Prihlásenie

Odborný časopis ARCH 1-2/2012

Odborný časopis ARCH 1-2/2012
Mesačník ARCH 1-2/2012

Obsah  Úvodník

 

Koncept je v architektúre neodmysliteľnou súčasťou tvorivého procesu, kedy vzniká hlavná idea, základný scenár, vodiaca niť, z ktorej sa potom návrh ďalej odvíja. Bez konceptu je dobrá architektúra nemysliteľná. Ak však absentuje detail, výsledok tiež nemôže byť uspokojivý. Doba, keď architekti mali možnosť navrhovať svoje diela skutočne komplexne – od urbanizmu, spojeného s krajinným a priestorovým kontextom, cez architektúru až po interiér, je dávno preč. A pritom, ak sa obzrieme do minulosti, práve tento postup generoval kvalitné a mnohokrát až ikonické architektonické diela.
K výborným slovenským príkladom podľa scenára „od konceptu až po detail“, patrí bratislavské krematórium od architekta Ferdinanda Milučkého, mnohé brilantné realizácie Emila Belluša (či už je to Kolonádový most v Piešťanoch alebo napríklad budova Generálnej prokuratúry v Bratislave), ale aj inšpiratívne diela Dušana Jurkoviča. Táto osvedčená, počas dlhých rokov poctivými detailmi cizelovaná, cesta sa na prelome tisícročí vytratila do neznáma.

čítať ďalej...

 

www.eurostav.sk

Nehlasované