Prihlásenie

Flowmon umožňuje bezplatne monitorovať webové a cloudové aplikácie

Flowmon umožňuje bezplatne monitorovať webové a cloudové aplikácie

Vďaka modulu Flowmon APM Transaction Generator môžu administrátori sledovať vzdialené aplikácie a testovať ich ešte pred nasadením do ostrej prevádzky

 

Spoločnosť Flowmon Networks sprístupnila zákazníkom bezplatne nový modul Flowmon APM Transaction Generator, ktorý umožňuje kontrolovať funkčnosť kritických webových aj cloudových aplikácií a vopred identifikovať ich prípadné problémy.

 

Riešenie simuluje správanie používateľa a testuje aplikácie podľa stanovených scenárov a časových plánov. Administrátorom tak pomáha odhaľovať problémy, ktoré sa obvykle prejavujú neprimerane dlhou odozvou, nedostupnosťou či zlou funkčnosťou aplikácií, a to aj pred ich nasadením do ostrej prevádzky.

 

Transaction Generator poskytuje súhrnný report s informáciami o dostupnosti a odozve aplikácií, aj záznam chýb a zlyhaní spoločne so screenshotmi. Administrátori tak vďaka nemu nemusia nasadzovať a spravovať na serveroch veľkú farmu monitorovacích agentov.

 

 „Firmy dnes využívajú mnohé webové aplikácie a čoraz častejšie najmä aplikácie cloudové, preto je dôležité, aby vedeli komfortne monitorovať ich dostupnosť a mohli prípadne dôsledne preveriť ich funkčnosť ešte pred nasadením do ostrej prevádzky,“ zdôvodňuje bezplatné sprístupnenie nového modulu Roman Čupka, regionálny manažér Flowmon Networks.

 

Transaction Generator je k dispozícii pre všetkých používateľov riešení Flowmon, ktorí si ho môžu stiahnuť na Flowmon Support Portály a nainštalovať na produkty Flowmon Sonda alebo Kolektor.

 

Nehlasované