Prihlásenie

Slovenské advokátske kancelárie začínajú expandovať na východné trhy

Advokátska kancelária bnt otvára kanceláriu v Kyjeve

Slovenské advokátske kancelárie začínajú expandovať na východné trhy. Príkladom nového trendu je advokátska kancelária bnt, ktorá v týchto dňoch otvorila pobočku v Kyjeve. Vstup na ukrajinský trh je pre advokátsku kanceláriu príležitosťou rozšíriť ponuku služieb pre slovenské firmy, ktoré čoraz intenzívnejšie pôsobia na ukrajinskom trhu.

„Otvorením pobočky v Kyjeve priamo rozširujeme podnikateľský priestor pre našich klientov, ktorí rovnako ako my expandujú na východné trhy. Slovenské firmy cítia na Ukrajine veľký priestor pre svoje aktivity a niektoré z nich tam už teraz patria medzi významných hráčov. My im takto pomáhame vstúpiť na ukrajinský trh, ktorý sa stáva pre nich čitateľnejší a dôveryhodnejší,“ uviedla Margareta Sovova, partner advokátskej kancelárie bnt - Sovova Chudáčková & Partner, s.r.o..

Za hlavnú výhodu podnikania slovenských advokátskych kancelárií na Ukrajine považuje
Margareta Sovova relatívnu priestorovú blízkosť, ale aj podobnosť kultúr. Naopak, nevýhodou je podľa nej pretrvávajúci názor niektorých klientov, že východné trhy mimo EÚ sú z politického a hospodárskeho hľadiska stále rizikové a pomerne rýchlo sa mení právne prostredie. Za nevýhodu považuje aj nízku dôveryhodnosť a slabú vymožiteľnosť práva.

Okrem právneho poradenstva ponúka bnt svojim klientom na Ukrajine aj daňové poradenstvo a vedenie finančného a mzdového účtovníctva. V kancelárii, ktorá má aj dvoch ukrajinských partnerov, bude klientom k dispozícii 10 pracovníkov, ktorí poskytujú služby v ukrajinskom, ruskom, nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku.

Expanziou na východné trhy nasledujú slovenské advokátske kancelárie príklad ich kolegov z Českej republiky. Boom otvárania pobočiek na Ukrajine a aj na ďalších východných trhoch začal v ČR už pred niekoľkými mesiacmi. Na Slovensku patrí bnt v tomto smere medzi priekopníkov. Podľa viacerých indícií je však možné v blízkej budúcnosti očakávať väčší záujem o otvorenie nových pobočiek na východných trhoch aj u ďalších slovenských advokátskych kancelárií.

Kontakt pre ďalšie informácie:

Juraj Puchý

Managing Director

AMI Communications Slovakia, spol. s r.o.

Tel.: + 421 2 529 209 50

Mobil: + 421 948 807 379

Fax: + 421 2 524 98 549

Email: juraj.puchy@amic.sk

Nehlasované