Prihlásenie

Návšteva kráľovnej: Informačné letáky pre občanov sú pripravené

 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom pripravili pre verejnosť informačné letáky, ktoré budú brigádnici rozdávať občanom od zajtrajšieho rána v uliciach Bratislavy. Letáky budú presne orientovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta, v ktorých miestach sa budú môcť sústrediť, aby mohli aspoň na okamih vidieť kráľovnú Alžbetu II. a Vojvodu z Edinburgu.  

Okrem spomenutých informácií bude leták obsahovať aj dôležité telefónne čísla napr. záchrannej, či zdravotnej služby a pod., ako aj informácie o kultúrnom programe, ktorý sa bude v čase obeda konať na pódiu na Hlavnom námestí.

 

„Snažíme sa, aby Bratislavčania, či návštevníci mesta boli čo najlepšie informovaní a čo najmenej obmedzovaní pri pohybe po centre mesta v čase návštevy. Pre veľký záujem verejnosti sme pripravili aj veľkoplošné obrazovky na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí“, skonštatoval primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský.

 

Na Hlavnom námestí v Bratislave je k dispozícii tribúna pre cca 450 občanov, pripravený je aj zaujímavý kultúrny program, v ktorom sa predstaví SĽUK, Lúčnica, folklórny súbor Ekonóm a Zemplín, sólisti baletu Slovenského národného divadla Igor Holováč a Natália Némethová, program budú moderovať Iveta Malachovská a Vlado Vondrák. Atmosféru spríjemnia aj Zlaté husle ešte pred 12. hodinou.

 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Andrej Ďurkovský spolu s vedením mesta sa stretne so vzácnou návštevou na Primaciálnom námestí, kde sa britská kráľovná Alžbeta II. a Vojvoda z Edinburgu zapíšu do Zlatej knihy Bratislavy. Pripravený je aj dar - kniha o Primaciálnom paláci a kazeta so zlatou známkou pripomínajúcou jubilejné 1100. výročie prvej písomnej zmienky o Bratislave.

 

Každý, kto bude mať záujem sledovať celé dianie, môže prísť na Primaciálne námestie od Klobučníckej ulice alebo na Hlavné námestie z ulíc Sedlárska, Zelená, Radničná alebo z ulice Rybárska brána. K dispozícii budú aj veľkoplošné obrazovky na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. 

 

Vo štvrtok od 11:45 h do 12:15 h bude pohyb po Primaciálnom námestí obmedzený, po 12:15 h bude Primaciálne námestie úplne uzavreté. Obyvatelia sa budú môcť pohybovať len po Klobučníckej ulici popri BKIS (Informačná služba) smerom na Laurinskú ulicu cez časť Uršulínskej ulice. Pohyb bude usmernený zábranou. V rovnakom čase budú uzavreté vstupy na Primaciálne námestie, úplne bude uzavretá Kostolná ulica, ako aj Františkánske námestie.

 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy opakovane žiada občanov o porozumenie vzhľadom na opatrenia na Primaciálnom a Hlavnom námestí, ktoré budú platiť vo štvrtok 23. októbra 2008 počas návštevy kráľovnej Alžbety II. a Vojvodu z Edinburgu. Vo štvrtok v čase od  10:00 h  do 14:30 h budova Magistrátu a Primaciálny palác budú verejnosti neprístupné. Magistrát odporúča občanom, aby si vybavili svoje záležitosti vo štvrtok do 10:00 h alebo až po 14:30 h.

Nehlasované
Návšteva kráľovnej: Informačné letáky pre občanov sú pripravené