Prihlásenie

Unilever pripravený na veľký skok

Bratislava, 6. júl 2008 - Veľký skok je deň, ktorý zachytáva podstatu súčasnej európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany vôd do jedného verejného aktu: v jeden deň a jednu hodinu, ľudia skočia do riek, jazier a iných vôd po celej Európe. Unilever strednej Európy sa rozhodol podporiť túto iniciatívu a uskutočniť skok spolu s ľuďmi z celej Európy, aby upozornil na takú dôležitú tému, akou ochrana vôd určite je. Presne o 15:00 hod. v slnečnú nedeľu 6. júla 2008 skočilo do vody viac ako 600 zamestnancov Unileveru Stredná Európa.

 

Veľký skok bol uskutočnený v deň, ktorý je venovaný ochrane prírodných vôd v Európe. Jeho cieľom je upozorniť na našu snahu o čisté životné prostredie, najmä čisté rieky a jazerá. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva je nástrojom európskej legislatívy na ochranu vôd v Európe. Ale samotná legislatíva ako nástroj nestačí k dosiahnutiu úspechu. Je nevyhnutné získať podporu ľudí.

Unilever a zníženie spotreby vody vo výrobe

Zníženie spotreby vody vo výrobných procesoch sa stalo jednou z hlavných priorít manažmentu Unileveru. Od roku 1995 Unilever  zredukoval množstvo vody, ktoré sa používa na výrobu, o 61,7% tým, že minimalizoval používanie vody a maximalizoval jej recykláciu vo fabrikách po celom svete. V roku 2007 Unilever redukoval spotrebu vody vo výrobe celosvetovo o 4.9 milióna m3. Táto redukcia bola dosiahnutá prostredníctvom inštalácie nových systémov na recykláciu vody, tak aby mohla byť opätovne využitá v procese výroby.

Veľký skok na Slovensku

Na Slovensku sa Veľký skok uskutočnil v Bratislave na Zlatých pieskoch. Zlaté piesky sú využívané ako prírodné kúpalisko, má šírku asi 400 metrov a priemernú hĺbku 5 metrov. Aj v tomto roku sa Zlaté piesky môžu pochváliť najčistejšou vodou na Slovensku v kategórii prírodných kúpalísk, na ktorých sa sleduje kvalita vody.

 

 

Priemerné hodnotenie: 2 (1 vote)

tt napísal servis