Prihlásenie

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Vydavateľstvo EUROSTAV pokračuje v roku 2012 v organizovaní 2. ročníka odbornej medzinárodnej konferencie na aktuálnu tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Tentokrát sa bude konať 25. apríla v hoteli Crowne Plaza Bratislava.

 

Udržateľnosť života, udržateľnosť architektúry a výstavby a udržateľnosť životných scenárov sú témy, ktorými je potrebné sa intenzívnejšie zaoberať, ak nám nie je ľahostajný ďalší vývoj našej planéty a jej zachovanie pre ďalšie generácie.

 

Zmeny klímy, ničenie životného prostredia, prírodné katastrofy, demografické zmeny, ekonomické krízy, to všetko sú globálne problémy, ktorých riešenie neznesie ďalší odklad. EÚ prišla s iniciatívou 20/20/20 do roku 2020, čo konkrétne znamená, že do roku 2020 by sa mala znížiť v Európe spotreba energie o 20 %, zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie o 20 % a o 20 % znížiť podiel emisií skleníkových plynov.

 

Na konferencii vystúpia poprední zahraniční a slovenskí odborníci, ktorí sa venujú problematike udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe v akademickej aj praktickej polohe.

 

Konferencia je určená predovšetkým projektantom, architektom, developerom, investorom, výrobcom stavebných výrobkov, zhotoviteľom a generálnym manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu.

 

Cieľom konferencie je
•    medzinárodná výmena skúseností
•    prispievanie k širšej osvete témy konferencie medzi odbornou verejnosťou
•    zviditeľnenie projektov udržateľnej architektúry, pripravované aj realizované u nás aj v zahraničí
•    poukázať najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra
•    vytvoriť priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie aj spoločenského večera

 

Podrobnejšie informácie získate na www.eurostav.sk

 
Nehlasované