Prihlásenie

Na školení sa stretli podlahári z celého Slovenska

V školiacom stredisku Cechu podlahárov Slovenska v Považskom Podhradí sa uskutočnilo odborné školenie pre získanie titulu Majster podlahár. Nový cyklus školení pre získanie tohto titulu začal prednáškami na tému: podklady pod podlahové krytiny.

Školáci sa učia zdravo stravovať

V dnešnej uponáhľanej dobe sa stále viac stretávame s nesprávnymi stravovacími návykmi nielen dospelých, ale aj detí. Pritom práve v detskom veku si osvojujeme zásady stravovania, ktoré potom vplývajú na naše zdravie aj v neskoršom veku. Projekt Viem, čo zjem spoločnosti Nestlé je zameraný na podporu zdravého stravovania a vyváženého životného štýlu detí v školskom veku. Projekt v týchto dňoch vstupuje do ďalšej fázy. Prihlásené školy sa môžu zapojiť do súťaže a postupne absolvujú prvé školenia.


Stravujete sa zdravo?

Uponáhľaný životný štýl je častým spúšťačom mnohých zdravotných problémov. Pestrá a vyvážená strava je základom harmonickej životosprávy. Ako sa však správne stravovať a aké produkty pri tom voliť? Počuli ste už o výhodách 100% džúsov a pyré vyrobených z ovocia a zeleniny? MUDr. Peter Minárik, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave vám prezradí viac.


V čom vidíte prínos džúsov a pyré pre ľudský organizmus?

Džúsy a pyré sú prírodné produkty vyrobené z ovocia a zeleniny, bez umelých prísad a bez pridávaného cukru. Mnohí sa mylne domnievame, že džúsy obsahujú konzervačné látky, farbivá alebo vône, ktoré predlžujú ,,životnosť“ týchto produktov. Opak je pravdou, a hovoria to aj právne nariadenia. Džúsy a pyré vedia náš organizmus obohatiť o potrebné vitamíny, minerály, antioxidanty a iné živiny. Napríklad taký pomarančový džús je skvelá alternatíva dennej dávky vitamínu C.

 

Projekt Vedomosťami proti kríze stále žije

Projekt vedomosťami proti kríze stále žije. Jeho prežitie závisí od záujmu riaditeľov škôl a učiteľov umožniť  žiakom a študentom rozprávať sa o financiách, skúsiť si zostaviť rozpočet, naučiť sa rozumieť pojmom vo finančnom svete.

 

Tiež závisí od nás lektorov, aby sme žiakov a študentov zaujali a presvedčili ich, že vedieť sa  starať  o peniaze, a najmä tie vlastné, je veľké plus do života.

 

Prežitie projektu tiež závisí od finančného krytia potrieb, lebo naše vzdelávanie je síce bezplatné, ale nie je zadarmo.

 

O tom, ako projekt Vedomosťami proti kríze žije od svojho vzniku v roku 2012, sa môžete presvedčiť v krátkom videu.

 

Je mnoho možností, ako sa presvedčiť o tom, že je to tak, ako píšeme: prihláste sa do projektu ak ste zástupca školy alebo zdieľajte naše video  o projekte alebo nás podporte.

 

Semináre projektu Moja prvá škola absolvovalo od mája už 2000 učiteľov

Vzdelávacie semináre projektu „Moja prvá škola“, zameraného na inovatívne možnosti vzdelávania,  absolvovalo od mája do konca septembra 2016 už takmer 2 000 pedagógov zo základných škôl. Cieľom seminárov je oboznámiť učiteľov s možnosťami, ktoré im pre využitie vo výučbe ponúka prepojenie metodickej príručky Moja prvá škola s obsahom vzdelávacieho portálu Kozmix.

 

Učitelia na 1. stupni základnej školy, pre ktorých je projekt Moja prvá škola určený, majú na seminároch príležitosť nadobudnúť informácie nielen o projekte a jeho aktivitách, ale hlavne praktické zručnosti pre prácu so vzdelávacím portálom Kozmix.sk. Portál obsahujúci viac ako 500 lekcií s animáciami, interaktívnymi cvičeniami a pracovnými listami umožňuje okrem bežného využitia aj projektovú výučbu pomocou bádateľských projektov.

 

Projekt Moja prvá škola ponúka pestré aktivity a atraktívne ceny pre učiteľov aj žiakov

Organizátori projektu Moja prvá škola pripravili na jesenné obdobie pre učiteľov a žiakov zo zapojených škôl množstvo nových aktivít. Pre učiteľov môžu byť nielen prínosom pre ich pedagogickú prax, ale so svojimi žiakmi môžu vyhrať aj atraktívne ceny pre seba, žiakov, ale aj školu.

 

Prvou z nadchádzajúcich aktivít je Hviezdna súťaž s Kozmixom, postavičkou z rovnomenného vzdelávacieho portálu (www.kozmix.sk) využívaného v projekte Moja prvá škola. Portál umožňuje nielen výučbu v škole, ale aj zadávanie domácich úloh, za ktorých intenzitu a úspešné riešenie čakajú zapojených učiteľov a žiakov atraktívne výhry. K zapojeniu do súťaže potrebujú žiaci aspoň jednu hraciu kartu, do ktorej budú lepiť nálepky za úspešné riešenie úloh.

 

Mladí vinári zasadli do školských lavíc. Štipendium im má pomôcť zachovať tradíciu.

Otvorenie nového školského roka sa slávnostne uskutočnilo aj na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre. Z asi stovky študentov zasadlo 26 do školských lavíc po prvý raz. Najlákavejší je odbor somelierstvo, ktorý obsahuje špecializované predmety z oblasti degustácie, prípravy a výroby vína. Piatich nádejných študentov školy odmenila spoločnosť Hubert J.E. – výrobca šumivých vín takzvaným bublinkovým štipendiom.

 

Projekt Mládež proti rasizmu dostáva konkrétne kontúry

Žijeme v časoch, ktoré na jednej strane ľudské práva chránia a vyzdvihujú, no na druhej strane sme svedkami ich čiastočnej, či úplnej ignorácie.

V našom občianskom združení Spoločenstvo poznania sme sa zamysleli nad tým, či naša mládež vie, o čom vlastne hovoríme, keď spomíname ľudské práva. Preto sme sa rozhodli pripraviť projekt Mládež proti rasizmu, kde o ľudských právach a formách ich potláčania budeme hovoriť.

V projekte sa budeme rozprávať o tom, čo sú to vlastne ľudské práva a prejdeme si témy: šikana, rasizmus na Slovensku - Rómska otázka, komunizmus, fašizmus. Súčasťou projektu je aj návšteva Múzea holokaustu v Seredi s prednáškou. Záverom projektu je literárna súťaž na tému Je možné, aby sa to stalo dnes? o hodnotné ceny.

Sme v štádiu prípravy jednotlivých tém a veríme, že sa nám podarí osloviť čo najviac stredných škôl, ktoré sa do projektu zapoja.

Ak máte o zapojenie sa do projektu záujem, prosím, kontaktujte nás.

Semináre pre učiteľov zapojených do projektu Moja prvá škola opäť pokračujú

V závere augusta opäť pokračuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov 1. stupňa základných škôl zapojených do projektu „Moja prvá škola“. Ide o projekt organizovaný neziskovou organizáciou EDULAB. Cieľom projektu je sprístupniť učiteľom moderné učebné materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah, ktorý im umožní učiť inovatívnym spôsobom, pritom v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom, ale aj najnovšími trendmi vo vzdelávaní.

 

„Cieľom týchto seminárov je poskytnúť učiteľom komplexný servis. Získajú nie len všetky potrebné informácie o projekte Moja prvá škola a jeho sprievodných aktivitách, ale hlavne sa naučia pracovať so získanými metodickými materiálmi a vzdelávacím portálom Kozmix.sk,“ priblížil charakter seminárov Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u. 

 

Ako začať cvičiť?

V zdravom tele zdravý duch. Múdrosť stará ako ľudstvo samo. Prečo teda vidíme toľko ľudí po uliciach chodiť s nadváhou. Odpoveď by mohla byť aj, že nevedia ako začať.

Začiatky sú najťažšie. Hovorí sa to a je to pravda. Keď si zabehnete režim dňa je to už automatická činnosť nad ktorou ani neuvažujete. Prvým pravidlom by malo aj u vás byť pravidelnosť. Nehovoríme o pravidelnosti, ak je to cvičenie raz za mesiac. Pravidelne je aspoň raz za dva dni.

Druhým pravidlom je nepretrénovať sa. Ako sa nepretrénovať, keď mám cvičiť každý druhý deň? Jednoducho. Svalovicu by ste mali mať raz do týždňa. Ostatok je o tom aby ste sa hýbali. Pamätajte na pravidlo „Ste to, čo robíte najčastejšie.“ Čiže ak sedíte 8 hodín denne a ani sa nepohnete na občasné prekrvenie svalov, budete mať také aj telo.