Prihlásenie

Noviny, časopisy, vydavateľstvá

Slovenskí novinári po tretí raz za sebou na Dňoch slovenskej kultúry

 

Tlačová informácia                                                         Kúpele Luhačovice 7. september 2015

 

Kúpele Luhačovice pokračujú v budovaní česko-slovenskej vzájomnosti

Slovenskí novinári po tretí raz za sebou na Dňoch slovenskej kultúry

 

Magazín Trendy Bývanie poskytuje inzerentom služby na mieru

Situácia vnímania printových médií je v súčasnosti taká, že zadávatelia začali považovať reklamu v časopisoch za neefektívnu, čo postupne vyplynulo z minulosti. Tejto mienke dopomohlo nesprávne zadávanie inzercie - zlé umiestnenie kvôli znižovaniu ceny, zameranie sa len na náklad a čítanosť, necielenie na konkrétnu skupinu zákazníkov, nezohľadňovanie podielu celkovej inzercie na redakčnom obsahu časopisu. Dôsledkom toho sa zmenilo celkové vnímanie printových médií. Tento pohľad je ale neobjektívny, pretože, aby bola inzercia efektívne zadávaná, je potrebné brať do úvahy viaceré faktory. Mnohí zadávatelia považujú inzerciu v printe za nepodstatnú. Predpokladajú, že inzercia na internete bude postačujúca, ale zabúdajú na jeden dôležitý fakt - neriešia kvalitu návštevníka stránky.

Magazín Trendy Bývanie poskytuje inzerentom služby na mieru

Situácia vnímania printových médií je v súčasnosti taká, že zadávatelia začali považovať reklamu v časopisoch za neefektívnu, čo postupne vyplynulo z minulosti. Tejto mienke dopomohlo nesprávne zadávanie inzercie - zlé umiestnenie kvôli znižovaniu ceny, zameranie sa len na náklad a čítanosť, necielenie na konkrétnu skupinu zákazníkov, nezohľadňovanie podielu celkovej inzercie na redakčnom obsahu časopisu. Dôsledkom toho sa zmenilo celkové vnímanie printových médií. Tento pohľad je ale neobjektívny, pretože, aby bola inzercia efektívne zadávaná, je potrebné brať do úvahy viaceré faktory. Mnohí zadávatelia považujú inzerciu v printe za nepodstatnú. Predpokladajú, že inzercia na internete bude postačujúca, ale zabúdajú na jeden dôležitý fakt - neriešia kvalitu návštevníka stránky.

Makrowin poskytuje na novinku UNI-ONE záruku až 5 rokov

Tlačová informácia                                                                                        Detva, 29. 04. 2015

 

Energeticky úsporné drevené okná a dvere z Makrowinu potešia dlhoročnou zárukou

Makrowin poskytuje na novinku UNI-ONE záruku až 5 rokov

 

Inovatívny reklamný projekt AVON Cosmetics

Nájsť a zrealizovať nový a neopozeraný nápad v reklame je v dnešnej dobe veľkou výzvou. Obzvlášť v tlačených médiách, ktoré nemajú také možnosti ako online priestor. S netradičným nápadom ako zaujať čitateľa prišla kozmetická spoločnosť AVON Cosmetics v spolupráci s tímom mediálnej agentúry Starlink, divíziou Starcom Mediavest Groupu.

EKOROK s Nestlé

˜CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Vás týmto pozývajú

na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“,

ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok  17.4.2015 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

 

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už 12. rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ.

Tohtoročný 12. ročník Ekoroku s NESTLÉ má názov „E(A)KO prežiť?“

Słowacka PR Agencja PAPER LIFE poszukuje polskiej PR agencyji do współpracy.

Słowacka PR Agencja PAPER LIFE poszukuje polską PR agencyję do współpracy.

Celem której będzie promocja słowackich i czeskich uzdrowisk, centrów odnowy biologicznej, hoteli

i operatorów turystycznych na polskich stronach internetowych zajmujących się turystyką, stylem życia,

jak również na informacjnych i bezpłatnych stronach. PR artykuły są napisane jak informacje prasowe,

pełne faktów i będą ciekawą lekturą dla polskich czytelników.

Informacje przygotowujemy i dostarczamy w języku polskim.

Z drugiej strony, PR agencja oferuje propagowanie polskich przedsiębiorstw i firm na stronach

czeskich i słowackich, w języku czeskim i słowackim.

Wystarczy podać informację prasową o prezentowanych podmiotach w języku polskim,

THERMO|SOLAR šíri osvetu o OZE aj konferenciami

 

 

 

Thermo|solar Žiar, s.r.o.,  Žiar nad Hronom

 

Tlačová informácia                                                                Žiar nad Hronom 11. marca 2015     

Konferencia „Solárne teplo 2015“ priniesla nové poznatky

THERMO|SOLAR šíri osvetu o OZE aj konferenciami

 

IUR apeluje na Magistrát Bratislavy

Posudzovanie investičných zámerov a vydávanie záväzných stanovísk spadajú do kompetencie Magistrátu Bratislavy. Na to, že v praxi existujú závažné nedostatky pri posudzovaní investičných zámerov, poukazuje aj Inštitút urbánneho rozvoja. Svoje právo upozorniť na zlyhanie Magistrátu využívajú i občania, ktorí na zasadnutiach zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava poukazujú na konkrétne prípady, keď pripravené rozhodnutia čakajú mesiace na „podpis“.

 

Norbi Update pripravil akciu pri príležitosti mesiaca knihy-marca

 

Tlačová informácia                                                                           Komárno 04. 03. 2015

Rodičia a deti s diabetom – čítajte Dia šlabikár!

Norbi Update pripravil akciu pri príležitosti mesiaca knihy-marca