Prihlásenie

Oznámenia o spustení a zmenách v službách a produktoch.

Európska komisia schválila užívanie novej formy lieku (pramipexol) s predĺženým uvoľňovaním pre liečbu Parkinsonovej choroby

Ingelheim, Nemecko, 29. október 2009 – Spoločnosť Boehringer Ingelheim oznámila, že liek Mirapexin®/Sifrol® (pramipexol) v novej forme s predĺženým uvoľňovaním, určený na užívanie 1 x denne dostal v októbri od Európskej komisie oprávnenie pre liečbu počiatočnej a pokročilej idiopatickej Parkinsonovej choroby vo všetkých krajinách EÚ a tiež v Nórsku a Írsku. Liek bol schválený na základe klinických štúdií, preukazujúcich, že účinnosť a bezpečnostný profil novej formy je porovnateľný s tabletou, ktorá sa užíva 3 x denne.

Optická sieť od Orangeu je dostupná už aj v Malackách

Bratislava, 29. október 2009 – Od leta prebieha na 20-ich uliciach v Malackách budovanie optickej infraštruktúry od Orangeu. Práve vďaka optike môžu už aj Malačania využívať služby Orange Doma – FiberNet, FiberTV a FiberTel.

Najmodernejšia optická sieť od Orangeu je aktuálne dostupná už v 16 mestách Slovenska pre viac ako 292 000 domácností. Orange tak v tomto roku rozšíril pokrytie svojou optickou sieťou už o štyri mestá – Vráble, Stupavu, Senicu a Malacky.

Saxo Bank ponúka investorom nový model forexového portfólia

Strategický tím Saxo Bank predstavil na portáli TradingFloor.com nový model forexového portfólia. Ide o nový spôsob, ako znížiť celkovú volatilitu portfólia v dôsledku vzostupu akciového trhu, ktorý zapríčinil odklon mnohých investorov od obchodovania na forexovom trhu. Počas historického testovania vykázal model pri použití jednonásobnej páky ročné výnosy vo výške 5,34  percenta, pri použití dvojnásobnej páky 10,58 percenta a pri použití trojnásobnej páky až 15,67 percent.
 

Vyprať a vysušiť 6 kg bielizne naraz?

V minulosti nemožné, dnes realita

Vidíte kopu bielizne a hľadáte riešenie, ako sa jej čo najskôr zbaviť. Vyprať všetko a postupne vysušiť alebo vyprať a vysušiť zároveň vo viacerých várkach? Odpoveďou je práčka so sušičkou Lavamat 14950 A s cyklom Wash / Dry, vďaka ktorému môžete v jednej várke vyprať až 8 kg bielizne. Ak ju potrebujete po opraní vysušiť, so 6 kg náplňou nebudete mať žiaden problém.

O šetrenie vody aj energie sa stará elektronické ovládanie s technológiou Fuzzy Logic, ktorá prispôsobuje program pre najnižšiu možnú spotrebu energií s ohľadom na množstvo bielizne a druh textílie.

Novinky kampane 15

Vonku pomaly prichádza zima a my sa na ňu musíme pripraviť ako psychicky, tak aj zvýšenou starostlivosťou o našu telesnú schránku. Chladný vietor pred dverami a suchý vzduch v miestnostiach neprospievajú ani pokožke, ani vlasom, ani našej nálade. V čase kampane 15 (aktuálna od 26. 10. do 15. 11), kedy už zima začína „zaliezať pod nechty“, prichádza kolekcia HairX Winter Care, aby sa postarala o výživu vlasov a ochránila ich pred vonkajšími vplyvmi. Pleť omladia o pár rokov Intenzívne liftingové ampulky, ktoré sa postarajú o zázraky aj na počkanie.

V Púchove separujú s podporou od Recyklačného fondu

Mesto Púchov úspešne separuje odpad prostredníctvom Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov. Na rozšírenie a intenzifikáciu separovaného zberu a jeho propagáciu dostal Púchov z Recyklačného fondu dve dotácie v celkovej výške 117 130 EUR  (3 528 658 Sk). Okrem toho Recyklačný fond vyplatil mestu Púchov doteraz 58 350 EUR (1 757 851 Sk) na základe žiadostí o poskytnutie obligatórneho príspevku za vyseparovaný odpad. Informoval o tom Ján Krajčovič, riaditeľ Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov.

ETOP, a. s., Púchov

Spoločnosť ETOP, a.s., Púchov získala z Recyklačného fondu dotácie na dva podporené projekty spolu vo výške 808 900 EUR (24 368 921 Sk). Prvú dotáciu v roku 2003 vo výške viac ako 171 600 EUR ( 5 172 000 Sk) firma použila na investície - nákup lisov a kovových foriem, využívaných pri výrobe gumokovových obručí. Do tých je zapracovaná gumená drvina. vznikajúca pri spracovaní  opotrebovaných pneumatík a to doteraz v množstve najmenej 4 500 t. Druhá dotácia v roku 2007, vo výške viac ako 637 300 EUR (19 200 000 Sk), bola použitá na projekt týkajúci sa spracovania opotrebovaných pneumatík z osobných áut.

T-Gum dostal od Recyklačného fondu 448 tis. EUR na recyklačný projekt

V Trenčianskom kraji je jedným z významných zhodnocovateľov druhotných surovín spoločnosť T-Gum, s. r. o., Púchov. Spoločnosť získala v roku 2003 z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 448 tis. EUR (13,5 mil. Sk) na projekt na spracovanie produktov recyklácie opotrebovaných pneumatík – gumovej drviny a textilného odpadu. Dotácia tvorila povolených cca 30 % z celkovej hodnoty investície, ktorá bola viac ako 1,49 mil. EUR (45 mil. Sk). Firma T-Gum, s. r. o. na spustenie projektu použila aj vlastné prostriedky a úvery z bánk. Všetky plánované environmentálne ciele v spracovaní drviny z opotrebovaných pneumatík boli splnené. Do výrobkov sa doteraz spracovalo viac ako 4 500 t drviny z opotrebovaných pneumatík.

Trenčiansky kraj – doterajšia podpora od Recyklačného fondu

V Trenčianskom kraji neštátny Recyklačný fond, od 1. 1. 2002 do 26.10. 2009, vyhovel spolu 1 677 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom 9,56 mil. EUR    (288 mil. Sk). Z toho, na základe 1 496 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške 1,2 mil. EUR  (36,7 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 34 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 6 mil. EUR (182,5 mil. Sk) a 18 žiadostí obcí o dotácie vo výške 1,68 mil. EUR (50 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

Slovensko materiálovo zhodnocuje cca 70 % opotrebovaných pneumatík

Recyklačný fond sa finančne podieľal na vybudovaní takmer všetkých recyklačných kapacít na zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na Slovensku, s výnimkou jedinej v Beluši, ktorá vznikla ešte pred vznikom Recyklačného fondu. Za 7 rokov činnosti fond podporil rozšírenie separovaného zberu a materiálové zhodnotenie tejto komodity sumou 8 273 225 EUR (249 239 168 Sk), čím prispel k tomu, že podiel spracovaných opotrebovaných pneumatík zvýšil na šesť až sedemnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 3 100 t opotrebovaných pneumatík, v roku 2006 to bolo už 14 700 t, v roku 2007 cca 16 500 t a odhad na rok 2009 je cca 19 600 ton z celkového výskytu 28 000 ton pneumatík.