Prihlásenie

Správy a vyhlásenia z oblasti realít, stavebníctva, architektúry

mesačník ARCH 7-8/2010

Časopis ARCH 7-8 / 2010 | OSTROVY POZITÍVNEJ DEVIÁCIE Obsah Úvodník

Ostrovy pozitívnej deviácie vždy boli a dodnes sú nonkonformnými a magickými miestami nezávislosti, slobody, nekonvenčnosti až úletu. Keďže sú ostrovmi – musia byť jednoznačne vymedzené a tým aj vyčlenené z ostatného sveta. V totalitných režimoch bolo možné prostredníctvom takejto platformy, ktorú chtiac-nechtiac ostrovy vymedzovali, realizovať a napĺňať nezávislé, avantgardné umelecké programy. Často boli naozaj jediným svetielkom nádeje, ale aj signálnym znakom existencie ľudí s vlastnou vnútornou slobodou.

mesačník EUROSTAV č. 7-8/2010

Hlavná téma
Dopravné stavby


Tematické okruhy

konštrukcie a technológie pre cesty, mosty, diaľnice, tunely, špeciálne stavby, povrchy vozoviek, debniace systémy pre ich výstavbu, technológie pre výstavbu inžinierskych sietí, potrubné systémy, informačné dopravné systémy, parkovacie a garážové systémy, sanácia vozoviek, technológie pre razenie tunelov, stavby ciest diaľnic a mostov, ich opravy, sanácie tunelov, svahov, zárezov ...


Obsah

TOP 100 v slovenskom stavebníctve

Mesačník Eurostav 6/2010 prináša v aktuálnom vydaní analýzu odvetvia stavebníctva na Slovensku za rok 2009 a dopady svetovej krízy naň, porovnanie výsledkov s okolitými európskymi krajinami, analýzu bytovej výstavby, organizovanie trhu so stavebnými materiálmi, predpokladané trendy rozvoja ekonomiky a stavebníctva v nasledujúcich rokoch na Slovensku a v Európe, analýzu a trendy rozvoja realitného trhu, možnosti zvyšovania kvality stavebnej výroby.Obsah vydania:

Bezplatná pomoc pre každého mzdára

Už sa vám stalo, že ste potrebovali dodatočne vypísať tlačivo pre sociálnu poisťovňu, daňový úrad alebo inú inštitúciu spätne aj niekoľko rokov dozadu? V tlačenej podobe ho už nezoženiete a hľadanie na internete je niekedy tiež behom na dlhú trať. S riešením prišla spoločnosť KROS a.s. so svojím Archívom mzdových tlačív. Nájdete v ňom a bezplatne stiahnete väčšinu mzdových tlačív už od roku 2003. 

 

Spoločnosť KROS a.s. pripravila pre všetkých mzdárov na svojej internetovej stránke www.kros.sk/tlaciva  Archív mzdových tlačív od roku 2003. Ten obsahuje väčšinu dôležitých tlačív pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti a štatistický úrad za posledné roky. Záujemcovia ho môžu použiť vždy, keď ich niektorá z týchto inštitúcií spätne požiada o určité tlačivo.

Dedičské konania v Európe uľahčí nová stránka www.successions-europe.eu

Bratislava, 7. júla 2010 – Občania Európskej únie majú od konca júna možnosť dostať sa k informáciám o dedičskom práve členských štátov vo svojom rodnom jazyku. Rada notárstiev Európskej únie (CNUE) s podporou Európskej komisie spustila novú internetovú stránku www.successions-europe.eu, ktorá občanom zodpovie najdôležitejšie otázky týkajúce sa dedičstiev vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. 

 

Oživenie regiónu Gemer ohrozené

Klenovec, 7. jún 2010 – V pripravovanom Priemyselnom parku Gemer v Rimavskej Sobote by malo už v budúcom roku nájsť prácu približne 240 ľudí. SARIO nepodporila žiadosť obce Klenovec o zdroje EU na jeho vybudovanie. Obec Klenovec však projekt chce zachrániť a podala odvolanie.

 

Ťažko skúšaný región dostal ďalšiu ranu

Obec Klenovec už vo februári podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok, za ktorý plánovala odkúpiť a zrevitalizovať areál bývalých ZŤS v Rimavskej Sobote. „Investorov do parku sme už našli. Plánujú zamestnať v prvej fáze viac ako 240 ľudí, perspektívne až vyše 700“, hovorí Pavel Struhár, starosta obec Klenovec.

 

KROS opäť jednotkou na trhu

Spoločnosť KROS a.s., popredný slovenský výrobca softvéru, je opäť jednotkou na trhu v segmente balíkového ekonomického a stavebného softvéru. Dokazujú to informácie, ktoré zverejnil časopis TREND vo svojej prílohe TOP Infotechnológie v máji 2010. V celkovom rebríčku je KROS na 4. mieste, vo svoje kategórii ekonomického a stavebného softvéru je však prvý.

Podľa výsledkov prieskumov časopisu TREND v oblasti IT uspela spoločnosť KROS aj v náročnom roku 2009 a to hneď v niekoľkých sledovaných kategóriách. V prehľade výrobcov balíkového softvéru na Slovensku obsadil KROS 4. miesto a je tak najlepším dodávateľom ekonomických a stavebných programov, keďže spoločnosti na prvých troch miestach pôsobia v iných oblastiach.

Dni otvorených dverí v KROSe

Spoločnosť KROS a.s. opäť otvára svoje dvere pre nových aj existujúcich zákazníkov.  Pre všetkých záujemcov sú od 7. 6. do 11. 6. 2010 pripravené bezplatné prezentácie, školenia a individuálne konzultácie ekonomických a stavebných programov KROS. Na 7 pobočkách budú k dispozícii vyškolení konzultanti, ktorí sa budú venovať individuálnym požiadavkám používateľov, ako aj predvedeniu programov KROS potenciálnym zákazníkom. Každý účastník navyše môže využiť 15 % zľavu na kúpu nového programu KROS alebo vyhrať mobilný telefón.


Od 7.6. do 11.6.2010 sa v spoločnosti KROS a.s. uskutočnia dni otvorených dverí. V rámci týchto dní sa môžu záujemcovia prihlásiť na bezplatné individuálne konzultácie, hromadné školenia a predvedenia ekonomických programov ALFA, OLYMP, OMEGA, stavebného programu CENKROS plus a znaleckého softvéru HYPO.

Rozhovory o architektúre

Kniha Rozhovory o architektúre ponúka rozhovory so 14 poprednými slovenskými architektmi, pričom lajtmotívom všetkých rozhovorov je hľadanie odpovedí na otázky: „Čo je to dobrá a kvalitná architektúra, aké sú predpoklady jej vzniku, aká je úroveň a kvalita slovenskej architektúry v porovnaní s architektúrou okolitých krajín atď." V druhej časti rozhovorov architekti uvádzajú príklady kvalitnej architektúry zo zahraničia a zo Slovenska. Kniha dáva prostredníctvom rozhovorov možnosť nahliadnuť aj za oponu vzniku a realizácie architektonických diel na Slovensku. Je ilustrovaná ukážkami diel slovenských a zahraničných architektov, ktoré architekti v rozhovoroch uviedli ako príklady kvalitnej architektúry.

Digitálna architektúra

Publikácia Digitálna architektúra vovedie čitateľa do širokej a dynamickej oblasti digitálnej architektúry. Skúma dialóg architektúry s kultúrou a sleduje zmeny smerovania kultúry a architektonického myslenia. Vysvetľuje vznik digitálnej podoby architektúry, definuje hlavné teoretické rozhrania (geometrické, výpočtové a percepčné), ktoré ohraničujú koncept digitálnej architektúry. Hľadá hranice architektúry v jej súčasnej podobe i jej budúce formy, ktoré sú rôznorodé, posúvajú architektonické myslenie rôznymi smermi – od nových geometrií cez simulácie živých organizmov až po prepojenia hladkých povrchov a obrazu do architektonických prvkov.

Text knihy je pútavý s množstvom faktov a referenciami o postupoch mnohých súčasných architektov či ateliérov, ktorými dokumentuje jednotlivé pokroky v tejto oblasti.