Prihlásenie

Správy a vyhlásenia štátnych inštitúcií, EU, samosprávy a mimovládnych organizácií

Žilinský kraj dostal z Recyklačného fondu takmer 15 mil. EUR

Recyklačný fond v Žilinskom kraji doteraz vyhovel spolu 1 046 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom 14,84 mil. EUR (447,16 mil. Sk). Z toho, na základe 840 žiadostí od 157 obcí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške 1,39 mil. EUR (42,05 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu  a recyklácie odpadov, z nich bolo 40 žiadostí od 20  firiem o dotácie vo výške 9,91 mil. EUR (298,77 mil. Sk) a 29 žiadostí od 22 obcí  o dotácie vo výške 2,5 mil. EUR (75,56 mil. Sk).

Recyklačný fond prispel k zvýšeniu spracovania zberového papiera o 30%

Žilinský kraj patrí na špičku, čo sa týka podporených projektov zo sektoru papiera Recyklačného fondu. Zberné suroviny, a. s., dostali z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 483 005 EUR (14,55 mil. Sk)  na projekt intenzifikácie a zabezpečovanie logistiky vyseparovaných druhov zberového papiera od obcí a združení. Firma SAGI, s. r. o., Žilina na dva projekty zberu papiera formou ambulantného výkupu obdržala spolu 316 769 EUR (9,54 mil. Sk). Zvýšenie kapacity spracovania zberového papiera a využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2 v Metsä Tissue a. s., Žilina zas podporil Recyklačný fond sumou 590 050 EUR (17,78 mil. Sk).

Ročne sa zvýšila kapacita spracovania zberového papiera o 28 000 ton

Medzi najvýznamnejšie podporené projekty v Žilinskom kraji patrí realizácia projektu spoločnosti Metsä Tissue a. s., Žilina na zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2 za 590 050 EUR (17,78 mil. Sk), ktorým sa dosiahlo zvýšenie materiálového zhodnotenia zberového papiera o približne 20 000 ton v prvej etape a o cca 8 000 ton za rok v druhej etape. Projekt významne prispel
k postupnému zvyšovaniu návratnosti a spracovania zberového papiera z domácich zdrojov. Informoval o tom Ľuboš Lopatka, regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu Metsä Tissue, a. s.

Diplomatický protokol v hospodárskej praxi

23.11.2009 - 00:30

Pozývame malých a stredných podnikateľov na bezplatný seminár, ktorého cieľom je priblížiť  zásady diplomatického protokolu  a pomôcť  zdokonaliť  kultúru obchodnej komunikácie pri rôznych spoločenských podujatiach.

Dátum a miesto konania:

  • 23. novembra 2009, GRAND Hotel Trenčín
     

Vybrané témy:

GEFCO newsletter - september 2009

GEFCO Brazília získalo cenu „Infraero Efficiency Logistics Award“
GEFCO Brazília získalo cenu „Infraero Efficiency Logistics Award“ za najlepšieho logistického operátora v automobilovom priemysle. Infraero, agentúra pre kontrolu tovaru leteckej prepravy, udelila spoločnosti GEFCO za činnosť na medzinárodnom letisku Guarulhos v São Paule ceny v troch kategóriách: prepravovaný tovar, colná deklarácia a cestná preprava. Cena „Infraero Efficiency Logistics Award“ vznikla so zámerom vyzdvihnúť a odmeniť významné spoločnosti za ich efektívne riadenie medzinárodného logistického reťazca.

Jesenný direct mail vydavateľstva JAGA

Bratislava 25. 9. 2009 – vydavateľstvo JAGA zorganizovalo už svoju druhú tohoročnú direct mailovú akciu pre obchodných partnerov. Jej ústredným motívom bolo portfólio časopisov vydavateľstva JAGA, ktoré je svojím širokospektrálnym zameraním orientované na všetky oblasti stavebníctva, bývania, architektúry, developingu a biznisu. Prostredníctvom týchto časopisov dokáže svojim klientom zabezpečiť efektívnu mediálnu komunikáciu.

ŠTVORLÍSTOK PRINIESOL TENTO ROK ŠŤASTIE DEŤOM DO BANSKEJ BYSTRICE

Bratislava, 24. september 2009 – Štvorlístky opäť rozdávali šťastie. Tentokrát sa z nich tešili deti zo sociálne slabších rodín v Banskej Bystrici. V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva na Kollárovej ulici sa ich zišlo viac ako 30, aby sa zúčastnili veľkého hľadania a zbierania papierových symbolov šťastia dobre ukrytých v areáli zariadenia. Deti boli opäť veľmi šikovné, pretože sa im ich podarilo spoločnými silami nazbierať až 97. Nadácia Orange premenila každý štvorlístok na 33 eur a vyzbieranú sumu zaokrúhlila na rovných 3 300 eur. Príjemcom finančnej podpory sa stalo banskobystrické občianske združenie Nádej deťom, ktoré využije poskytnuté prostriedky na realizáciu užitočných vzdelávacích programov pre tieto deti.

Spolupráca Danube Wings a Českých aerolínií prinesie nové letecké spojenia pre Bratislavu a aj pre Poprad/Tatry

Slovenská letecká spoločnosť Danube Wings a České aerolínie sa dohodli na ACMI prenájme lietadla z rodiny Boeing 737. Od 1. decembra 2009 otvorí Danube Wings  vďaka tomuto prenájmu nové letecké spojenia do Európy.

Optická sieť od Orangeu je dostupná už aj v Senici

Bratislava, 21. september 2009 – Od leta prebieha na viac ako 20-ich uliciach v Senici budovanie optickej infraštruktúry od Orangeu. Práve vďaka optike môžu už aj Seničania využívať služby Orange Doma – FiberNet, FiberTV a FiberTel.

Podvody existujú

Zvoľnený manažment rizík v strednej a východnej Európe v automobilovom sektore zvyšuje riziko hospodárskej kriminality

Bratislava, 22. septembra 2009 - Počas globálnej finančnej krízy a ekonomického poklesu je pravdepodobné, že spoločnosti z rôznych sektorov poľavia zo svojich ochranných mechanizmov v oblasti manažmentu rizík, a tým sa viac vystavia riziku škôd v dôsledku hospodárskej kriminality. Táto situácia sa obzvlášť môže týkať podnikov z automobilového sektora, uvádza Michael Peer, partner spoločnosti KMPG pre forenzné služby v strednej a východnej Európe (SVE) .