Prihlásenie

Informatívna správa ŠÚ SR: Dovolenkové a služobné pobyty občanov SR v 3. štvrťroku 2008

Dovolenkové a služobné pobyty občanov SR v 3. štvrťroku 2008

Dlhodobý dovolenkový pobyt (4 a viac prenocovaní mimo trvalého bydliska) na Slovensku alebo v zahra­ničí absolvovalo 41,1 % občanov (o 0,6 p. b. menej ako v 3. štvrťroku 2007). Na krátkodobom dovolenkovom pobyte (menej ako 4 prenocovania) doma alebo v zahraničí bolo 7,2 % občanov (nárast o 0,4 p. b.).

Na dovolenku necestovalo 51,7 % občanov (medziročne viac o 0,2 p. b.). Hlavnou príčinou boli finančné (36,4 %) alebo  zdravotné dôvody (18,6 %). V mieste svojho bydliska dovolenkovalo 8,9 % občanov. Rodinné dôvody uviedlo 7,9 %, pracovné 7,7 %, dovolenku v inom období 7,4 % a iné dôvody 5,9 % občanov.

Krátkodobý dovolenkový pobyt v rámci Slovenska trávilo 3,7 % občanov (rovnako ako v roku 2007) a v zahraničí 1,2 % občanov (viac o 0,1 p. b.). Na Slovensku aj v zahraničí bolo 2,3 % občanov (viac o 0,3 p. b.).

V rámci krátkodobých dovolenkových pobytov na Slovensku sa cestovalo najmä do okresov Poprad a Ružomberok (zhodne 8,5 %) a Bratislava (7 %). Účelom bola hlavne návšteva príbuzných a známych (43,7 %) a rekreačný pobyt na horách (19,7 %). Najviac ciest sa uskutočnilo  v auguste (42,3 %) a v júli (36,6 %).

Krátkodobé dovolenkové cesty do zahraničia smerovali najmä do Českej republiky (28 %), Poľska (16 %), Maďarska (12 %) a do Talianska (8 %). Poznávací zájazd ako hlavný dôvod cesty uviedlo 32 % cestujúcich, návštevu príbuzných a známych 28 % a rekreačný pobyt pri vode 16 %. Cestovalo sa najmä v septembri (48 %) a v auguste (32 %).

Na Slovensku vynaložili priemerne na jeden krátkodobý dovolenkový pobyt 2 517 Sk na osobu (medziročne viac o 21,1 %) a v zahraničí 7 190 Sk na osobu (zvýšenie o 27,7 %). Rast výdavkov bol spôsobil vyšší počet krátkodobých ciest za účelom nákupu doma aj v zahraničí.

Dlhodobé dovolenkové pobyty na Slovensku trávilo 14,8 % občanov (rast o 0,2 p. b.) a v zahraničí 24,5 % občanov (pokles o 0,4 p. b.). Podiel občanov, ktorí cestovali viackrát a trávili svoje pobyty na Slovensku aj v zahraničí, bol 1,8 % (menej o 0,4 p. b.).

V rámci Slovenska boli najčastejšie pobyty na 4 - 7 nocí (70,4 %). Najviac ciest sa uskutočnilo v júli (44,1 %) a v auguste (39,4 %). Cestovalo sa najmä do okre­sov Poprad (11,3 %), Liptovský Mikuláš (8 %), Košice (5,2 %) a Piešťany (4,2 %). Účelom bol hlavne rekreačný pobyt na horách (30,5 %), návšteva príbuzných a známych (27,2 %) a rekreačný pobyt pri vode (21,1 %).

Z hľadiska spôsobu dopravy najviac ciest sa uskutočnilo autom (69,5 %). Autobusom cestovalo 18,3 % a vlakom 10,8 % občanov. Najčastejšie využívaným ubytovacím zariadením počas dl­hodobých dovolenkových pobytov na Slovensku bolo súkromne neprenajaté ubytovanie u príbuzných a známych (27,7 %). Z celkového počtu pobytov v hoteloch sa uskutočnilo 19,2 %, v súkromne prenajatých ubytovacích zariadeniach 16 %, chatových osadách 11,3 %, kempingoch 7,5 %, iných kolektívnych zariadeniach 5,2 %, kúpeľných domoch 9,4 % a vo vlastných domoch či chalupách 3,8 %. Prostredníctvom cestovných kancelárií sa zorganizovalo 6,6 % dlhodobých domácich dovoleniek. V priemere za jeden dlhodobý dovolenkový pobyt v SR občania zaplatili 6 306 Sk na osobu, o 14,2 % viac ako v 3. štvrťroku 2007.

V rámci dlhodobých dovolenkových pobytov v zahraničí najčastejšie boli pobyty na 8 - 14 nocí (59,9 %). Najviac ciest sa uskutočnilo v júli (41 %) a v auguste (38,7 %). Rekreanti cestovali najmä do Chorvátska (27,2 %), Grécka (13,2 %), Egyptu (9,5 %) a do Talianska (7,2 %).

Účelom bol hlavne rekreačný pobyt pri mori (79,1 %), návšteva príbuzných a známych (7,7 %) a poznávací zájazd (6,9 %). Lietadlom sa uskutočnilo 41,3 %, autobusom 29,2 %, autom 26,1 % a vlakom 3,4 % ciest. Pri dlhodobých dovolenkách v zahraničí sa využívalo ubytovanie v hoteloch (64,5 %), súkromne prenajatých ubytovacích zariadeniach (15,5 %), súkromne neprenajatých ubytovacích zariadeniach u príbuzných a známych (8,6 %), kempingoch (4,9 %) a v iných kolektívnych zariadeniach (3,4 %). Prostredníctvom cestovných kancelárií si občania zabezpečili 65,6 % dovoleniek. V priemere za jeden zahraničný dlhodobý dovolenkový pobyt zaplatili 16 251 Sk na osobu, o 5,3 % menej ako v 3. štvrťroku 2007.

Na služobné cesty v SR cestovalo 5,6 % občanov (pokles o 1,2 p. b.) a do zahraničia 2,6 % (zvýšenie o 0,6 p. b.). Podiel občanov, ktorí cestovali viackrát a trávili svoje služobné cesty na Slovensku aj v zahraničí, bol 0,6 % (rovnako ako v roku 2007).

Služobné cesty sa uskutočnili väčšinou v septembri (SR 51,8 %, zahraničie 35,9 %). Na Slovensku sa cestovalo najmä do Bratislavy (29,4 %), Košíc (10,6 %), Popradu (8,2 %) a do Banskej Bystrice (5,9 %). Hlavné dopravné prostriedky boli služobné alebo súkromné auto (65,9 %), autobus (18,8 %) a vlak (14,1 %). Účastníci zahraničných služobných ciest cestovali najmä do Českej republiky (31,3 %), Nemecka (15,6 %) a do Talianska (9,4 %). Najčastejšie využívali služobné alebo súkromné auto (70,3 %) a lietadlo (25 %). Ubytovali sa najmä v hoteloch (SR 72,9 %,  zahraničie 78,1 %), iných kolektívnych ubytovacích zariadeniach (SR 17,3 %, zahraničie 18,8 %) a v súkromných ubytovacích zariadeniach (SR 4,7 %, zahraničie 3,1 % pobytov). Priemerné výdavky na služobnú cestu v SR boli 4 972 Sk na osobu, o 18,8 % viac ako v 3. štvrťroku 2007. Na zahraničnú služobnú cestu vynaložili v priemere 13 456 Sk na osobu (medziročne viac o 0,9 %).

Reprezentatívny výber 1 152 respondentov bol vytvorený zo základného súboru obyvateľov SR nad 15 rokov v zmysle požiadaviek európskych noriem.

Nehlasované
Informatívna správa ŠÚ SR: Dovolenkové a služobné pobyty občanov SR v 3. štvrťroku 2008
 
Informatívna správa ŠÚ SR: Dovolenkové a služobné pobyty občanov SR v 3. štvrťroku 2008
 
Informatívna správa ŠÚ SR: Dovolenkové a služobné pobyty občanov SR v 3. štvrťroku 2008
 
Informatívna správa ŠÚ SR: Dovolenkové a služobné pobyty občanov SR v 3. štvrťroku 2008
 
Informatívna správa ŠÚ SR: Dovolenkové a služobné pobyty občanov SR v 3. štvrťroku 2008