Prihlásenie

Banky musia urýchliť prípravu na nové pravidlá výkazníctva a oceňovania aktív

Nové medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, ktorá majú zabrániť zopakovaniu finančnej krízy, by mali byť povinné od začiatku roku 2018.

 

Európsky parlament minulý mesiac prijal uznesenie o medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva IFRS 9 a urobil tak ďalší krok v procese prijímania nových účtovných pravidiel zameraných na finančné inštitúcie v Európskej únii.

 

Medzinárodné účtové štandardy finančného výkazníctva známe pod skratkou IFRS 9 Finančné nástroje, vypracovala Rada pre medzinárodné účtové štandardy (IASB – International Accounting Standards Board) ešte v roku 2009. Pôvodne mali nové pravidlá platiť už od začiatku roku 2013, aktuálny plán pre zavedenie novej legislatívy je však stanovený na 1. januára 2018.

 

Čaká nás mrazivý december! Podnikatelia a živnostníci však majú dôvod k radosti.

Tento december bude výnimočný. Celé Slovensko zasiahne mrazivá vlna, ktorú budú okrem výdatného sneženia sprevádzať aj rekordne nízke teploty na celom území. Polárna zima ovplyvní nie len životy bežných ľudí, ale aj slovenské firmy a živnostníkov. V decembri totiž udrú zľavy 30% na ekonomický softvér KROS. 

 

Udreli zľavy na softvér KROS

 

Najlepšie obdobie na nákup nového softvéru do firmy je práve na konci roka. Podnikatelia môžu začať účtovať od januára pohodlnejšie a rýchlejšie, ako v priebehu roka. Ideálne je, ak nemusia za nový softvér platiť vysoké náklady.

 

Na programy KROS v decembri udreli zľavy 30 % pre nových zákazníkov a 40 % pre existujúcich používateľov. Slovenské firmy ušetria až stovky eur za kvalitný, overený softvér s aktuálnou legislatívou pre rok 2017.

 

Poistný trh na Slovensku čakajú významné zmeny

V dobe kybernetických útokov, využívania nových technológií, ale aj výrazných klimatických zmien sa poisťovníctvo musí prispôsobiť novým výzvam.

 

Trh s poistením na Slovensku čakajú významné zmeny. Na jednej strane možno predpokladať jeho rast, na strane druhej sa výrazne mení portfólio poistných produktov v dôsledku všadeprítomnej digitalizácie, vzniku nových rizík, využívania nových technológií, no aj klimatických zmien.

 

100% hypotéky končia

Vedeli ste o tom že 100% hypotéku vám dnes už nikto neposkytne ? Viete čo to pre vás znamená ?  Koľko eur budete musieť mať nasporených aby ste si mohli dovoliť tu najlepšiu hypotéku pre vás ?

Trend Micro: Je váš firemný e-mail v bezpečí?

Podľa novej analýzy Trend Micro na základe údajov FBI prišlo len za posledné dva roky približne 22 000 firiem na celom svete v dôsledku útokov podvodníkov prostredníctvom firemných e-mailov o takmer 2,75 miliardy EUR
Ohrozené sú najmä firmy so zahraničnými partnermi a dodávateľmi, ich finančné oddelenia a členovia top manažmentov
Útočníci sa nespoliehajú na malware, ale využívajú techniky sociálneho inžinierstva

 

Výber hypotéky

  1. Najlepšia hypotéka pre Vás môžeme taktiež vzniknúť kombináciu klasických hypoték s americkou hypotékou,  so spotrebným úverom, so stavebným sporením, životným poistením alebo hypotekárnymi záložnými listami. Pri výbere hypotéky máme teda možnosť značnej kombinovateľnosti.  Ak ide o kombináciu spotrebného úveru s bezúčelovou hypotékou je to hlavne tým, že zákon obmedzuje maximálnu výšku hodnoty nehnuteľnosti na 70 %. Banky sa teda snažia obísť tento zákon kombináciou týchto dvoch druhov hypoték rozdelením hodnoty na viac častí. Hypotekárny úver je limitovaný sedemdesiatimi percentami a zvyšná hodnota nehnuteľnosti je na spotrebnom úvere. Porovnanie hypoték teda nezávisí len na výške úroku ale aj na tom aké percento nehnuteľnosti je založené.

Riešenie problémov

  1. Aké metódy pre krtkovanie Bratislava najviac využívame ? 

V podstate je na výber z dvoch základných metód. Prvou je tlakové čistenie kanalizácií, tento spôsob sa využíva najmä pri čistení väčších priemeroch kanalizačných potrubí a stôk. Je to vlastne čistenie natlakovanou vodou pomocou rôznych druhov trysiek. Ďalším spôsobom pre krtkovanie je mechanické čistenie kanalizácie. Tento spôsob na rozdiel od prvého nieje zameraný na väčšie potrubia ale naopak skôr na čistene menších profilov domových odpadov. Takže sa dá využiť ak máte upchatý odpad umývadla, kuchynského drezu alebo vo vani. Taktiež sa využíva pri čistený stúpačiek menších priemerov.

Vyberte si to najlepšie

  1. Na Slovensku je v súčasnosti na výver z viacerých druhov hypoték. A preto si musí každý uvážiť, čo je preňho dôležité pri jej výbere. Najlepšia hypotéka je totižto pre každého iná. Rozoznávame hypotéky v užšom zmysle, pri ktorej je potrebné uviesť účel hypotéky. Používa sa na  nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb, údržbu tuzemských nehnuteľností a splatenie poskytnutého úveru použitého na predošlé účely. Ďalej je tu hypoúver, ktorý sa poskytuje na rovnaké účely ako prvý druh hypoték a na účely spojené s bývaním. Napríklad na zariadenie záhrady alebo bytu. Posledným druhom hypotekárnych úverov na Slovensku je bezúčelová hypotéka. Jej najväčšou výhodou je, že nemusíme určiť účel, za ktorým žiadame o úver.

Aby to netieklo

  1. Čistenie kanalizácií je rozdelené do viacerých druhov, prostredníctvom ktorých sa rozrušujú nánosy. Najjednoduchším a najprirodzenejším spôsobom ako odstrániť prekážky brániace prietoku je prirodzené preplachovanie, do ktorého človek nezasahuje. Toto preplachovanie je možné pri výskyte silnejších zrážok. Pretože práve tieto zrážky prívalovo prepláchnu kanalizáciu. Keďže ide o prírodný jav je úplne neovládateľné a nepravidelné ďalším parametrom, ktoré musí byť splnený je dosť veľký sklon a rýchlosť prúdu vody. Ak však nechceme byť ovplyvňovaný iba počasím a doslova čakať kým zaprší naskytuje sa pre nás aj iný spôsob. Tím spôsobom je mechanické čistenie. Toto čistenie samozrejme plne obstaráva človek za pomoci strojov a prístrojov. Umelé čistenie kanalizácii môžeme tiež nazvať krtkovanie.