Prihlásenie

COGNOR – nový hráč v oblasti distribúcie ocele v strednej Európe

COGNOR – nový hráč v oblasti distribúcie ocele v strednej Európe

Na stredoeurópskom oceliarskom trhu začína v týchto dňoch pôsobiť nový významný distribútor oceliarskych výrobkov – COGNOR. Svoje pôsobenie zakladá na súčasnej silnej trhovej pozícii viacerých distribútorov ocele z koncernu Złomrex Group: konkrétne spoločností patriacich k poľskému koncernu Centrostal S.A. a spoločností z rakúskeho koncernu voestalpine Stahlhandel, ktorý popri Rakúsku pôsobí v ďalších siedmych krajinách strednej Európy, vrátane Slovenska. Skupina v týchto dňoch predstavila svoj zámer pôsobiť v oblasti distribúcie ocele pod novým jednotným obchodným menom, ktoré bude používať pre celý stredoeurópsky región.

Koncern Złomrex Group – jeden z najdynamickejších subjektov na stredoeurópskom trhu s oceľou – pristúpil prednedávnom k zmene svojej obchodnej štruktúry a následnému vytvoreniu troch samostatných obchodných divízií: oceľový šrot (nákup ocele a neželezných kovov), výrobu (oceliarska výroba v Poľsku a Chorvátsku) a distribúciu oceliarskych produktov. Značka COGNOR, pod ktorou začína pôsobiť divízia distribúcie oceliarskych produktov, sa čoskoro stane aj názvom spoločnosti, ktorá bude zastrešovať aktivity všetkých distribučných spoločností Skupiny pôsobiacich v regióne strednej Európy.  V rámci svojho pôsobenia na stredoeurópskom trhu sa COGNOR sústredí najmä na distribúciu oceliarskych produktov, ako sú: dlhé a ploché oceľové výrobky, stavebná oceľ a špeciálne produkty. Divízia bude pôsobiť v Rakúsku, Poľsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. Zmena obchodného mena je ďalším dôležitým krokom v procese vytvárania novej distribučnej divízie, ktorý začal v roku 2005 získaním lídra na sliezskom trhu s oceliarskymi produktmi Centrostal Górnośląski v prospech koncernu Złomrex. Proces akvizícií ďalších spoločností bol korunovaný v roku 2007 získaním koncernu voestalpine Stahlhandel, ktorý je vedúcou spoločnosťou na rakúskom oceliarskom trhu s viac ako 30-ročnými skúsenosťami z pôsobenia v Rakúsku a prítomnosti na väčšine stredoeurópskych trhov. V súčasnosti sú poľské distribučné spoločnosti patriace ku koncernu Centrostal v Gdaňsku, v ktorom vlastní ZŁOMREX 64 % akcií, a skupina voestalpine Stahlhandel s jej dcérskymi spoločnosťami, vlastníctvom varšavskej investičnej spoločnosti Złomrex Steel Services, ktorá je 100-% dcérou spoločnosti ZŁOMREX .  Súčasne s aktivitami súvisiacimi s predstavením novej značky realizuje Skupina aj kroky zamerané na zjednodušenie štruktúry distribučnej divízie a integrovanie jej aktivít vo všetkých oblastiach. Zlúčenie Centrostal v Gdaňsku a spoločnosti Złomrex Steel Services, ktoré sú základom budúcej konsolidácie distribučnej divízie v Poľsku aj v zahraničí, bude dôležitým míľnikom celého procesu.  Ako už bolo v minulosti oznámené, po zlúčení oboch spoločností bude spoločnosť Złomrex Steel Services registrovaná na varšavskej burze (ako nasledovník spoločnosti Centrostal). Následne na to bude meno spoločnosti zmenené na COGNOR. V novej spoločnosti bude Skupina ZŁOMREX vlastniť 88 % Celý proces by mal byť ukončený na jeseň roku 2009. Od toho času budú všetky prevádzkové aktivity v Poľsku spadať do zodpovednosti jednotného manažmentu spoločnosti COGNOR, ktorá bude súčasne vlastníkom všetkých zahraničných distribučných divízii koncernu ZŁOMREX.  Nové obchodné meno COGNOR má základ v latinskom slove „cognoso“, ktoré vyjadruje vedomosť, skúsenosť a poznávanie. V tomto kontexte znamená vykročenie smerom k novej kvalite, ktorú chce Skupina priniesť na stredoeurópsky trh – kvalite, ktorá sa prejaví vo všetkých jej aktivitách a prevádzkach.  Popri novom mene si Skupina osvojila aj nové motto: Together Reach More. (Spolu dosiahnuť viac.). Slogan vyjadruje výhody plynúce z pôsobenia jednej konsolidovanej divízie, ale tiež novú filozofiu Skupiny smerom ku klientom. „COGNOR nemá ambíciu iba napĺňať požiadavky svojich klientov, ale ponúknuť im nové, zaujímavé a profitabilné projekty. To už nie je iba o poskytovaní jednoduchej služby, ale o vytváraní prínosov pre obe strany,“ uviedol v tejto súvislosti prezident Złomrex Steel Services S.A. Krysztof Walarowski. „Šírka pôsobenia a synergie plynúce z vytvorenia samostatnej divízie predurčujú COGNOR, aby sa stal lídrom nielen na jednom alebo dvoch lokálnych troch, ale v celom regióne strednej Európy,“ dopĺňa K. Walarowski.  Nové obchodné meno má pomôcť Skupine v dosiahnutí jedného zo strategických cieľov konsolidácie distribučnej divízie – viesť k posilneniu jej pozície na perspektívnych trhoch strednej Európy. „Po zohľadnení špecifík slovenského trhu a očakávaného dopytu plánujeme na Slovensku aj v rámci novej divízie nadviazať predovšetkým na našu tradične silnú ponuku špeciálnych oceliarskych produktov, ako sú napríklad hrubostenné jaklové profily a povrchovo upravené plechy,” uviedol v súvislosti so vznikom novej divízie COGNOR konateľ voestalpine Stahlhandel Slowakei s.r.o. Bohuslav Zemko.  COGNOR môže hneď od začiatku svojho pôsobenia ťažiť z viacerých výhod, z ktorých najdôležitejšie sú:·         silné postavenie na rakúskom trhu vychádzajúce zo súčasnej pozície koncernu voestalpine Stahlhandel v Rakúsku,·         spojenie dvoch vedúcich skupín v oblasti hutníctva a oceliarskeho priemyslu: Złomrex Capital Group v Poľsku a voestalpine Capital Group v Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy,·         jedinečná trhová pozícia vďaka prítomnosti Skupiny na mnohých trhoch v regióne strednej a východnej Európy, u ktorých existuje predpoklad výraznejšieho hospodárskeho rastu ako v “starých” členských krajinách EU,·         skúsený manažment a vysoko kvalifikovaní zamestnanci, ·         významné úspory plynúce z rozsahu výroby, ktoré sa odzrkadlia v silnejšej pozícii Skupiny pri vyjednávaní a následne v dosiahnutí lepších obchodných podmienok.  

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)