Prihlásenie

Amazon dokončil svoju prvú ročnú revíziu miezd na Slovensku a pokračuje v nábore

Amazon dokončil svoju prvú ročnú revíziu miezd na Slovensku a pokračuje v nábore

Spoločnosť Amazon oznámila, že na základe každoročného procesu revízie miezd navýši hodinovú mzdu pracovníkom vo svojom logistickom centre v Seredi a bude tak naďalej poskytovať vysoko konkurencieschopné odmeňovanie. Pracovníkom na vstupnej úrovni sa mzdy zvýšia na 5,50 EUR/hod. a na 5,70 EUR/hod. brutto, v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Vedúcim tímov sa mzdy v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru zvýšia na 7 EUR/hod. až 7,20 EUR/hod. brutto.

 

„Naším jednoznačným cieľom je poskytovať zamestnancom konkurencieschopné odmeňovanie a  atraktívne benefity. Preto každoročne v priebehu druhého štvrťroka vykonávame revíziu údajov o lokálnom  odmeňovaní na porovnateľných pracovných pozíciách. Výsledky následne oznamujeme v treťom štvrťroku, spolu so zodpovedajúcimi úpravami odmeňovania. Na Slovensku sme našli množstvo talentovaných ľudí a v nábore naďalej pokračujeme," uviedol Matt Greene, generálny manažér Amazonu v Seredi.

Spoločnosť pri analýza vychádzala z údajov takmer 100 zamestnávateľov na Slovensku a porovnávala mzdy a dostupné benefity na podobných pozíciách v danom regióne.

„Okrem základnej mzdy dostávajú pracovníci spoločnosti mesačný bonus vo výške až do 20 percent v závislosti od ich dochádzky a produktivity centra a ročnú odmenu vo výške až do 8,5 percenta hrubej mzdy," uviedla Marcela Goc-Matis, personálna manažérka centra reverznej logistiky Amazonu. Popri konkurencieschopných mzdách Amazon ponúka aj vysoko atraktívne zamestnanecké benefity, vrátane zdravotnej starostlivosti, príspevku na doplnkové dôchodkové pripoistenie, životné poistenie, dotovanú autobusovú dopravu na 14 trasách, dotované stravovanie za 1 EUR a mnoho ďalších výhod.

 

Nová mzdová štruktúra nadobúda účinnosť od 1. augusta t.r. a zvýšené hodinové sadzby sa vzťahujú aj na všetkých sezónnych pracovníkov spoločnosti.

 

Spoločnosť Amazon doteraz vo svojej pobočke v Bratislave a v centre reverznej logistiky v Seredi vytvorila viac ako 1 850 stálych pracovných miest. Naďalej prebieha nábor na kvalifikované i vstupné pozície. Záujemcovia o prácu v Amazone sa môžu prihlásiť priamo na stránke www.pracavamazone.sk alebo najnovšie aj navštíviť mobilnú náborovú kanceláriu – jej špeciálny autobus od augusta postupne navštívi 27 slovenských miest a obcí.

 

 

Nehlasované
Amazon dokončil svoju prvú ročnú revíziu miezd na Slovensku a pokračuje v nábore