Prihlásenie

Zákaznícke a sociologické prieskumy

Blesková ponuka konzultácií zadarmo

Blesková ponuka bezplatných konzultácií

Spoločnosť KROS a.s. prichádza s bleskovou ponukou výhodných PC školení k ekonomickým a stavebným programom. Všetci používatelia, ktorí sa prihlásia na počítačové školenie do 29. októbra 2010, automaticky získajú hodinovú individuálnu konzultáciu zadarmo.

 

 

Prinášame nové riešenia pre interaktívne vzdelávanie

Spoločnosť MJB Communication, spol. s r. o. uvedie nové riešenie pre interaktívne vzdelávanie v oblasti tvorby výučbového softvéru pre interaktívne tabule IQ Board, ktorý významne skvalitní proces komplexného vzdelávania slovenskej mládeže. Nové riešenia budú založené na integrácii nových prvkov priamo do našich softvérov. Koncepcia bude postavená na analýze potrieb vzdelávacej ustanovizne, základnej, strednej alebo špecializovanej školy a následnému zapracovaniu softvérovým tímom. Riešenie sa začína poskytovať od 1.11. 2010.

 

www.mjb.sk

Masarykův onkologický ústav využije prostředky ze strukturálních fondů EU na lepší prevenci nozokomiálních infekcí

 Cílem projektu je redukování rizika u komplikací, které souvisí s tzv. nemocničními infekcemi - pobytem či ošetřením ve zdravotnickém zařízení.

 

Brno, 11. října 2010 – Masarykův onkologický ústav získal prostředky ve výši 4,165 milionu korun na projekt „Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů“. Dotace z Integrovaného operačního programu Evropské unie mají pomoci zabránit šíření tzv. nemocničních infekcí mezi pacienty.


Masarykův onkologický ústav provedl důkladnou analýzu příčin vzniku nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů a na základě výsledků vytyčil tři hlavní pilíře preventivních opatření, na které budou vynaloženy prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie.

Pripravte sa na legislatívne zmeny už teraz!

Od januára 2011 čakajú na podnikateľov a živnostníkov mnohé zmeny v daňovej a odvodovej politike. Pripraviť by sa zrejme mali na vyššiu 20 %-nú DPH, ktorú navrhuje vláda, zmeny v dani z príjmov FO a vyššie sadzby niektorých spotrebných daní. Zamyslieť by sa mali už teraz nad tým, či je na tieto zmeny pripravený aj ich účtovný softvér.


KROS patrí medzi najdynamickejšie rastúce firmy na Slovensku

Potvrdil to druhý ročník celoslovenskej súťaže malých a stredných firiem Diamanty slovenského biznisu. Spoločnosť KROS v tejto súťaži získala 3. miesto v Stredoslovenskom kraji a celkovo 8. miesto v rebríčku TOP 50 najdynamickejšie rastúcich firiem Slovenska.  

Súťaž Diamanty slovenského biznisu je spoločným projektom spoločností Enterprise Investors, Coface Slovakia a časopisu Profit. Ako hodnotiace kritériá pre výber víťazov sú najmä hospodárske výsledky spoločností a finančné ukazovatele za posledné 3 roky.

 

Podpora podnikania žien na Slovensku - nadstavbový motivačný seminár

07.10.2010 - 09:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a asociovaní partneri pozývajú mamičky na materskej, študenty, nezamestnané a zamestné ženy, ktoré majú reálnu predstavu o svojom budúcom podnikaní, na praktický nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku.


Termín a miesto:
7. októbra 2010, Hotel Academic Zvolen


Z programu vyberáme: • podnikateľský plán - štruktúra, typy, porovnanie právnych foriem podnikania

 • financie v podniku - riadenie financií, zakladateľský rozpočet

 • marketing a propgácia - prieskum trhu/konkurencie, cenotvorba, reklama

 • stretnutie s ambasádorkami podnikateliek pre Banskobystrický kraj - Silviou Martákovou a Andreou Kišovou

Podpora podnikania žien na Slovensku - nadstavbový motivačný seminár

07.10.2010 - 09:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a asociovaní partneri pozývajú mamičky na materskej, študenty, nezamestnané a zamestné ženy, ktoré majú reálnu predstavu o svojom budúcom podnikaní, na praktický nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku.


Termín a miesto:
7. októbra 2010, Hotel Academic Zvolen


Z programu vyberáme: • podnikateľský plán - štruktúra, typy, porovnanie právnych foriem podnikania

 • financie v podniku - riadenie financií, zakladateľský rozpočet

 • marketing a propgácia - prieskum trhu/konkurencie, cenotvorba, reklama

 • stretnutie s ambasádorkami podnikateliek pre Banskobystrický kraj - Silviou Martákovou a Andreou Kišovou

Průzkum ukázal změnu způsobu sledování televize


 • Internetové televizní vysílání zaznamenává prudký růst, 50 % uživatelů jej sleduje jednou týdně


 • Příslib budoucích výnosů, a to i přes dnešní neochotu uživatelů platit za online obsah


 • Útraty spotřebitelů se změní společně s nástupem obsahu na vyžádání


 • Velký zájem o dotykové tablety


 • Vzorek reprezentující více než 300 mil. spotřebitelů

Organizace ConsumerLab (Spotřebitelské laboratorium) společnosti Ericsson (kód na burze NASDAQ: ERIC) zveřejnila výsledky nedávné studie s označením „Multi Screen Media Consumption 2010“ (Sledování médií na více obrazovkách). Relevantní data poskytli uživatelé z Číny, Německa, Španělska, Švédska, Tchaj-wanu, Velké Británie a USA. Vzorek použitý pro studii reprezentuje přes 300 milionů uživatelů.

Kampaň HELP tančila v rytmu HIP HOPU

Praha 31. srpna 2010 -  Kampaň HELP – pro život bez tabáku se aktivně zúčastnila festivalu HIP HOP KEMP, který se uskutečnil od 18. do 21. srpna. V rámci tohoto festivalu, kterého se v hradeckém Festivalparku zúčastnilo přes 15 000 mladých lidí z celé Evropy, měla kampaň HELP - pro život bez tabáku několik aktivit.


Měření a informace


První aktivitou, která se pravidelně opakuje na všech akcích, je preventivní provádění testů na přítomnost oxidu uhelnatého v plicích a informační mobilizace všech mladých lidí, aby přesvědčili své vrstevníky, že kouření už není v módě.


V průběhu festivalu bylo provedeno více než 600 měření a natočeno 8 klipů, kde jednotliví účastníci festivalu kreativně radí svým vrstevníkům, jak přestat s kouřením, jak se vyhnout pasivnímu kouření či jak vůbec nezačít. Videa jsou ke shlédnutí či stažení na http://tinyurl.com/2vkmzaf.

Bezdomovectvo – veľká výzva pre Európu

Fenomén bezdomovectva je jedným z najextrémnejších a najškodlivejších prejavov chudoby a sociálneho vylúčenia. Napriek tomu, že Európa je pomerne bohatý región, problémy súvisiace s bezdomovectvom pretrvávajú, v niektorých krajinách sa situácia dokonca zhoršuje.

 

Pod bezdomovectvom si často predstavujeme ľudí, ktorí spia na uliciach našich miest. Aj keď je to asi najviditeľnejší prejav chudoby, ľudí bez domova alebo ľudí ohrozených stratou strechy nad hlavou môže chudoba zasiahnuť aj inak.