Prihlásenie

Informatívne správy ŠÚ SR

 

Jadrová a čistá inflácia - zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu v %

Ukazovateľ

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Spotrebiteľské ceny (úhrn)

1,3

0,4

0,3

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,7

0,4

0,2

 

Regulované ceny

2,0

0,3

0,3

0,1

0,2

0,1

0,0

0,3

1,6

0,7

0,9

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,49

0,07

0,08

0,03

0,05

0,02

-0,01

0,06

0,38

0,17

0,22

 

Vplyv zmeny nepriamych daní v neregulovaných cenách - podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

-0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,08

0,11

 

Jadrová inflácia

1,1

0,5

0,2

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

0,4

0,2

-0,2

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,83

0,36

0,18

0,21

0,27

0,33

0,14

0,16

0,27

0,12

-0,13

 

z toho ceny potravín

2,0

0,5

0,3

1,2

1,1

0,8

-1,2

-0,9

-0,8

0,0

-0,3

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,28

0,08

0,04

0,17

0,17

0,11

-0,17

-0,14

-0,11

0,00

-0,05

 

Čistá inflácia (bez zmien nepriamych daní)

0,9

0,5

0,2

0,1

0,2

0,4

0,5

0,5

0,6

0,2

-0,1

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,55

0,29

0,14

0,05

0,10

0,22

0,31

0,30

0,38

0,12

-0,09

 

1) v percentuálnych bodoch

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2008


Jadrová a čistá inflácia zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %  

Ukazovateľ

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Spotrebiteľské ceny (úhrn)

3,8

4,0

4,2

4,3

4,6

4,6

4,8

5,0

5,4

5,1

4,9

4,6

 

Regulované ceny

2,9

3,1

3,4

3,5

4,1

4,2

4,1

4,0

5,3

5,7

6,6

4,3

 

 

Jadrová inflácia

4,1

4,3

4,5

4,6

4,8

4,8

5,1

5,3

5,5

4,9

4,1

4,7

 

 

z toho ceny potravín

8,3

8,6

9,0

9,4

10,1

11,1

10,7

10,2

8,2

5,2

3,5

8,5

 

 

Čistá inflácia (bez zmien nepriamych daní)

3,1

3,3

3,5

3,5

3,5

3,4

3,8

4,2

4,9

4,8

4,3

3,8

 

 

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2008

  

Jadrová a čistá inflácia v roku 2008 zmena oproti decembru minulého roku v %

Ukazovateľ

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Spotrebiteľské ceny (úhrn)

1,3

1,7

2,0

2,2

2,6

2,9

3,0

3,3

3,9

4,3

4,5

2,9

 

Regulované ceny

2,0

2,3

2,6

2,8

3,0

3,0

3,0

3,3

4,9

5,6

6,6

3,5

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,49

0,56

0,64

0,67

0,72

0,74

0,73

0,80

1,19

1,37

1,60

0,87

 

Vplyv zmeny nepriamych daní v neregulovaných cenách - podiel na raste spotrebiteľských
cien 1)

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,05

-0,05

-0,05

0,03

0,15

-0,02

 

Jadrová inflácia

1,1

1,6

1,8

2,1

2,5

2,9

3,1

3,3

3,7

3,9

3,7

2,7

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,83

1,20

1,38

1,60

1,87

2,21

2,36

2,53

2,81

2,93

2,79

2,05

 

z toho ceny potravín

2,0

2,5

2,8

4,0

5,2

5,9

4,7

3,7

3,0

2,9

2,6

3,6

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,28

0,36

0,40

0,57

0,74

0,85

0,68

0,54

0,42

0,42

0,37

0,51

 

Čistá inflácia (bez zmien nepriamych daní)

0,9

1,4

1,6

1,7

1,8

2,2

2,7

3,3

3,9

4,1

3,9

2,5

 

- podiel na raste spotrebiteľských cien 1)

0,55

0,84

0,98

1,03

1,13

1,36

1,68

1,99

2,38

2,51

2,42

1,53

   

1) v percentuálnych bodoch

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2008

 

Vývoj indexov spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu mesiacu

Ukazovateľ

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Spotrebiteľské ceny úhrnom

101,3

100,4

100,3

100,2

100,3

100,4

100,1

100,2

100,7

100,4

100,2

 

v tom:

Potraviny a nealkoholické nápoje

102,0

100,5

100,3

101,2

101,0

100,7

99,0

99,1

99,4

100,0

99,7

 

Alkoholické nápoje a tabak

101,3

100,5

100,1

100,4

100,5

100,1

100,1

100,1

100,1

101,8

102,8

 

Odevy a obuv

98,8

99,5

100,4

100,4

100,3

100,1

99,4

99,6

100,4

101,3

100,6

 

Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá

102,3

101,1

100,5

100,1

100,1

100,3

100,4

101,3

102,0

101,0

101,2

 

Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu

100,0

99,9

100,2

99,8

100,0

100,3

100,2

100,0

99,8

99,7

99,9

 

Zdravotníctvo

101,5

101,0

100,8

100,6

100,2

99,9

99,0

100,4

100,8

101,1

100,2

 

Doprava

101,7

100,3

100,1

99,9

100,8

101,0

100,3

99,5

99,3

98,4

97,6

 

Pošty a telekomunikácie

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

100,0

100,0

100,0

 

Rekreácia a kultúra

100,8

100,1

100,0

99,7

99,9

100,1

101,7

99,8

99,0

100,0

99,6

 

Vzdelávanie

99,8

99,8

100,1

99,9

100,1

100,2

100,1

100,0

103,5

100,7

100,1

 

Hotely, kaviarne a reštaurácie

101,2

100,7

100,2

100,3

100,1

100,2

100,3

100,4

102,9

100,4

100,2

 

Rozličné tovary a služby

99,8

99,4

100,1

99,9

100,1

100,2

100,1

100,3

100,1

100,2

99,9

 

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2008

 

Vývoj indexov spotrebiteľských cien oproti rovnakémuobdobiu minulého roku

Ukazovateľ

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Spotrebiteľské ceny úhrnom

103,8

104,0

104,2

104,3

104,6

104,6

104,8

105,0

105,4

105,1

104,9

104,6

 

v tom:

Potraviny a nealkoholické nápoje

108,0

108,2

108,5

109,1

109,6

110,5

110,1

109,5

107,8

105,1

103,5

108,1

 

Alkoholické nápoje a tabak

102,2

102,8

102,6

103,0

103,2

103,1

103,2

103,1

103,6

105,1

108,0

103,6

 

Odevy a obuv

99,9

100,1

100,5

100,6

100,8

100,9

101,2

101,3

101,2

101,6

101,3

100,9

 

Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá

105,0

105,2

105,7

105,8

105,7

105,3

105,8

106,8

108,9

109,9

111,1

106,8

 

Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu

99,4

99,5

99,7

99,5

99,8

100,1

100,4

100,7

100,4

100,1

99,9

100,0

 

Zdravotníctvo

103,1

103,7

104,5

105,0

110,0

109,5

108,1

108,3

107,8

106,0

106,0

106,5

 

Doprava

104,2

105,2

105,1

104,4

104,9

105,4

105,6

104,4

103,9

102,2

99,3

104,0

 

Pošty a telekomunikácie

99,8

99,8

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,6

99,7

99,7

99,7

99,7

 

Rekreácia a kultúra

99,8

100,0

100,2

100,1

100,5

100,3

101,1

101,1

100,4

101,0

100,7

100,5

 

Vzdelávanie

103,0

102,8

102,9

102,7

102,8

102,6

102,6

102,6

103,7

104,1

104,2

103,1

 

Hotely, kaviarne a reštaurácie

103,7

104,0

103,9

104,1

104,0

104,0

104,2

104,6

107,3

107,2

107,0

104,9

 

Rozličné tovary a služby

103,0

102,3

102,4

102,1

102,3

102,5

102,6

102,8

102,9

102,3

100,8

102,4

 


Posledná aktualizácia: 11. decembra 2008

 

December 2000 = 100

Vývoj indexov spotrebiteľských cien oproti decembru 2000

Ukazovateľ

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Spotrebiteľské ceny úhrnom

144,1

144,7

145,1

145,4

145,9

146,4

146,6

146,9

147,8

148,4

148,7

146,3

 

v tom:

Potraviny a nealkoholické nápoje

125,2

125,8

126,2

127,7

128,9

129,8

128,5

127,4

126,6

126,6

126,2

127,2

 

Alkoholické nápoje a tabak

148,6

149,3

149,4

150,0

150,7

150,8

151,0

151,1

151,3

154,0

158,4

151,3

 

Odevy a obuv

107,5

107,0

107,3

107,8

108,1

108,2

107,6

107,2

107,6

109,1

109,7

107,9

 

Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá

202,6

204,8

205,7

206,0

206,3

206,9

207,7

210,5

214,7

217,0

219,5

209,2

 

Nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domu

94,6

94,5

94,6

94,4

94,4

94,7

94,8

94,9

94,7

94,4

94,3

94,6

 

Zdravotníctvo

164,7

166,3

167,5

168,6

169,0

168,9

167,2

167,9

169,2

171,1

171,5

168,4

 

Doprava

125,8

126,2

126,3

126,2

127,2

128,4

128,8

128,2

127,3

125,2

122,2

126,5

 

Pošty a telekomunikácie

137,7

137,6

137,6

137,6

137,5

137,5

137,5

137,4

137,4

137,3

137,3

137,5

 

Rekreácia a kultúra

112,2

112,3

112,3

112,0

111,8

111,9

113,9

113,7

112,5

112,5

112,1

112,5

 

Vzdelávanie

219,1

218,5

218,7

218,4

218,6

219,1

219,3

219,3

227,0

228,6

228,7

221,4

 

Hotely, kaviarne a reštaurácie

146,6

147,5

147,8

148,2

148,3

148,6

149,0

149,6

153,9

154,6

154,9

149,9

 

Rozličné tovary a služby

150,8

150,0

150,2

150,0

150,2

150,6

150,7

151,3

151,4

151,7

151,5

150,8

 

 Posledná aktualizácia: 11. decembra 2008

 

Development of core and net inflationin comparison with previous period in %

INDICATOR

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Consumer prices (total)

1,3

0,4

0,3

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,7

0,4

0,2

 

Regulated prices

2,0

0,3

0,3

0,1

0,2

0,1

0,0

0,3

1,6

0,7

0,9

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,49

0,07

0,08

0,03

0,05

0,02

-0,01

0,06

0,38

0,17

0,22

 

Influence on indirect taxes in non-regulated prices - share on growth of consumer prices 1)

-0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,08

0,11

 

Core inflation

1,1

0,5

0,2

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

0,4

0,2

-0,2

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,83

0,36

0,18

0,21

0,27

0,33

0,14

0,16

0,27

0,12

-0,13

 

of which foodstuff prices

2,0

0,5

0,3

1,2

1,1

0,8

-1,2

-0,9

-0,8

0,0

-0,3

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,28

0,08

0,04

0,17

0,17

0,11

-0,17

-0,14

-0,11

0,00

-0,05

 

Net inflation (without changes of indirect taxes)

0,9

0,5

0,2

0,1

0,2

0,4

0,5

0,5

0,6

0,2

-0,1

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,55

0,29

0,14

0,05

0,10

0,22

0,31

0,30

0,38

0,12

-0,09

  


1) in percentage points

Last updated: December 11, 2008

   

 

Development of core and net inflationin change in comparison with corresponding period of previous year in %

INDICATOR

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Consumer prices (total)

3,8

4,0

4,2

4,3

4,6

4,6

4,8

5,0

5,4

5,1

4,9

4,6

 

Regulated prices

2,9

3,1

3,4

3,5

4,1

4,2

4,1

4,0

5,3

5,7

6,6

4,3

 

 

Core inflation

4,1

4,3

4,5

4,6

4,8

4,8

5,1

5,3

5,5

4,9

4,1

4,7

 

 

of which foodstuff prices

8,3

8,6

9,0

9,4

10,1

11,1

10,7

10,2

8,2

5,2

3,5

8,5

 

 

Net inflation (without changes of indirect taxes)

3,1

3,3

3,5

3,5

3,5

3,4

3,8

4,2

4,9

4,8

4,3

3,8

  

 

Last updated: December 11, 2008

Development of core and net inflationin change in comparison with December of previous year in %

INDICATOR

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Consumer prices (total)

1,3

1,7

2,0

2,2

2,6

2,9

3,0

3,3

3,9

4,3

4,5

2,9

 

Regulated prices

2,0

2,3

2,6

2,8

3,0

3,0

3,0

3,3

4,9

5,6

6,6

3,5

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,49

0,56

0,64

0,67

0,72

0,74

0,73

0,80

1,19

1,37

1,60

0,87

 

Influence on indirect taxes in non-regulated prices - share on growth of consumer prices 1)

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

-0,05

-0,05

-0,05

0,03

0,15

-0,02

 

Core inflation

1,1

1,6

1,8

2,1

2,5

2,9

3,1

3,3

3,7

3,9

3,7

2,7

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,83

1,20

1,38

1,60

1,87

2,21

2,36

2,53

2,81

2,93

2,79

2,05

 

of which foodstuff prices

2,0

2,5

2,8

4,0

5,2

5,9

4,7

3,7

3,0

2,9

2,6

3,6

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,28

0,36

0,40

0,57

0,74

0,85

0,68

0,54

0,42

0,42

0,37

0,51

 

Net inflation (without changes of indirect taxes)

0,9

1,4

1,6

1,7

1,8

2,2

2,7

3,3

3,9

4,1

3,9

2,5

 

- share on growth of consumer prices 1)

0,55

0,84

0,98

1,03

1,13

1,36

1,68

1,99

2,38

2,51

2,42

1,53

 

 

1) in percentage points

Last update: December 11, 2008

 

Indices of consumer prices in comparison with the previous month

Indicator

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Consumer prices total

101,3

100,4

100,3

100,2

100,3

100,4

100,1

100,2

100,7

100,4

100,2

 

of which:

Food and non-alcoholic beverages

102,0

100,5

100,3

101,2

101,0

100,7

99,0

99,1

99,4

100,0

99,7

 

Alcoholic beverages and tobacco

101,3

100,5

100,1

100,4

100,5

100,1

100,1

100,1

100,1

101,8

102,8

 

Clothing and footwear

98,8

99,5

100,4

100,4

100,3

100,1

99,4

99,6

100,4

101,3

100,6

 

Housing, water, electricity, gas and other fuels

102,3

101,1

100,5

100,1

100,1

100,3

100,4

101,3

102,0

101,0

101,2

 

Furnishings, household equipment and routine

100,0

99,9

100,2

99,8

100,0

100,3

100,2

100,0

99,8

99,7

99,9

 

Health

101,5

101,0

100,8

100,6

100,2

99,9

99,0

100,4

100,8

101,1

100,2

 

Transport

101,7

100,3

100,1

99,9

100,8

101,0

100,3

99,5

99,3

98,4

97,6

 

Post and telecommunication

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

100,0

100,0

100,0

 

Recreation and culture

100,8

100,1

100,0

99,7

99,9

100,1

101,7

99,8

99,0

100,0

99,6

 

Education

99,8

99,8

100,1

99,9

100,1

100,2

100,1

100,0

103,5

100,7

100,1

 

Hotels, cafés and restaurants

101,2

100,7

100,2

100,3

100,1

100,2

100,3

100,4

102,9

100,4

100,2

 

Miscellaneous goods and services

99,8

99,4

100,1

99,9

100,1

100,2

100,1

100,3

100,1

100,2

99,9

 

 

Last updated: December 11, 2008

 

Indices of consumer prices in comparison with corresponding period of previous years

Indicator

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Consumer prices total

103,8

104,0

104,2

104,3

104,6

104,6

104,8

105,0

105,4

105,1

104,9

104,6

 

of which:

Food and non-alcoholic beverages

108,0

108,2

108,5

109,1

109,6

110,5

110,1

109,5

107,8

105,1

103,5

108,1

 

Alcoholic beverages and tobacco

102,2

102,8

102,6

103,0

103,2

103,1

103,2

103,1

103,6

105,1

108,0

103,6

 

Clothing and footwear

99,9

100,1

100,5

100,6

100,8

100,9

101,2

101,3

101,2

101,6

101,3

100,9

 

Housing, water, electricity, gas and other fuels

105,0

105,2

105,7

105,8

105,7

105,3

105,8

106,8

108,9

109,9

111,1

106,8

 

Furnishings, household equipment and routine

99,4

99,5

99,7

99,5

99,8

100,1

100,4

100,7

100,4

100,1

99,9

100,0

 

Health

103,1

103,7

104,5

105,0

110,0

109,5

108,1

108,3

107,8

106,0

106,0

106,5

 

Transport

104,2

105,2

105,1

104,4

104,9

105,4

105,6

104,4

103,9

102,2

99,3

104,0

 

Post and telecommunication

99,8

99,8

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,6

99,7

99,7

99,7

99,7

 

Recreation and culture

99,8

100,0

100,2

100,1

100,5

100,3

101,1

101,1

100,4

101,0

100,7

100,5

 

Education

103,0

102,8

102,9

102,7

102,8

102,6

102,6

102,6

103,7

104,1

104,2

103,1

 

Hotels, cafés and restaurants

103,7

104,0

103,9

104,1

104,0

104,0

104,2

104,6

107,3

107,2

107,0

104,9

 

Miscellaneous goods and services

103,0

102,3

102,4

102,1

102,3

102,5

102,6

102,8

102,9

102,3

100,8

102,4

 

 

 Last updated: December 11, 2008

 

December 2000 = 100 

Indices of consumer prices in comparison with the basic period

Indicator

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.-11.

12.

Consumer prices total

144,1

144,7

145,1

145,4

145,9

146,4

146,6

146,9

147,8

148,4

148,7

146,3

 

of which:

Food and non-alcoholic beverages

125,2

125,8

126,2

127,7

128,9

129,8

128,5

127,4

126,6

126,6

126,2

127,2

 

Alcoholic beverages and tobacco

148,6

149,3

149,4

150,0

150,7

150,8

151,0

151,1

151,3

154,0

158,4

151,3

 

Clothing and footwear

107,5

107,0

107,3

107,8

108,1

108,2

107,6

107,2

107,6

109,1

109,7

107,9

 

Housing, water, electricity, gas and other fuels

202,6

204,8

205,7

206,0

206,3

206,9

207,7

210,5

214,7

217,0

219,5

209,2

 

Furnishings, household equipment and routine

94,6

94,5

94,6

94,4

94,4

94,7

94,8

94,9

94,7

94,4

94,3

94,6

 

Health

164,7

166,3

167,5

168,6

169,0

168,9

167,2

167,9

169,2

171,1

171,5

168,4

 

Transport

125,8

126,2

126,3

126,2

127,2

128,4

128,8

128,2

127,3

125,2

122,2

126,5

 

Post and telecommunication

137,7

137,6

137,6

137,6

137,5

137,5

137,5

137,4

137,4

137,3

137,3

137,5

 

Recreation and culture

112,2

112,3

112,3

112,0

111,8

111,9

113,9

113,7

112,5

112,5

112,1

112,5

 

Education

219,1

218,5

218,7

218,4

218,6

219,1

219,3

219,3

227,0

228,6

228,7

221,4

 

Hotels, cafés and restaurants

146,6

147,5

147,8

148,2

148,3

148,6

149,0

149,6

153,9

154,6

154,9

149,9

 

Miscellaneous goods and services

150,8

150,0

150,2

150,0

150,2

150,6

150,7

151,3

151,4

151,7

151,5

150,8

 

Last updated: December 11, 2008

Nehlasované