Prihlásenie

Blockchain si už podmaňuje aj automobilový priemysel

Blockchain si už podmaňuje aj automobilový priemysel

Blockchain ako moderná disruptívna technológia neobchádza ani odvetvie automobilového priemyslu. Spoločnosť EY sa aktívne podieľa na skúmaní potenciálu tejto technológie práve v automobilovom, ale i v ďalších priemyselných sektoroch. Blockchain tým, že prináša nové možnosti využitia, má tendenciu „narúšať“ zaužívané tradičné biznis modely. Je možné hovoriť o tzv. industrializácii blockchainu.

 

Čo si môžeme predstaviť pod industrializáciou blockchainu? „Keď hovoríme o industrializácii blockchainu, máme na mysli využitie tejto fantastickej technológie a jej adaptáciu na riešenie problémov a výziev tradičných priemyselných sektorov,“ vysvetľuje partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku Peter Borák.

 

V posledných rokoch sa stal blockchain známym hlavne v súvislosti s kryptomenami, avšak jeho vývoj a rozširovanie možností využitia pokračuje. Nové aplikácie tejto technológie umožňujú nielen ukladať informácie o vlastníckych právach, realizovať platby medzi rôznymi ekosystémami, automatizovať transakcie prostredníctvom tzv. smart kontraktov, ale blockchain taktiež ovplyvňuje spoluprácu rôznych sektorov a odvetví priemyslu.

 

Bitcoin – prvá a najznámejšia blockchainová sieť – bol vytvorený ako alternatíva k tradičným menovým systémom. Umožňuje vykonávať transakcie bezpečne a dôveryhodne, bez potreby dôveryhodnej centrálnej autority. Odstránením sprostredkovateľov Bitcoin dosiahol skrátenie doby spracovania a zníženie transakčných nákladov. „My v EY veríme, že vlastnosti blockchainu umožnia moderným podnikom viac z ich podnikateľských aktivít. Blockchain umožňuje napríklad vytvoriť medzipodnikový systém výmeny informácií podobný klasickému ERP systému, ktorý zabezpečí, že transakcie medzi podnikmi budú rýchle, bezpečné a transparentné. Automatizácia a logika podnikateľských procesov zase môže byť súčasťou smart procesov, ktoré prispejú k vyššej efektivite a vytváraniu nových obchodných modelov,“ pokračuje Peter Borák. 

 

Blockchain má jednoznačne potenciál uplatnenia aj v automobilovom priemysle. Predovšetkým sa jedná o zvýšenie efektivity a spolupráce naprieč dodávateľským reťazcom, lepšiu synchronizáciu reťazca, sledovanie pôvodu komponentov alebo nezmeniteľné zaznamenanie využitia vozidla či jeho servisnej histórie. Okrem uvedených možností uplatnenia môže blockchainová technológia prispieť k lepšej škálovateľnosti zdieľaných podnikových automobilových flotíl, dekompozícii elektromobilov na kľúčové výrobné komponenty a osobitnému riadeniu dodávateľských reťazcov pre tieto komponenty (batéria, podvozok, palubné systémy a ďalšie) alebo umožneniu poskytovateľom dopravy skombinovať ich ponuku do jednej služby umožňujúcej bezproblémové cestovanie pasažierov.

 

Niektoré zásadné otázky však stále zostávajú otvorené. Sú spoločnosti a zákazníci pripravení na nové podnikateľské modely, akým je napríklad zdieľané vlastníctvo? Ako budú používatelia interagovať s blockchainovou technológiou? Budú tejto technológii dôverovať? Ako sa môžu iné odvetvia priemyslu poučiť z využitia blockchainu v automobilovom priemysle?

 

 

„Mnohé z toho, čo očakávame v automobilovom priemysle, bude analogicky platiť i v iných odvetviach. Napríklad koncept zdieľaného vlastníctva môže byť využitý samozrejme aj v ďalších sektoroch. Ak pripustíme, že záznam o zdieľaní aktíva môže byť uložený v blockchainovej sieti, prístup cez internet of things (IoT) k využitiu aktíva sa stáva ekonomicky uskutočniteľným. Očakávame, že autá a domy budú logicky prvými aplikáciami zdieľaného vlastníctva, avšak rýchlo môžu nasledovať kancelárie, sklady, lode a ďalšie cenné aktíva,“ uzatvára Peter Borák.

 

Zatiaľ čo väčšina ľudí sleduje vývoj kurzu Bitcoinu alebo iných kryptomien, v pozadí prebieha intenzívny výskum a vývoj technológie blockchain, ktorý smeruje k jej využitiu v rámci rozsiahlych podnikových aplikácii, automatizácii procesov alebo k zavedeniu smart kontraktov. Stále viac a viac sa utvrdzujeme v presvedčení, že práve blockchain je technológiou, ktorá má potenciál byť inhibítorom nových, transparentnejších a efektívnejších podnikateľských modelov.

 

V najbližšej budúcnosti spoločnosť EY očakáva tieto štyri hlavné vývojové trendy: veľké podnikové aplikácie budú viac využívať verejný blockchain ako súkromný (konzorčný), smerovanie k tokenizácii aktív, odklon od kryptomien a obchodovanie s využitím tokenizovaných klasických (fiat) mien a konsolidáciu súčasných paralelných blockchainových sietí smerom k priemyselne štandardizovaným blockchain ekosystémom.

 

Nehlasované