Prihlásenie

Semináre projektu Moja prvá škola absolvovalo od mája už 2000 učiteľov

Vzdelávacie semináre projektu „Moja prvá škola“, zameraného na inovatívne možnosti vzdelávania,  absolvovalo od mája do konca septembra 2016 už takmer 2 000 pedagógov zo základných škôl. Cieľom seminárov je oboznámiť učiteľov s možnosťami, ktoré im pre využitie vo výučbe ponúka prepojenie metodickej príručky Moja prvá škola s obsahom vzdelávacieho portálu Kozmix.

 

Učitelia na 1. stupni základnej školy, pre ktorých je projekt Moja prvá škola určený, majú na seminároch príležitosť nadobudnúť informácie nielen o projekte a jeho aktivitách, ale hlavne praktické zručnosti pre prácu so vzdelávacím portálom Kozmix.sk. Portál obsahujúci viac ako 500 lekcií s animáciami, interaktívnymi cvičeniami a pracovnými listami umožňuje okrem bežného využitia aj projektovú výučbu pomocou bádateľských projektov.

 

Projekt Moja prvá škola ponúka pestré aktivity a atraktívne ceny pre učiteľov aj žiakov

Organizátori projektu Moja prvá škola pripravili na jesenné obdobie pre učiteľov a žiakov zo zapojených škôl množstvo nových aktivít. Pre učiteľov môžu byť nielen prínosom pre ich pedagogickú prax, ale so svojimi žiakmi môžu vyhrať aj atraktívne ceny pre seba, žiakov, ale aj školu.

 

Prvou z nadchádzajúcich aktivít je Hviezdna súťaž s Kozmixom, postavičkou z rovnomenného vzdelávacieho portálu (www.kozmix.sk) využívaného v projekte Moja prvá škola. Portál umožňuje nielen výučbu v škole, ale aj zadávanie domácich úloh, za ktorých intenzitu a úspešné riešenie čakajú zapojených učiteľov a žiakov atraktívne výhry. K zapojeniu do súťaže potrebujú žiaci aspoň jednu hraciu kartu, do ktorej budú lepiť nálepky za úspešné riešenie úloh.

 

Mladí vinári zasadli do školských lavíc. Štipendium im má pomôcť zachovať tradíciu.

Otvorenie nového školského roka sa slávnostne uskutočnilo aj na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre. Z asi stovky študentov zasadlo 26 do školských lavíc po prvý raz. Najlákavejší je odbor somelierstvo, ktorý obsahuje špecializované predmety z oblasti degustácie, prípravy a výroby vína. Piatich nádejných študentov školy odmenila spoločnosť Hubert J.E. – výrobca šumivých vín takzvaným bublinkovým štipendiom.

 

Projekt Mládež proti rasizmu dostáva konkrétne kontúry

Žijeme v časoch, ktoré na jednej strane ľudské práva chránia a vyzdvihujú, no na druhej strane sme svedkami ich čiastočnej, či úplnej ignorácie.

V našom občianskom združení Spoločenstvo poznania sme sa zamysleli nad tým, či naša mládež vie, o čom vlastne hovoríme, keď spomíname ľudské práva. Preto sme sa rozhodli pripraviť projekt Mládež proti rasizmu, kde o ľudských právach a formách ich potláčania budeme hovoriť.

V projekte sa budeme rozprávať o tom, čo sú to vlastne ľudské práva a prejdeme si témy: šikana, rasizmus na Slovensku - Rómska otázka, komunizmus, fašizmus. Súčasťou projektu je aj návšteva Múzea holokaustu v Seredi s prednáškou. Záverom projektu je literárna súťaž na tému Je možné, aby sa to stalo dnes? o hodnotné ceny.

Sme v štádiu prípravy jednotlivých tém a veríme, že sa nám podarí osloviť čo najviac stredných škôl, ktoré sa do projektu zapoja.

Ak máte o zapojenie sa do projektu záujem, prosím, kontaktujte nás.

Semináre pre učiteľov zapojených do projektu Moja prvá škola opäť pokračujú

V závere augusta opäť pokračuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov 1. stupňa základných škôl zapojených do projektu „Moja prvá škola“. Ide o projekt organizovaný neziskovou organizáciou EDULAB. Cieľom projektu je sprístupniť učiteľom moderné učebné materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah, ktorý im umožní učiť inovatívnym spôsobom, pritom v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom, ale aj najnovšími trendmi vo vzdelávaní.

 

„Cieľom týchto seminárov je poskytnúť učiteľom komplexný servis. Získajú nie len všetky potrebné informácie o projekte Moja prvá škola a jeho sprievodných aktivitách, ale hlavne sa naučia pracovať so získanými metodickými materiálmi a vzdelávacím portálom Kozmix.sk,“ priblížil charakter seminárov Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u. 

 

Ako začať cvičiť?

V zdravom tele zdravý duch. Múdrosť stará ako ľudstvo samo. Prečo teda vidíme toľko ľudí po uliciach chodiť s nadváhou. Odpoveď by mohla byť aj, že nevedia ako začať.

Začiatky sú najťažšie. Hovorí sa to a je to pravda. Keď si zabehnete režim dňa je to už automatická činnosť nad ktorou ani neuvažujete. Prvým pravidlom by malo aj u vás byť pravidelnosť. Nehovoríme o pravidelnosti, ak je to cvičenie raz za mesiac. Pravidelne je aspoň raz za dva dni.

Druhým pravidlom je nepretrénovať sa. Ako sa nepretrénovať, keď mám cvičiť každý druhý deň? Jednoducho. Svalovicu by ste mali mať raz do týždňa. Ostatok je o tom aby ste sa hýbali. Pamätajte na pravidlo „Ste to, čo robíte najčastejšie.“ Čiže ak sedíte 8 hodín denne a ani sa nepohnete na občasné prekrvenie svalov, budete mať také aj telo.

Projekt Vedomosťami proti kríze 2016 hodnotí

Projekt Vedomosťami proti kríze 2016  občianskeho združenia Spoločenstvo poznania o.z. prebieha aj tento rok s podporou Nadácie pre deti Slovenska v grantovom programe Škola rodinných financií.

Úspešne sme realizovali 70 hodín seminárov na troch stredných školách v Bratislave: SOŠ Ivánska cesta, SOŠ dopravná, SOŠ  Hlinícka a na Spojenej škole de Salle v Rači.

Veľmi obľúbenou témou bola tvorba a prezentácia podnikateľského plánu, kde sa žiaci Spojenej školy de Salle pochlapili a vytvorili veľmi pekné prezentácie svojich budúcich podnikaní. S veľkým pozitívnym ohlasom sa stretla aj téma Ochrana spotrebiteľa, ktorá odhalila, že študenti stredných škôl sa o dianie a právo zaujímajú.

Celkovo semináre absolvovalo 168 účastníkov.

 

Ing. Katarína Serinová

projekt manažer

 

www.societas.sk

lektori@societas.sk

LED 3D puzzle

Nová ponuka modelov 3D puzzle s LED osvetlením - LED 3d puzzle.

 

Modely v tejto kategórii obsahujú LED osvetlenie, ktoré im dodáva na kráse ešte viac.

Balenie obsahuje aj potrebné batérie, aby všetko fungovalo tak, ako má.

 

Najkrajšie modely:

Louvre 3D puzzle LED

Eiffelová veže LED 3D puzzle

Chrám Vasilija blaženého - LED 3D puzzle

 

Dôležitý spôsob čistenia

  1. Najbežnejší spôsob čistenia odpadových potrubí je krtkovanie. Bratislava, Košice, Banská Bystrica a celé Slovensko je plné spoločností, ktoré sú zamerané na čistenie kanalizácií. Tieto spoločnosti samozrejme vykonávajú aj iné činnosti ako je samotné krtkovanie. Samotné čistenie totižto pozostáva z viacerých činností, ktorých výsledkom je vyčistenie kanalizačných a odpadových potrubí. Čistenie môžeme rozdeliť podľa toho, aký druh potrubí a stôk čistíme. Ak je potrebné vyčistiť kanalizačné prípojky je nevyhnutné použiť väčšie mechanizmy ako pri čistení domácich odpadov. Dôležité je tiež či ide o neprieleznú stoku alebo o prieleznú a priechodnú stoku.

Hurá do školy!

Bratislava, august 2016 – Zdá sa, ako keby to bolo len včera, čo sa začali letné prázdniny. No čas beží tak rýchlo, keď sa bavíte, a začiatok nového školského roka sa neodkladne blíži. Nie každé dieťa sa ale na školu teší. Čo tak skúsiť ho nadchnúť tým, že mu pomôžete vytvoriť si svoj vlastný kreatívny kútik? Nechajte sa inšpirovať tipmi dekoratérky Kristíny Rástockej z IKEA Bratislava.

 

Škola opäť volá

 

Po dlhom čase strávenom ničnerobením a užívaním si leta je trochu ťažké čo i len pomyslieť na štúdium. Atmosféra začiatku nového školského roka väčšinou prináša do života vašich detí zmiešané pocity. Tešia sa na spolužiakov a na to, ako sa s nimi podelia o svoje letné zážitky. Na druhej strane cítia pocit zodpovednosti, nakoľko sa so školským rokom vracajú aj všetky povinnosti. S IKEA ale budú tieto momenty menej stresujúce!