Prihlásenie

Ako obchodovať s cudzími menami v dobe finančnej krízy a vysokej volatility

Ako obchodovať s cudzími menami v dobe finančnej krízy a vysokej volatility

 Nie je žiadnym prekvapením, že obchodovanie s cudzími menami v dobe finančnej krízy a vysokej volatility na finančných trhoch sa v mnohých aspektoch odlišuje od obchodovania v dobe relatívneho pokoja. Ako si však počínať aby ste maximálne využili príležitosti a minimalizovali riziko?

Obchodníkom na kapitálových trhoch odporúčame používať príkazy stop-loss (ochrana proti strate) pri každom obchode, ale z dôvodov vyššej volatility a širších spreadov mať limity vzdialenejšie ako za normálnych okolností.  Aj pomocou príkazov stop-loss síce môžete inkasovať menšiu stratu, ale tá nikdy nedosiahne takú hodnotu, ktorá by vás zruinovala. 

Začnime najprv s príležitosťami pre investorov a pozrime sa na to, ktoré meny majú potenciál k oslabeniu a ktoré k posilneniu. Oslabovanie čaká meny ekonomík, ktoré sú ohrozené kreditnou krízou (majú vysoký schodok obchodnej bilancie, ktorý je inak financovaný predovšetkým špekulačným kapitálom); napríklad maďarský forint (HUF) alebo mexický dolár (MXN). Dalšou kategóriou oslabujúcich mien sú meny ekonomík ohrozených spomalením vyspelých ekonomík, do ktorých smerujú ich exporty: napríklad poľský zlotý (PLN) alebo česká koruna (CZK).

S pokračujúcim odklonom od rizika možno očakávať posilovanie nízko úročených mien, do ktorých v dobe neistoty smerujú zásadné finančné toky. Väčšinou takto posiluje japonský jen (JPY) a švajčiarsky frank (CHF). V tejto finančnej kríze posiluje výrazne viac japonský jen. Švajčiarsky bankový sektor je totiž zasiahnutý nútenými odpismi toxických aktiv, a preto švajčarský frank neposiluje tak ako predtým.

S poklesem cien komodit dochádza k oslabovaniu mien ekonomík do značnej miery závislých na cenách komodít. Pokiaľ je mena naviac silne úročená, tak je o dôvod viac, aby oslabila. Teraz takto výrazne oslabuje juhoafrický rand (ZAR) alebo austrálský dolár (AUD). Trochu iná situácia je v Nórsku, kde nórska koruna (NOK) aj napriek veľkej závislosti Nórska na cenách ropy, oslabuje menej, pretože ekonomika je všeobecne zdravá.

S ďalším očakávaním recesie ďalej oslabujú meny ekonomík, ktoré sú ‘jednou nohou v recesii‘, teda dánska koruna (DKK) a novozélandský dolár (NZD).

Vďaka vysokej volatilite a očakávaniu jej zníženia v horizonte niekoľkých mesiacov je výhodné vypisovať menové opcie za vysoké opčné prémie, aby sme vyčkali do obdobia nižšej volatility a opcie kúpili späť alebo jednoducho vyčkali exspiráciu a vyinkasovali si celé prémium.

S akými rizikami sa môžete stretnúť pri obchodovaní s cudzími menami? Rizikom v dobe finančnej krízy môžu býť prekvapujúce, predovšetkým krátkodobé pohyby oboma smermi. Na tie by si mali dáť pozor predevšetkým neskúsení investori, ktorých by tieto výkyvy mohli primäť uzavrieť pozíciu so stratou. V tomto prípade sa oplatí zostať v pozícii dlhšiu dobu, čo môže investorovi priniesť celkom slušný zisk.

Ďalším úskalím môžu býť rozšírené spready, čiže rozpätie medzi nákupnou a predejnou cenou, v dôsledku vyššej volatility. Rozšírené spready môžu z obchodu, ktorý je za normálnych okolností zajímavý, urobiť v dôsledku vyšších transakčných nákladov obchod výrazne menej ziskový.

Je potrebné zobrať do úvahy, že očakávané oslabenie jednej meny môže prísť o čosi neskôr, zatiaľ čo iná silná makroekonomická alebo politická správa môže prevážiť a menový pár sa na chvíľku posunie na inú než očakávanú stranu. Neskúsení investori, a predovšetkým tí so slabšími nervami, nemusia túto situáciu vydržať a z pozície vystúpia predčasne a so stratou.

Ako sa teda chovať tak, aby ste maximálne využili príležitosti a minimalizovali riziko? Vyplatí sa používať príkazy stop-loss (ochrana proti strate) pri každom obchode, ale z dôvodu vyššej volatility a širších spredov mať limity vzdialenejšie ako za normálnych okolností. Aj s príkazmi stop-loss síce môžete inkasovať menšiu stratu, ale nikdy nedosiahne také hodnoty, ktorá by vás zruinovali. Nespoliehajte sa však len sami na seba. Vstup do pozície, a predovšetkým jej vývoj, je dobré konzultovať so skúsenými obchodníkmi.

Viac informacií:

Slávka Bilá
Saxo Bank Central Eastern Europe Group
+44 77 2636 2150

Kasper Elbjorn
Saxo Bank Corporate Communications
+45 39 77 43 00
+45 30 65 4300

Saxo Bank A/S

Saxo Bank je dánska investičná banka založená v roku 1992. Špecializuje sa na online investície na medzinárodných kapitálových trhoch. Od roku 2001 je Saxo Bank plne licencovaná a regulovaná banka s plný status európskej banky. Odvtedy sa banke podarilo stať vedúcou inštitúciou v oblasti online obchodovania s celosvetovým pokrytím.

Saxo Bank umožňuje privátnym klientom a investorom obchodovať s devízami, akciovými derivátmi (CFD), akciami, futures, opciami a inými derivátmi. Okrem toho poskytuje správu portfólia prostredníctvom online obchodnej platformy SaxoTrader, ktorá je k dispozícii v širokej palete jazykov. Platforma bola vyvinutá interne v Saxo Bank a potvrdzuje výrazné zameranie na informačné technológie. SaxoTrader bol štyri roky po sebe ocenený prestížnou cenou e-FX ako najlepšia online retailová obchodovacia platforma, ako aj mnohými ďalšími oceneniami z tohto odvetvia.

Saxo Bank má viac ako 100 „White Lable“ partnerov a ich počet neustále rastie. Naša činnosť v oblasti „White Labelling“ spočíva v užívateľských úpravách a označovaní online obchodovacej platformy pre iné finančné inštitúcie a maklérov.

Viac informácií nájdete na našej webstránke www.sk.saxobank.com

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)