Prihlásenie

Cena ARCH 2008

Cena ARCH 2008

 

Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru udeľovanou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý vydáva Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Od ostatných architektonických súťaží sa Cena ARCH odlišuje aj tým, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény. 

 O udelení Ceny ARCH 2008 rozhodovala medzinárodná porota v zložení: Matúš Dulla (Slovensko), Miloš Florijančič (Slovinsko), Henrieta Moravčíková (šéfredaktorka časopisu ARCH), Petr Pelčák (Česká republika), Jan Šépka (Česká republika) 9. a 10. októbra 2008. Porota posudzovala osem architektonických diel, ktoré na tohoročnú cenu nominovala redakčná rada časopisu. Boli to: Nadstavba obytného domu v Bratislave, Obytný súbor Agria v Nitre, Vinárstvo Karpatská perla v Šenkviciach, Bytový dom Triangolo v Nitre, Mestská športová hala v Nitre, Rodinný dom v Černošiciach, Polyfunkčný dom na Moskovskej ulici v Bratislave a Rodinný dom v Marianke. Laureát Ceny ARCH 2008Rodinný dom v ČernošiciachArchitekti: ksa. / Ján Studený, Martin Vojta, spolupráca Matúš Vallo Z hodnotenia poroty:“Keď sa zaoberáme tým štandardným verzus extravagantným, tak mi stále pripadá, že keď sa pýtam, aké si autori na začiatku kládli vstupné podmienky, s čím do toho išli, či už za predpokladu, že budú triezvi alebo extravagantní, tak si myslím, že Černošice svoje kritérium naplnili z tých domov najviac.... v tom premýšľaní, v tom vidím od začiatku najjasnejšiu reč.” (Jan Šépka) “Černošický dom nedokázali fotografie zachytiť... je úžasne obytný... obytná kvalita, ktorú ten dom má, bola pre mňa prekvapivá a presvedčivá.” (Petr Pelčák) “Ten rodinný dom v Černošiciach je vlastne kontextuálny... má priam ideálne mimikry. Neupozorňuje na seba, nevyčnieva, nie je okázalý. Až keď človek prenikne do jeho bezprostrednej blízkosti, ukáže sa jeho dômyselné riešenie.” (Henrieta Moravčíková)

foto: Odovzdávanie ceny  (na fotografii z odovzdávania je laureát Ceny ARCH 2008 architekt Ján Studený a zľava M. Dulla, člen odbornej poroty, D. Lalíková, šéfredaktorka Vydavateľstva Eurostav a H. Moravčíková, šéfredaktorka časopisu ARCH (vpravo))
foto: cernosice1
foto: cernosice2

Priemerné hodnotenie: 4.5 (2 votes)
Cena ARCH 2008
 
Cena ARCH 2008