Prihlásenie

SAP vydáva správu o udržateľnosti

SAP vydáva správu o udržateľnosti

 WALLDORF – 11. novembra 2008 – Spoločnosť SAP zverejnila Správu o udržateľnosti 2007/2008, v ktorej popisuje kľúčové aktivity v oblasti spoločenskej, environmetálnej a sociálnej zodpovednosti. Správa tiež predstavuje aspekty udržateľnosti, ktoré zákazníkom prinášajú produkty SAP. Hlavným cieľom správy je otvoriť diskusiu s partnermi a zákazníkmi o prístupe v oblasti riadenia, sociálnej a environmentálnej politiky. Správa je základom pre stratégie a ciele smerujúce k zlepšeniu ukazovateľov udržateľného rozvoja

 

   Spoločnosť SAP už 35 rokov napomáha riadeniu podnikových procesov a vytvára predpoklady pre zodpovednú a efektívnu správu zdrojov. Softvérové riešenia ako Governance, Risk and Compliance (GRC) a Supply Chain Management (SCM) umožňujú podnikom implementovať udržateľné stratégie. Jedným z nástrojov na posilnenie spolupráce v oblasti udržateľnosti je aj platforma na báze web 2.0, na ktorej bol vytvorený interaktívny priestor SAP Collaboration Workspace. Tu si partneri a zákazníci SAP môžu vymieňať svoje poznatky a riešenia v oblasti stratégií udržateľnosti a zároveň získať spätnú väzbu na svoje podnety priamo zo zdrojov SAP. Aktivity SAP sa odrazili vo významných ukazovateľoch udržateľnosti vývoja, ako je napríklad FTSE4Good index, merajúci výkonnosť spoločností, ktoré spĺňajú medzinárodný štandard pre sociálne zodpovedné firmy. Ďalším významným indexom je Dow Jones Sustainability Index, ktorý SAP zaradil na prvé miesto v oblasti softvérových spoločností.

Priemerné hodnotenie: 4 (2 votes)