Prihlásenie

Hospodárske výsledky VOLKSBANK Slovensko, a. s., k 31.12.2007.

VOLKSBANK Slovensko, a. s., dosiahla k 31.12.2007 podľa medzinárodných účtovných štandardov zisk pred zdanením vo výške 392,5 mil. Sk, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 97 mil. Sk viac (nárast 33%).

 

Bilančná suma banky predstavuje 38,8 mld. Sk, čím medziročne vzrástla o takmer 7%.

V oblasti vkladov VOLKSBANK Slovensko, a.s., dosiahla celkový objem 29, 59 mld. SKK, čo predstavuje nárast o 9 % oproti objemu ku koncu roka 2006. Najväčší podiel na náraste vkladov mal nárast objemu bežných účtov o 17 % a termínovaných vkladov o 12 %

Celkový nárast objemu úverov v roku 2007 bol 4,863 mld. SKK (t.j. 22 %), pričom celkový objem úverov na konci roka 2007 dosiahol výšku 26, 906 mld. SKK.
V oblasti úverov zaznamenala banka najväčší nárast v úveroch na bývanie, keď na konci roka 2007 dosiahla objem 2,937 mld. SKK, čo predstavuje 60 % medziročný nárast. V úveroch pre klientov v segmente micros (živnostníci a malí podnikatelia) VOLKSBANK Slovensko dosiahla 2,384 mld. SKK, čo je v porovnaní s rokom 2006 48-percentný nárast..

Cieľovou skupinou pre banku ostávajú naďalej klienti zo segmentu corporate (malí a strední podnikatelia), kde banka dosiahla na konci roka 2007 objem 19,896 mld. SKK, čo je oproti koncu roka 2006 o 17 % viac

 

Priemerné hodnotenie: 2 (2 votes)