Prihlásenie

EY M&A Barometer: V roku 2017 klesla hodnota transakcií na Slovensku oproti minulému roku takmer o polovicu

V regióne strednej a juhovýchodnej Európy bol rok 2017 z pohľadu počtu fúzií a akvizícií o čosi slabší ako predchádzajúci. Celkovo sa v regióne realizovalo 1 132 transakcií, čo predstavuje medziročný pokles o 2,8 %. Z hľadiska počtu transakcií bolo najaktívnejšou krajinou Poľsko, za ním nasledovali Česká republika a Turecko. Najatraktívnejšie odvetvie v regióne CSE z hľadiska transakcií predstavovali nehnuteľnosti. Tieto údaje vyplývajú z výsledkov rebríčka fúzií a akvizícií „M&A Barometer v regióne strednej a juhovýchodnej Európy“, ktorý vypracovala spoločnosť EY.

 

Fúzie a akvizície v regióne strednej a juhovýchodnej Európy
V regióne strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) sa v roku 2017 zrealizovalo 1 132 transakcií s odhadovanou celkovou veľkosťou 50,9 miliardy USD. Počet transakcií sa oproti roku 2016 znížil o 2,8 %. Najväčšou transakciou v regióne sa stala akvizícia tureckej OMV Petrol Ofisi skupinou Vitol Investment, ktorá mala hodnotu 1 441 miliárd USD.

 

Najatraktívnejšími sektormi podľa počtu transakcií boli nehnuteľnosti (14 %), výroba (12 %) a IT (11 %). Najväčší priemerný objem transakcie však pripadol na oblasť energetiky (146 mil. USD). Nasledovali doprava a logistika (136 mil. USD) a maloobchod a veľkoobchod (118 mil. USD).

 

Celkovo 47 % všetkých transakcií uskutočnili v regióne strednej a juhovýchodnej Európy domáci investori na domácich trhoch. V porovnaní s rokom 2016 to znamená pokles o 5 %. Transakcie domácich investorov boli najpopulárnejšie v Maďarsku (63 %). Investície zo zahraničia vlani tvorili na M&A trhu v regióne 40 % podiel, väčšina zahraničných investícií navyše prichádzala z krajín mimo regiónu. Najviac v regióne investovali spoločnosti zo Spojených štátov (56 transakcií), Nemecka (45) a Veľkej Británie (35). Naopak firmy z regiónu investovali na zahraničných trhoch len v 13 % prípadov.

Slovenská republika

V roku 2017 nastal celkový pokles hodnoty investícií na Slovensku o 47,1 %, čo predstavuje takmer 1 mld. USD. V roku 2017 sme tak boli jedinou krajinou regiónu, ktorá zaznamenala pokles namiesto nárastu.

 

Rok 2017 bol na Slovensku z hľadiska počtu transakcií najslabší za posledných päť rokov. Investori uskutočnili v tomto roku na Slovensku celkovo 30 transakcií, krajina zaznamenala medziročný pokles v počte transakcií o takmer 27 % a v rámci regiónu strednej a juhovýchodnej Európy sa tak Slovenská republika podľa počtu transakcií umiestnila na siedmom mieste.

„Strategické investície na Slovensku tvorili len 57 % podiel všetkých investícií, čo v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy predstavuje najnižší podiel z celkových investícií. Na druhej strane, finančné investície u nás predstavovali až 43 %. Slovenská republika tak išla opačným trendom ako krajiny regiónu, v ktorých finančné investície priemerne tvoria len 28 % zo všetkých investícií, komentuje EY M&A Barometer za rok 2017 Peter Demský, associate partner oddelenia transakčného poradenstva EY v Slovenskej republike, zodpovedný za fúzie a akvizície. „Vidíme, že M&A aktivity v okolitých krajinách sú živé. S vysokou pravdepodobnosťou preto očakávame, že tento trend sa v najbližšom období zobrazí aj na slovenskom trhu,“ dodáva.

 

Najvýznamnejší podiel na objeme transakcií mali investície domácich investorov v rámci Slovenskej republiky (60 %). Nasledovali investície smerujúce do Slovenskej republiky zo zahraničia (20 %). Vysoký záujem o spoločnosti na Slovensku bol opäť zjavný najmä u českých investorov. Rovnako sa na objeme investícií 20 % podieľali investície smerujúce do zahraničia, čo bol druhý najvyšší podiel odchádzajúcich investícií v rámci regiónu.

S poklesom počtu transakcií klesol u nás aj počet zahraničných investícií. Najviac transakcií uskutočnili spoločnosti z Českej republiky, zo Spojeného kráľovstva a z Poľska.

Najatraktívnejším odvetvím v Slovenskej republike boli v roku 2017 maloobchod a veľkoobchod.

 

Nehlasované