Prihlásenie

Mezanínové financovanie je efektívnou alternatívou pre malé a stredné podniky pri potrebe rozvojového kapitálu

RMS Mezzanine, a.s. je priekopníkom v oblasti nebankového  financovania podnikov a projektov s rastovým potenciálom v regióne strednej a východnej Európy

 

Bratislava, 30. septembra 2010 – Mezanín vo finančníctve predstavuje dlhodobý podriadený úver, ktorého celková cena a doba splatnosti zväčša závisia od úspešnosti projektu. V porovnaní s ostatnými formami úverového financovania je mezanínové financovanie, aj napriek viacerým výhodám, v našom regióne pomerne málo využívaný finančný inštrument. Ambíciou spoločnosti RMS Mezzanine, a.s. je investovať do úspešných malých a stredných firiem primárne so sídlom na Slovensku a v Českej republike, ktoré majú dlhodobý rastový potenciál. Hlavnými oblasťami investícií RMS Mezzanine, a.s. sú firmy aktívne v odvetví utilít, služieb, zdravotníctva, telekomunikácií a médií, maloobchodu,  stavebníctva a výrobné podniky, pričom výška investície sa pohybuje v rozmedzí 1 až 5 mil. €.


Význam mezanínového financovania je spätý najmä s úspešnými malými a strednými podnikmi, ktoré majú z dôvodu málo rozvinutého kapitálového trhu v našom regióne zhoršený prístup k rozvojovému kapitálu napríklad formou vstupu na burzu či emitovanie dlhopisov. Vplyvom ekonomickej a finančnej krízy navyše práve tieto podniky z mnohých dôvodov prestávajú spĺňať aj základné kritériá pre získanie tradičného bankového financovania. V týchto  i ďalších situáciách sa v plnej miere ukazujú výhody a opodstatnenie mezanínového financovania. „Stratégia RMS Mezzanine, a.s. je založená na dlhoročných skúsenostiach nášho tímu s finančnými investíciami v regióne a na skutočnosti, že hoci v západnej Európe pôsobí niekoľko desiatok poskytovateľov mezanínového financovania, v našom regióne takíto poskytovatelia prakticky nie sú prítomní,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva RMS Mezzanine, a.s. Boris Procik.

 

Financovanie prostredníctvom mezanínu predstavuje hybridnú formu financovania – má niektoré charakteristiky bankového úveru (ide o úver, z ktorého sa platia úroky) ale aj vlastného kapitálu (ktorým firma disponuje aj v horších časoch, pričom zisk závisí od úspechu celej spoločnosti). Poskytuje financovanie v takých prípadoch, kde získanie klasického bankového úveru nie je možné alebo veľmi ťažko získateľné.  RMS Mezzanine, a.s. ako nezávislá spoločnosť reaguje rýchlejšie ako banky, ale aj napriek tomu každú investičnú príležitosť posudzuje hĺbkovým auditom a súčasne pri dôkladnom dodržiavaní vlastných interných investično-rozhodovacích postupov.

 

Kapitál poskytovaný RMS Mezzanine, a.s. pozostáva najmä z podriadeného úveru, no pokiaľ si to štruktúra projektu vyžaduje, investície môžu mať aj formu vlastného kapitálu (equity), klasického úveru a podobne. RMS Mezzanine, a.s. aktívne nezasahuje do podnikov, v ktorých investuje ale svojimi skúsenosťami a kontaktmi pomáha ich manažmentu pri napĺňaní podnikovej stratégie. „Mezanínové financovanie má nielen v časoch krízy v našom regióne široké uplatnenie. Najčastejšie sa využíva pri potrebe rozvojového kapitálu, zmenách štruktúry existujúceho financovania,  pri  akvizíciách ako dodatočný zdroj financií alebo potrebe kapitálu v prípade investícií projektového charakteru ako sú napríklad eurofondy,“ vysvetľuje člen predstavenstva investičný riaditeľ RMS Mezzanine, a.s. Martin Pardupa.

 

 

 

Príklad využitia mezanínového financovania na Slovensku – Apartmány Kukučka v Tatranskej Lomnici

 

Úspešným príkladom využitia mezanínového financovania je projekt výstavby apartmánových domov v Tatranskej Lomnici – Apartmány Kukučka. „Našim prvým veľkým projektom bola výstavba  Apartmánov Lomnica, s ktorým sme začínali ešte v časoch, kedy sme bez väčších problémov získali financovanie prostredníctvom banky,“ hovorí Tomáš Kukučka z developerskej spoločnosti ESIN group, s.r.o.  „Keďže predaj apartmánov prebiehal veľmi dobre, začali sme sa rozhliadať po ďalších príležitostiach. Približne pred dvoma rokmi sme zakúpili pozemok v Tatranskej Lomnici priamo pod lanovkou, získali sme stavebné povolenie, ale medzičasom sa trh zmenil.“  

 

Kríza na realitnom trhu zasiahla spoločnosť spôsobom, že ľudia už nie sú ochotní kupovať projekty „na papieri“, ale najradšej rozostavané alebo dokončené, aby mali istotu, že developer projekt skutočne postaví. „V tom čase sme nemali dostatok vlastných zdrojov na výstavbu. Preto sme oslovili viacero bánk,  avšak tie požadovali 50% predpredaj apartmánov a približne 30-40 % vlastných zdrojov, čo sme vzhľadom na okolnosti neboli schopní splniť. Preto sme hľadali alternatívny spôsob, ako projekt zrealizovať a mezanínové financovanie od RMS Mezzanine sa ukázalo ako vhodná cesta. Po jeho získaní sa mohla rozbehnúť výstavba a v  súčasnosti dokončujeme hrubú stavbu. Prítomnosť silného finančného partnera okrem iného garantuje pre našich klientov bezproblémové dokončenie celého projektu. Preto, aj napriek doterajšej absencii reklamy, už registrujeme zvýšený záujem o tento projekt a začali sme už aj s jeho predajom,“ dopĺňa Tomáš Kukučka.

 

 

Kontakty pre médiá:

 

Ing. Boris Procik, RMS Mezzanine, a.s.

T: + 420 222 755 370

E: procik@rmsmezzanine.sk

 www.rmsmezzanine.cz

 

Ing. Tomáš Kukučka, ESIN group, s.r.o. 

T:  0903 955 816

E: kukucka@esin.sk 

www.esin.sk , www.apartmanylomnica.sk , www.apartmanykukucka.sk

 

Adriana Švarcová, SEESAME

T: 0905 391 152

E: svarcova@seesame.com

Nehlasované