Prihlásenie

Správy a vyhlásenia z oblasti priemyslu, výroby a poľnohospodárstva

Ročne sa zvýšila kapacita spracovania zberového papiera o 28 000 ton

Medzi najvýznamnejšie podporené projekty v Žilinskom kraji patrí realizácia projektu spoločnosti Metsä Tissue a. s., Žilina na zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2 za 590 050 EUR (17,78 mil. Sk), ktorým sa dosiahlo zvýšenie materiálového zhodnotenia zberového papiera o približne 20 000 ton v prvej etape a o cca 8 000 ton za rok v druhej etape. Projekt významne prispel
k postupnému zvyšovaniu návratnosti a spracovania zberového papiera z domácich zdrojov. Informoval o tom Ľuboš Lopatka, regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu Metsä Tissue, a. s.

eSourcing - Elektronické výberové konania tretej generácie.

 Spoločnosť SAAS SLOVENSKO, spol. s r.o. spustila plnú prevádzku svojho portálu OPTIMAT.SK (www.optimat.sk) umožňujúcemu realizovať elektronické výberové konania - eSourcing,vo forme softvéru ako služby. Ide o elektronické výberové konania tretej generácie, ktoré sú založené na štandardnom elektronickom číselníku výrobkov, polotovarov, materiálov a služieb.

Diplomatický protokol v hospodárskej praxi

23.11.2009 - 00:30

Pozývame malých a stredných podnikateľov na bezplatný seminár, ktorého cieľom je priblížiť  zásady diplomatického protokolu  a pomôcť  zdokonaliť  kultúru obchodnej komunikácie pri rôznych spoločenských podujatiach.

Dátum a miesto konania:

  • 23. novembra 2009, GRAND Hotel Trenčín
     

Vybrané témy:

Nové riadenie a organizačné modely v slovenskom vodárenstve

Bratislava, 30. septembra 2009 – Problematika vodárenstva na Slovensku, ktorá zaznamenáva prechod zo štátnych podnikov na akciové spoločnosti vlastnené mestami a obcami, je označovaná ako rozvíjajúca sa oblasť. Na Slovensku môžeme očakávať zmeny v organizácii, riadenia a taktiež v spôsobe rozvoja vodovodných a kanalizačných sietí, starostlivosti o tieto siete a spôsobe ich využívania.

Efektívne riadenie aktív - nová výzva pre energetických hráčov?

Bratislava, 30. septembra 2009 – Energetickým odvetvím na Slovensku rezonuje téma efektívneho riadenia aktív. Konkurencia, regulácia a nové trhové podmienky nútia spoločnosti rozmýšľať nad tým, ako efektívne riadiť a obnovovať svoje investične náročné aktíva.

Z bazáru si Slováci najčastejšie odvážajú 7 ročné auto

Muž, 34 rokov, s bydliskom v okolí Bratislavy. Vyberie si takmer 7 ročné auto nižšej alebo strednej triedy, zoberie si úver vo výške takmer 5 tisíc eur a spláca ho 47 mesiacov. Taký je profil bežného zákazníka autobazáru, ktorý si kupuje auto na splátky. Ukazujú to štatistiky úverovej spoločnosti Home Credit. I naďalej je tak kúpa auta výsadou mužov – tvorí 83 % zákazníkov.

PosAm integrátorom technológie bezpečného vlastnoručného biometrického podpisu na Slovensku

Integrátorom riešení vlastnoručného biometrického podpisu na Slovensku sa stala spoločnosť PosAm v partnerstve s firmou Significant Signature Solutions GmbH. Vlastnoručný biometrický podpis je veľmi praktický a do existujúcich podnikových procesov ho možno integrovať s minimálnymi nákladmi.

 

DHL oslavuje 40 rokov svojho pôsobenia v medzinárodnej expresnej preprave

Bonn – 24. september 2009: Dňa 25. septembra 2009 oslávi spoločnosť DHL, popredný svetový poskytovateľ expresnej prepravy a logistiky, 40 rokov od svojho založenia. Frank Appel, generálny riaditeľ Deutsche Post DHL, hovorí o priekopníckom duchu spoločnosti, zákaznicky orientovanom prístupe a  produktovom portfóliu prispôsobenom aktuálnym potrebám celosvetového obchodu ako o tajomstve úspechu DHL. 

Podvody existujú

Zvoľnený manažment rizík v strednej a východnej Európe v automobilovom sektore zvyšuje riziko hospodárskej kriminality

Bratislava, 22. septembra 2009 - Počas globálnej finančnej krízy a ekonomického poklesu je pravdepodobné, že spoločnosti z rôznych sektorov poľavia zo svojich ochranných mechanizmov v oblasti manažmentu rizík, a tým sa viac vystavia riziku škôd v dôsledku hospodárskej kriminality. Táto situácia sa obzvlášť môže týkať podnikov z automobilového sektora, uvádza Michael Peer, partner spoločnosti KMPG pre forenzné služby v strednej a východnej Európe (SVE) .

Softvérové KROSobranie začalo!

Vychutnajte si ekonomický a stavebný softvér KROS práve teraz.