Prihlásenie

Slovak Gold pre stavebný eurosoftvér CENKROS plus

Slovak Gold pre stavebný eurosoftvér CENKROS plus

Stavebný eurosoftvér CENKROS plus – oceňovanie a riadenie stavebnej výroby od spoločnosti KROS a.s. bol ocenený zlatou medailou Slovak Gold. Rozhodlo o tom Prezídium Nadácie Slovak Gold. Ocenenie bolo odovzdané na slávnostnom vyhlasovaní cien Slovak Gold 2. 12. 2008 v Bratislave. 

Ide o prvý stavebný softvér, ktorý získal takéto ocenenie v histórii Slovak Gold.

Z produktov spoločnosti KROS je to však už tretí produkt za posledné dva roky, ktorý bol ocenený touto prestížnou cenou. Takýmto úspechom sa nemôže pochváliť žiadny iný výrobca softvéru na Slovensku. 

CENKROS plus je softvér pre kvalitné oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Tento systém pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou zákazky. Program umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie a fakturáciu vykonaných prác a zostavovať cenové odhady pomocou rozpočtových ukazovateľov. Systém je určený pre rozpočtárov, kalkulantov, prípravárov, obstarávateľov, projektantov a dodávateľov stavebných prác. Softvér obsahuje moduly Harmonogram práce a Oferta - vyhodnocovanie ponúk, ktoré výrazne urýchľujú používateľom prácu. 

Na Slovensku tento softvér využíva viac ako 4 500 klientov. Spektrum používateľov je  široké, od živnostníkov a malých stavebných firiem až po stavebných gigantov. 

Ocenenie prevzali Ing. Vlastimil Kocián, hl. architekt stavebného softvéru a Ing. Peter Sukeník, vedúci divízie výroby stavebných programov. 

Medaila pre program CENKROS plus je pokračovaním úspechov z minulého roka, kedy dva produkty spoločnosti KROS (program OLYMP a program OMEGA) získali ocenenie Slovak Gold. 

Tieto výsledky sú jasným potvrdením pre všetkých používateľov produktov spoločnosti KROS, že si vybrali naozaj nadštandardné a mimoriadne kvalitné softvérové riešenia, ktoré poskytujú používateľom významnú pomoc v ich práci. Zároveň je táto medaila tiež poďakovaním tímu zamestnancov spoločnosti KROS za výbornú prácu pri vývoji softvérových riešení a služieb.

Priemerné hodnotenie: 4.5 (2 votes)
Slovak Gold pre stavebný eurosoftvér CENKROS plus
 
Slovak Gold pre stavebný eurosoftvér CENKROS plus