemyslu, výroby a poľnohospodárstva

Pivovar STEIGER zaznamenal rast exportu o 35 percent

Aj keď pre Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne je vývoz je zatiaľ iba doplnkom k domácemu predaju, vyhnianskych pivovarníkov tešia dvojciferne rastúce percentá exportu. Za 3 štvrťroky tohto roku STEIGER vyviezol 5164 hektolitrov (hl) piva, čo bolo o takmer 35 percent viac ako pred rokom. Výsledky sú o to zaujímavejšie, že ich nesprevádza žiadna aktívna propagácia značky STEIGER na zahraničných trhoch. Informoval o tom vedúci marketingu Emil Mihálik.

ASB GALA večer 2010

Bratislava 4. novembra 2009 – ASB GALA večer sa po uplynulé roky zapísal ako významný dátum v kalendári stretnutí osobností z oblasti stavebníctva a architektúry na Slovensku. Na úspech predchádzajúcich podujatí nadväzuje aj 4. ročník ASB GALA večer (21. 4. 2010), ktorý opäť pripravuje časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND. Podobne ako v minulosti, aj 4. ročník ASB GALA večer sa stane slávnostným vrcholom dvojdňovej konferencie Reality a development 2010, ktorú pripravuje týždenník TREND v partnerstve s odborným mesačníkom ASB.

V Púchove separujú s podporou od Recyklačného fondu

Mesto Púchov úspešne separuje odpad prostredníctvom Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov. Na rozšírenie a intenzifikáciu separovaného zberu a jeho propagáciu dostal Púchov z Recyklačného fondu dve dotácie v celkovej výške 117 130 EUR  (3 528 658 Sk). Okrem toho Recyklačný fond vyplatil mestu Púchov doteraz 58 350 EUR (1 757 851 Sk) na základe žiadostí o poskytnutie obligatórneho príspevku za vyseparovaný odpad. Informoval o tom Ján Krajčovič, riaditeľ Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov.

ETOP, a. s., Púchov

Spoločnosť ETOP, a.s., Púchov získala z Recyklačného fondu dotácie na dva podporené projekty spolu vo výške 808 900 EUR (24 368 921 Sk). Prvú dotáciu v roku 2003 vo výške viac ako 171 600 EUR ( 5 172 000 Sk) firma použila na investície - nákup lisov a kovových foriem, využívaných pri výrobe gumokovových obručí. Do tých je zapracovaná gumená drvina. vznikajúca pri spracovaní  opotrebovaných pneumatík a to doteraz v množstve najmenej 4 500 t. Druhá dotácia v roku 2007, vo výške viac ako 637 300 EUR (19 200 000 Sk), bola použitá na projekt týkajúci sa spracovania opotrebovaných pneumatík z osobných áut.

T-Gum dostal od Recyklačného fondu 448 tis. EUR na recyklačný projekt

V Trenčianskom kraji je jedným z významných zhodnocovateľov druhotných surovín spoločnosť T-Gum, s. r. o., Púchov. Spoločnosť získala v roku 2003 z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 448 tis. EUR (13,5 mil. Sk) na projekt na spracovanie produktov recyklácie opotrebovaných pneumatík – gumovej drviny a textilného odpadu. Dotácia tvorila povolených cca 30 % z celkovej hodnoty investície, ktorá bola viac ako 1,49 mil. EUR (45 mil. Sk). Firma T-Gum, s. r. o. na spustenie projektu použila aj vlastné prostriedky a úvery z bánk. Všetky plánované environmentálne ciele v spracovaní drviny z opotrebovaných pneumatík boli splnené. Do výrobkov sa doteraz spracovalo viac ako 4 500 t drviny z opotrebovaných pneumatík.

Trenčiansky kraj – doterajšia podpora od Recyklačného fondu

V Trenčianskom kraji neštátny Recyklačný fond, od 1. 1. 2002 do 26.10. 2009, vyhovel spolu 1 677 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom 9,56 mil. EUR    (288 mil. Sk). Z toho, na základe 1 496 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške 1,2 mil. EUR  (36,7 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 34 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 6 mil. EUR (182,5 mil. Sk) a 18 žiadostí obcí o dotácie vo výške 1,68 mil. EUR (50 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

Slovensko materiálovo zhodnocuje cca 70 % opotrebovaných pneumatík

Recyklačný fond sa finančne podieľal na vybudovaní takmer všetkých recyklačných kapacít na zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na Slovensku, s výnimkou jedinej v Beluši, ktorá vznikla ešte pred vznikom Recyklačného fondu. Za 7 rokov činnosti fond podporil rozšírenie separovaného zberu a materiálové zhodnotenie tejto komodity sumou 8 273 225 EUR (249 239 168 Sk), čím prispel k tomu, že podiel spracovaných opotrebovaných pneumatík zvýšil na šesť až sedemnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 3 100 t opotrebovaných pneumatík, v roku 2006 to bolo už 14 700 t, v roku 2007 cca 16 500 t a odhad na rok 2009 je cca 19 600 ton z celkového výskytu 28 000 ton pneumatík.

Južné mesto získalo právoplatné územné rozhodnutie na primárnu infraštruktúru a dopravné napojenie

Konzorcium spoločností CRESCO Group a Quinlan Private Golub, ktoré spoločnými silami pripravujú výstavbu novej bratislavskej časti Južné mesto, získali právoplatné územné rozhodnutie na primárnu infraštruktúru a dopravné napojenie v novovznikajúcej zóne medzi bratislavskou Petržalkou a Rusovcami.

Vyhniansky pivovar zlepšuje hospodárenie a je plusový

STEIGER dokázal v kríze zvýšiť celoslovenský trhový podiel nad 8%
 

Pivovar STEIGER Vyhne, a.s., vďaka vykonaným opatreniam, dokázal aj v tohtoročných sťažených podmienkach hospodárskej krízy a všeobecného poklesu spotreby piva, vylepšiť svoje hospodárenie. Za prvých 9 mesiacov tohto roka v STEIGRI zvýšili tržby o 1,1 percenta na úroveň 11,464 mil. €. Hospodársky výsledok sa za porovnávané obdobie zvýšil o takmer 40% a dosiahol 1,044 mil. €. Pivovar od začiatku roka predal na Slovensku spolu  231 176  hl piva vlastného i distribuovaného pre české pivovary, čo bolo iba o 6 % menej ako za rovnaké obdobie roku 2008. Informoval o tom predseda predstavenstva spoločnosti  a generálny riaditeľ pivovaru STEIGER Jaroslav Vysloužil.

Dotácie od štátu na slnečné kolektory sú aj viac ako 1000 eur a vyplatia sa

Štát prepláca až 35% z ceny solárnej zostavy na kľúč

Za dva mesiace trvania zvýšenej dotácie pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov, ktorá začala platiť od 20.augusta 2009, bola schválená pre cca 300 žiadateľov. Najväčší domáci výrobca slnečných kolektorov - firma  THERMO |SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, považuje toto číslo za pomerne nízke a vyzýva občanov, aby neváhali a využili štátnu podporu, ktorá zlacňuje celú solárnu zostavu až o 35% a ušetrí ročne až 70% z nákladov na prípravu teplej vody pre domácnosti. Slnečné kolektory  sa oplatí namontovať aj teraz, lebo pracujú spoľahlivo i pri mínusových teplotách. Postačí ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v tuhej zime.  Informoval o tom riaditeľ THERMO |SOLARU Ing. Milan Novák.