Prihlásenie

Skupina HARTMANN zvýšila tržby o 3,7 %

Skupina HARTMANN zvýšila tržby o 3,7 %

Skupina HARTMANN, jeden z najväčších svetových dodávateľov zdravotníckych a hygienických výrobkov, zaznamenala v prvej polovici roka 2019 tržby vo výške 1,075 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,7 %. Firma rástla vo všetkých trhových segmentoch, najrýchlejšie v oblasti ošetrovania rán. Ukazovateľ EBIT klesol na 53,4 milióna eur (oproti minuloročným 61,1 miliónov eur) - taký vývoj možno pripísať najmä rastu cien dôležitých surovín a vývoju devízových kurzov.

 

„S takým rastom tržieb sme spokojní. Do druhej polovice roka bol nastavený dobrý kurz," uviedla výkonná riaditeľka Britta Fünfstück. „Využitím cielených inovácií a obchodných modelov, ktorých súčasťou sa stávajú digitálne aplikácie, sa chceme ešte viac priblížiť našim zákazníkom a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Príkladom je nedávna akvizícia spoločnosti Safran Coating, jedného z popredných výrobcov silikónového krytia pre zdravotnícke účely. Touto akvizíciou hodláme rozšíriť portfólio o škálu inovatívnych produktov a riešení."

 

Dynamický rast v európskych štátoch mimo Nemecko

K rastu tržieb významne prispeli trhy mimo nemecký, ich podiel na celkových tržbách sa zvýšil o pol percentuálneho bodu na 67,9 %. V ostatných európskych štátoch dosiahlo zvýšenie tržieb 4,5 % a podporil ho, okrem iného, dvojciferný rast v severnej Európe. Aj tržby v regiónoch Afriky, Ázie a Oceánie prekonali priemerný rast tržieb v skupine HARTMANN.

 

Tržby sa zvyšovali hlavne v segmente Ošetrovanie rán za prispenia inovatívneho konceptu HydroTerapia na liečbu rán. V segmente inkontinencie tržby vzrástli na 349,4 milióna eur, čo zodpovedá zmene o +0,9 %.

 

Medzi ďalšími faktormi je organický rast o 1,1 % v segmente Inkontinencia za prispenia produktov MoliCare® Elastic a Pull-up (naťahovacie nohavičky). Nárast 2,5 % v tržbách až na 258,9 milióna eur v trhovom segmente Prevencia infekcií, a najmä pokračujúci úspech výrobku Sterilium® Med ako hlavného produktu na dezinfekciu rúk. Tiež s chirurgickými setmi a chirurgickými rukavicami prispôsobenými podľa požiadaviek zákazníka dosiahla skupina HARTMANN v prvej polovici tohto roka solídny nárast tržieb.

 

Tržby v ostatných oblastiach podnikania skupiny sa zvýšili o 7,3 % celkom na 224,4 milióna eur. Organický rast o 7 % ťahali hlavne solídne tržby výrobkov s etiketou privátnych značiek skupiny CMC a výrobkov radu Kúpeľ a Starostlivosť o telo skupiny KNEIPP. Skupine KOB, špičke na globálnom trhu špeciálnych zdravotníckych textílií, tržby tiež vzrástli.

 

 

Rastúce ceny surovín spôsobujú pokles ukazovateľa EBIT

Ukazovateľ zisku pred zdanením a úrokmi (EBIT) dosiahol na konci prvého polroka hodnotu 53,4 milióna eur, čo zodpovedalo 5 % marži EBIT. V porovnateľnom období minulého roka to bolo 5,9 %. Pokles je spôsobený nárastom cien kľúčových surovín, najmä celulózy. Tento vplyv ešte zosilnil nepriaznivý trend vo vývoji devízového kurzu za prvých šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Svoju daň si vybrali aj investície do distribúcie a administrácie. Konsolidovaný čistý zisk sa v medziročnom porovnaní znížil na 35,9 milióna eur (vlani 41 miliónov eur).

 

 

Udržanie zdravej finančnej pozície napriek poklesu v prípade čistej finančnej pozície

Za prvých šesť mesiacov v roku 2019 klesla čistá finančná pozícia HARTMANN Group na -23,7 milióna eur (na konci roku 2018 bola 104,5 milióna eur). Tento pokles možno pripísať hlavne dodatku k medzinárodným účtovným štandardom (IFRS 16), kvôli ktorému vzrástli finančné záväzky. Pomer vlastného kapitálu poklesol v porovnaní s dátumom bilancie za rok 2018 od 30. júna 2019 o 4,3 percentuálneho bodu na 56,1 % kvôli rozšíreniu súvahy o pridružené spoločnosti.

 

 

Výhľad: Potvrdenie cieľa na celý rok 2019

Cez súčasné prevládajúce vysoké makroekonomické riziká zostáva výhľad pre zdravotnícky priemysel celosvetovo pozitívny. Skupina HARTMANN očakáva mierny rast tržieb a ukazovateľ EBIT vo výške medzi 102 a 113 miliónmi eur.

 

Obr.: Britta Fünfstück, CEO

 

Nehlasované