Prihlásenie

Fond Genesis predáva svoj podiel v POS Media Group spoločnosti DemoPower Thailand

Spoločnosť DemoPower, člen skupiny Omni Marketing Global, poprednej marketingovej firmy pôsobiacej predovšetkým na maloobchodných trhoch v Ázii a Tichomorí, kupuje podiel v POS Media Group, ktorý doteraz vlastnil Genesis Private Equity Fund III (GPEF III). Vzájomné synergické efekty oboch spoločností otvárajú cestu k výraznej expanzii ako na existujúcich, tak na nových trhoch. Vlastníkom rozhodujúceho podielu zostáva zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Richard van het Bolscher. Transakcia predstavuje prvý úspešný exit najmladšieho fondu skupiny Genesis.

Fond GPEF III nadobudol 47% podiel v spoločnosti POS Media Group, ktorá je poskytovateľom point-of-sale marketingových riešení v obchodných reťazcoch, v marci 2017. Tento podiel teraz kupuje thajská firma DemoPower, ktorá sa špecializuje na predvádzacie akcie a kampane na podporu znalosti značiek a je súčasťou skupiny Omni Marketing Global, lídra v oblasti marketingových služieb zameraných na spotrebiteľa v Ázii a Kanade.

„Partnerstvom s firmou Omni Marketing Global sa spoločnosť POS Media, líder európskeho trhu v point-of-sale riešeniach pre aktivizáciu spotrebiteľa v mieste predaja, spája s lídrom trhu v Ázii a stáva sa súčasťou globálnej skupiny s väčšími medzinárodnými ambíciami naplniť svoj potenciál i mimo tradičných európskych trhov spoločnosti POS Media. Som presvedčený, že skupina bude skvelým partnerom pre ďalší rast našej firmy,“ prehlásil Richard van het Bolscher, zakladateľ a generálny riaditeľ skupiny POS Media Group, ktorý si vo firme ponecháva rozhodujúci podiel.

„Kúpa podielu v POS Media Group skupinou Omni Marketing Global spoločne s naším verejne obchodovaným partnerom VGI Global Media má pre všetky zúčastnené strany veľký strategický význam. Okrem iného otvára dvere na stredoeurópske trhy a do Ruska, kde má POS Media Group obzvlášť silnú pozíciu. Naše manažérske tímy a country manažéri pre jednotlivé trhy si už začali vymieňať najlepšie postupy a technológie, a veríme, že z tejto spolupráce medzi našimi tímami vzídu skvelé príležitosti k rastu z hľadiska obratu aj zisku na európskych trhoch, ktoré spoločnosť POS Media obsluhuje, v súčasnosti aj v budúcnosti. Akvizíciou sa záber skupiny Omni Marketing Global rozširuje na 22 krajín a otvárajú sa ďalšie možnosti v oblasti aktivácie, kreatívnych riešení a technológií, vďaka ktorým bude možné dosahovať lepšie výsledky pre všetkých našich marketingových a maloobchodných partnerov,“ povedal k akvizícii Robert Mebruer, generálny riaditeľ skupiny Omni Marketing Global.

Predaj podielu v POS Media Group predstavuje prvý úspešný exit najmladšieho z fondov Genesis, Genesis Private Equity Fund III, ktorý sa už nachádza v treťom roku svojho päťročného investičného obdobia. Fond má vyhradených celkovo viac ako 80 mil. eur ako kapitál na investície do malých a stredných podnikov v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku, a bude aktívne investovať do augusta 2020.

 „Spoločnosť POS Media je silným regionálnym hráčom vo veľmi dynamickej oblasti a už od okamihu, kedy sme do nej investovali priťahovala záujem globálnych marketingových skupín zaoberajúcich sa reklamou v mieste predaja. Nový partner spoločnosti pomôže budovať jej silné stránky a naplniť jej medzinárodný potenciál aj mimo európske trhy. Transakcia so spoločnosťou DemoPower ponúka investorom fondu vysoko atraktívnu návratnosť po relatívne krátkom investičnom období 14 mesiacov. Teší ma, že sa stávka spoločnosti Genesis na oblasť retailových služieb vyplatila,“ povedal Jan Tauber, Managing Partner spoločnosti Genesis Capital a poradca fondu rozvojového kapitálu Genesis.

 

Nehlasované